Yes
No

​Nástroj NGEU je dočasný nástroj, který byl zřízen v roce 2020 v reakci na socioekonomický dopad pandemie COVID-19. Bude zajišťovat finanční prostředky až ve výši 750 miliard EUR, a to v první řadě na financování hospodářského oživení EU. Výdaje mají podobu grantů a půjček členským státům poskytovaných z Nástroje pro oživení a odolnosti a šesti dalších výdajových programů EU na období 2021–2027.