Yes
No

​​Evropská unie

NKI Evropské unie viz:

Kandidátské a potenciální kandidátské země EU

*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí RB OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Ostatní NKI

Organizace NKI