Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Alăturați-vă Curții de Conturi Europene
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Oportunități de angajare
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Organizare
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Viața în Luxemburg
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Annual reports concerning the financial year 2022
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Stagii
Misused English words and expressions in EU publications
Information leaflet - The European Court of Auditors - the European Union’s external auditor
Pliant informativ - Curtea de Conturi Europeană - Auditorul extern al Uniunii Europene
Agricultura și coeziunea: prezentare generală a cheltuielilor UE din perioada 2007-2013
Response by the European Court of Auditors to the Commission's communication 'Reforming the Budget, Changing Europe'
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Raportul special 18/2023: Obiectivele UE în materie de energie și de climă
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Raportul special 23/2023: Restructurarea și plantarea podgoriilor în UE
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Raportul special 20/2023: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Rapoartele anuale privind exercițiul financiar 2022
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
ECA sustainability report 2022
Special report 24/2023: Smart cities
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Instituțiile supreme de audit
Rapoarte de activitate
Organizare
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Transparența la Curtea de Conturi Europeană
Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016
Raportul special 19/2023: Eforturile UE pentru o gestionare durabilă a solului
Raportul special 24/2023: Orașe inteligente Soluții tangibile, însă fragmentarea pune sub semnul întrebării adoptarea lor pe scară mai largă
2022 - EU audit in brief
Metodologia Curții
Raportul cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul financiar 2022, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament
Interinstitutional kick-off event for European Cybersecurity Month (ECSM)