Yes
No

​Evropský účetní dvůr přijal rozhodnutí č. 6-2019 o politice týkající se veřejně přístupných dat a opakovaném použití dokumentů. Cílem rozhodnutí je zlepšit tok informací mezi EÚD a veřejností a usnadnit široké opakované použití informací (článek 1).

V této souvislosti se EÚD zavázal zpřístupnit na internetu – kdykoli je to možné a vhodné – v otevřených a strojově čitelných formátech dokumenty, které má v držení. 

 Zprávy, které obsahuje tento oddíl, byly zveřejněny spolu s datovými soubory vytvořenými v souladu s rozhodnutím EÚD týkajícím se veřejně přístupných dat. Zveřejněny jsou i informace o datech předkládaných v těchto zprávách, a to včetně uvedení zdrojů data a uplatněných metod a výpočtu (tam, kde je to možné).

Veřejně přístupná data pocházející z EÚD jsou k dispozici rovněž na portálu veřejně přístupných dat EU na stránkách data.europa.eu, které obsahují i soubory z dalších orgánů, institucí a jiných subjektů EU a z členských států EU.