No
No

Chceme maximálně přispět k odolnější, udržitelnější a spravedlivější Evropské unii.

Abychom tyto ambice naplnili, stanovujeme si cíle, které svou prací sledujeme. Tyto naše hlavní cíle prezentujeme ve víceletých strategiích. Aktuálně platná strategie se vztahuje na období 2021–2025.

Pro období 2021–2025 máme tři strategické cíle:

  • Zlepšit vyvozování odpovědnosti, transparentnost a kontrolní mechanismy u všech typů opatření EU

  • Zaměřit audity na oblasti a témata, kde můžeme vytvořit největší přidanou hodnotu

  • Poskytovat na základě auditu vysokou míru jistoty v náročném a měnícím se prostředí

Ve strategii na období 2021–2025 definujeme své hodnoty, poslání a vizi. Podrobně také popisujeme, jak své strategické cíle plánujeme splnit.

Dřívější strategie EÚD