Yes
No

​Rapoartele auditorului extern cu privire la conturile Curții de Conturi Europene

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care conferă Curții de Conturi responsabilitatea de a audita totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii Europene, sau dispozițiilor articolului 319 din același tratat referitoare la acordarea descărcării de gestiune, Curtea de Conturi a dispus auditarea, în fiecare an, de către un auditor extern, a conturilor sale de venituri și cheltuieli încă de la sfârșitul exercițiului financiar 1987.

Rapoartele pe care auditorul extern al Curții le-a elaborat cu privire la conturile acesteia aferente exercițiilor 1987-1991 au fost transmise doar președintelui Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului European.

În temeiul unei decizii adoptate de membrii Curții în cadrul ședinței acesteia din 8 iulie 1993, rapoartele întocmite de auditorul extern sunt publicate, începând cu raportul privind exercițiul financiar 1992, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

De la intrarea în vigoare a Regulamentului financiar din 2018, în Jurnalul Oficial se publică numai conturile consolidate. Conturile anuale ale Curții sunt însă publicate în continuare pe site-ul acesteia.

Linkuri utile