Yes
No

​Proč jsou naši zaměstnanci tak spokojeni s prací na EÚD? Protože …

  • je to výjimečná příležitost, jak budovat kariéru v auditu veřejného sektoru nebo i v dalších oblastech v mezinárodním prostředí.

  • jsou součástí evropského orgánu, který byl zřízen pro ochranu financí EU.

  • pracují v multikulturním a mnohojazyčném prostředí s kolegy ze všech členských států EU.

  • přispívají k lepšímu fungování EU a k zajišťování toho, aby peníze občanů EU byly využívány optimálním způsobem.

Mezi zaměstnanci EÚD jsou zastoupeny různé profese: přirozeně vedle auditorů jsou to také překladatelé, právníci, personalisté, archiváři a knihovníci, lékaři, experti na komunikaci, datoví a počítačoví specialisté, specialisté pro oblast logistiky a bezpečnosti a rovněž administrativní asistenti.

Najímáme hlavně úředníky (jmenované na dobu neurčitou), a to prostřednictvím výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO). Příležitostně také najímáme pracovníky přímo, se smlouvami na dobu určitou. Jedná se o dočasné nebo smluvní zaměstnance; u těchto pracovních míst zveřejňujeme na naší stránce pracovních příležitostí výzvy k vyjádření zájmu. Třikrát za rok nabíráme pro všechny oblasti naší činnosti stážisty. Podrobnější informace najdete na naší stránce věnované stážím. Účastníme se rovněž výměnných programů s národními kontrolními úřady, což nám umožňuje každoročně přijmout řadu vyslaných národních odborníků.

Tým našich zaměstnanců se skládá z administrativních pracovníků, asistentů, administrátorů a manažerů. Administrativní pracovníci zpravidla působí v oblasti řízení chodu administrativy, v oblasti bezpečnosti nebo řidičských služeb a poskytují administrativní a technickou podporu. Asistenti poskytují výkonnou a technickou podporu v řadě oblastí. Administrátoři pracují na pozicích s vysokou odpovědností. Manažeři jsou zodpovědní za strategii, prognózování a za řízení lidí.

Právním základem pro všechny typy zaměstnaneckého poměru je služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Další informace najdete v sociální rozvaze EÚD.

Související odkazy