Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Cíle udržitelného rozvoje
Cohesion Conference 2023
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 17/2023: Circular economy
Misused English words and expressions in EU publications
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
European Court of Auditors, Library Service: The Finances of the European Union - A Selective Bibliography, Update 2009-2011
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Zaměstnanost, chudoba a sociální začleňování
Právní rámec
Organizace
Veřejné zdraví
Stáže
Zvláštní zpráva 10/2023: Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum – Podařilo se získat určité poznatky, ale kvůli krátké době trvání a omezeným výsledkům má zkušební režim pro zvyšování výdajů EU na obranu jen malý význam
2015 Annual report: EU needs to regain the trust of its citizens
Kontakt pro média
Auditní zprávy, přezkumy a stanoviska
Měsíční zpravodaj
Bezpečnost potravin
Kontaktní formulář
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Finance EU
Výroční zpráva 2021: Výdaje EU: auditoři zjistili nárůst chyb
Poslání, vize a hodnoty
Ochrana osobních údajů
Rozmanitost a začleňování
Vztahy s orgány a institucemi
Naše pracovní podmínky
Politika týkající se souborů cookie
Co děláme
2013 Annual Report: EU must focus on getting better results from its spending
Politika přístupnosti internetových stránek
2012 Annual report
Environmentální řízení
Zvláštní zpráva 21/2023: Iniciativa Spotlight pro ukončení násilí páchaného na ženách a dívkách
European Funds: Management, Control and Accountability
Migrace a azyl
Mezinárodní spolupráce
Conference 2023: The future of official statistics
Život v Lucembursku
Conference: Making green finance a reality in the Baltics
Naše metodika
EÚD je ekologický