Yes
No

Statele membre pot conta pe sprijinul UE în vederea creării unei politici comune în materie de azil și imigrație, bazată pe solidaritate, pe gestionarea eficientă a fluxurilor migratorii, pe tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe care trăiesc în UE și pe măsuri de combatere a imigrației ilegale și a traficului de ființe umane. ​