Yes
No

EU poskytuje pomoc nečlenským zemím EU a rozvíjí s nimi vztahy a totéž platí pro regionální a globální organizace. Prvotním cílem rozvojové politiky EU je vymýcení chudoby. Více než polovinu veškeré rozvojové pomoci na světě poskytují EU a její členské státy, což z nich činí největšího světového dárce rozvojové pomoci. ​