Yes
No

V kontextu EU znamená soudržnost zmenšování hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony a členskými státy podporou tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti podniků, udržitelného rozvoje a přeshraniční a meziregionální spolupráce. ​