No
No
 

Na této stránce naleznete informace o výzvách k podávání nabídek vyhlášených Evropským účetním dvorem (EÚD), plánování zakázek nízké a střední hodnoty, roční seznamy zakázek a obecné podmínky vztahující se na všechny zakázky.

V případech uvedených ve finančním nařízení je Účetní dvůr při pořizování zboží, služeb nebo stavebních prací povinen řídit se postupy pro zadávání veřejných zakázek.

Upozorňujeme, že většina zveřejněných informací o výzvách EÚD k podávání nabídek (předběžná oznámení, oznámení o zahájení zadávacího řízení, oznámení o výsledku zadávacího řízení) je k dispozici v databázi TED (Tenders Electronic Daily).

Tyto stránky budou pravidelně aktualizovány nejnovějšími informacemi o veřejných zakázkách a výzvách k podávání nabídek.

Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů a externích odborníků naleznete pod tímto odkazem: Ochrana údajů – prohlášení o ochraně osobních údajů - Zadávání veřejných zakázek / externí odborníci.

Úvod

Příslušné zadávací řízení a způsoby vyhlašování se volí na základě odhadovaných částek zakázek. Aktuálně takto:

Hodnota zakázky
Minimální požadovaný postup Vyhlášení
≤ 15 000 EUR
Vyjednávací řízení s jedním dodavatelem / poskytovatelem služeb Nevyhlašuje se
> 15 000 EUR až

≤ 60 000 EUR

Vyjednávací řízení s minimálně třemi dodavateli / poskytovateli služeb Internetová stránka EÚD
> 60 000 EUR až < práh podle směrnice (aktuálně 143 000 EUR na služby/dodávky a 5 538 000 EUR na stavební práce)

Vyjednávací řízení s minimálně pěti dodavateli / poskytovateli služeb

Výzva k vyjádření zájmu (VVZ), omezené nebo otevřené řízení

Internetová stránka EÚD

TED

≥ práh podle směrnice (≥ 143 000 EUR dodávky/služby a ≥ 5 538 000 EUR stavební práce) Otevřené řízení nebo omezené řízení, oznámení zadávacího řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku (TED) TED (eTendering) a internetová stránka EÚD
> 60 000 EUR bez horní hranice – tzv. zjednodušený režim služeb
Soutěžní řízení s jednáním
TED (eTendering) a internetová stránka EÚD

Vyjednávací řízení s odhadovanou hodnotou >15 000 a < práh podle směrnice

Veškerá vyjednávací řízení plánovaná Účetním dvorem v rozsahu >15 000 až < práh podle směrnice (< 143 000 EUR dodávky/služby a < 5 538 000 EUR stavební práce) se zveřejňují níže: Viz: Publicita ex ante pro zakázky nízké a střední hodnoty.)

Rozvrh není pro Účetní dvůr nikterak závazný. V závislosti na potřebách Účetního dvora se navíc mohou vyhlašovat další zadávací řízení.

Zajímáte-li se o některé z plánovaných zadávacích řízení, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře.

Zajímáte-li se o některé z plánovaných zadávacích řízení, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře. Zvolte „Zadávání veřejných zakázek“ a uveďte tyto informace: předmět zadávacího řízení, jméno, adresu a kontaktní údaje Vaší společnosti.

Zadávací řízení s odhadovanou hodnotou, která je vyšší než práh stanovený směrnicí

Všechna zadávací řízení s odhadovanou hodnotou vyšší než práh podle směrnice (≥ 143 000 EUR dodávky/služby a ≥ 5 538 000 EUR stavební práce) se zveřejňují v Úředním věstníku (TED), který je základním zdrojem informací o velkých zadávacích řízeních.

Chtěli bychom vás upozornit, že Evropský účetní dvůr výtisky zadávací dokumentace nezasílá. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici elektronicky na internetové stránce a na eTendering pod odkazem uvedeném v oznámení zadávacího řízení (bod I.3):

Máte-li problém se stahováním dokumentů, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře. Zvolte „Zadávání veřejných zakázek“ a uveďte tyto informace: předmět zadávacího řízení, jméno, adresu a kontaktní údaje Vaší společnosti.

Dále upozorňujeme, že během období stanoveného pro překládání nabídek může být zveřejněno vysvětlení anebo dodatky k dokumentaci. Veškeré dodatečné informace budou k dispozici pouze na eTendering pod odkazem uvedeném v oznámení zadávacího řízení (bod I.3), účastníkům zadávacího řízení se tedy důrazně doporučuje, aby tento zdroj pravidelně sledovali, neboť dodatečné informace mohou být zveřejněny kdykoliv před datem uzávěrky pro podání nabídek.


Úvod

Evropský účetní dvůr má v úmyslu provést níže uvedená zadávací řízení nízké a střední hodnoty. Tento harmonogram není pro Účetní dvůr závazný. Výjimečně mohou být v závislosti na potřebách Účetního dvora provedena jiná zadávací řízení.

Předmět Odhad Typ (dodávka (F), služby (S), budovy (B), práce (W)) Orientační plánování (zahájení řízení)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Zajímáte-li se o některé z výše uvedených řízení, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře. Zvolte „Zadávání veřejných zakázek“ a uveďte tyto informace: předmět zadávacího řízení a jméno, adresu a kontaktní údaje Vaší společnosti.