No
No
 

Evropský účetní dvůr vítá návštěvy skupin, které by se chtěly dozvědět více o jeho úloze a práci.

Žádosti o návštěvu je třeba zaslat alespoň dva měsíce předem s uvedením důvodu návštěvy a témat, která návštěvníky nejvíce zajímají. Z bezpečnostních a prostorových důvodů nemůže Účetní dvůr přijímat skupiny větší než 50 osob. Minimální věk návštěvníků je 14 let.

Návštěvy trvají hodinu až hodinu a půl a jejich součástí je představení role a činnosti instituce zaměstnancem Účetního dvora a následná diskuse.

Návštěvy organizuje oddělení kontaktní kanceláře a protokolu.

Máte-li o návštěvu Evropského účetního dvora zájem, vyplňte prosím následující formulář: