Yes
No

Bezpečnost a obrana jsou nedílnou součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Cílem EU je zajistit vysokou úroveň bezpečnosti prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti, rasismu a xenofobii a boj proti nim a koordinací a spoluprací mezi policejními, justičními a jinými orgány.​