Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Narodil se 4. srpna 1921 v Nivelles; studoval klasická studia (řečtinu a latinu), účetnictví, ekonomii a finančnictví; vyučující na Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis v Bruselu; auditor ve finančních společnostech v Bruselu a právním oddělení Administration centrale des contributions directes (1942). Generální tajemník oddělení studií odpovědný za vyjednávání (Eurochemic, Eurocontrol) a mezinárodní činnost (Evropská společenství) (1957); Service du Crédit Public, částečný úvazek do pověření mezinárodními úkoly v dubnu 1960; generální inspektor; finanční poradce pro stálé zastoupení odpovědný za finanční, fiskální a administrativní jednání, řádný člen rozpočtového výboru, výboru Evropského rozvojového fondu a Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, a zastupují člen výboru Evropského sociálního fondu; člen administrativního a finančního výboru Nejvyšší rady evropských škol; člen skupiny odborníků členů Nejvyšší rady (1959); zastupující člen správní rady Evropské investiční banky (1970); auditor ESUO (1971); člen auditní rady (1972); člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 17. října 1987. Zemřel 20. ledna 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Narodil se 24. října 1923 ve Winenne; získal doktorát z práva a absolvoval studia ekonomických věd; ekonom a ekonomický poradce ministerstva pro hospodářství (1949); finanční inspektor na ministerstvu pro zaměstnanost, sociální zabezpečení a malé a střední podniky (1959); poradce úřadu ministerského předsedy (1963). Zástupce vedoucího kabinetu ministra pro koordinaci sociálních věcí a vzdělávání (1966); vedoucí kanceláře předsedy vlády pro hospodářské a sociální otázky (1968); vedoucí kabinetu prezidenta ministerského výboru pro hospodářskou a sociální koordinaci (1972); vedoucí kabinetu státního tajemníka pro rozpočet (1974); generální finanční inspektor přidělený ministrovi pro komunikace (1976); vedoucí kabinetu státního tajemníka pro rozpočet (1977); generální finanční inspektor přidělený ministrovi pro komunikace (1979); hlavní delegát pro reformu státních účtů (1982); člen Evropského účetního dvora od 18. října 1987 do 15. března 1992. Zemřel 15. března 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Narodil se 18. prosince 1928 v Bouffioulx; absolvoval studium obchodu a finančních věd (1953); uspěl ve výběrovém řízení na pozici pomocného finančního inspektora (1958); druhá cen Institutu správních věd (1963); člen Královské společnosti politické ekonomie; předseda Groupe Économique HEC Saint-Louis; Národní statistický úřad (1947). Různé pracovní pozice u belgického Účetního dvora (1954); odbor pro zvláštní šetření rozpočtu (1966); technická spolupráce v Zaire na vysoké úrovni (1973); člen belgického Účetního dvora (1975); kontaktní osoba pro Účetní dvůr Evropských společenství (1977); auditor Agence de coopération culturelle et technique v Paříži (1976); zástupce vedoucího kabinetu ministra sociálního zabezpečení (1974); člen střediska veřejné sociální podpory v Bruselu (1989); člen Evropského účetního dvora od 21. prosince 1992 do 9. února 1994 byl; zemřel 15. října 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Narodil se 13. března 1940 v Etterbeeku; vystudoval práva na Svobodné univerzitě v Bruselu; obchodní inženýrství na právnické fakultě v Nancy; soukromý sektor (1961–1963); administrátor v Evropské komisi: návrhy směrnic k harmonizaci práva obchodních společností (1963); hlavní administrátor v Generálním ředitelství pro rozpočet (1968). Asistent generálního ředitele (1972); vedoucí odboru „Obecný rozpočet, řízení a finanční informace“ (1974); vedoucí odboru a posléze ředitel odpovědný za pomoc rozvojovým zemím na Účetním dvoře (1978); ředitel odpovědný za metodologii auditu (1985); generální tajemník (1989); člen Evropského účetního dvora od 10. února 1994 do 28. února 2000: audit opatření ve prospěch zemí střední a východní Evropy, nových nezávislých států (dříve SSSR) a Mongolska (1996). Zemřel 11. března 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Narozen v roce 1945 v Ostende v Belgii; vystudoval ekonomii na univerzitě v Gentu; vedoucí divize ve výzkumné sekci Belgické národní banky (centrální banky), odpovědný za národní účty, poté za veřejné finance (1976); zvláštní poradce pro hospodářskou a měnovou politiku v Burundské bance (centrální bance) jako zástupce Mezinárodního měnového fondu (1983). Vedoucí kanceláře federálního ministra pro rozpočet (1988); ředitel a člen bankovní rady Belgické národní banky (1991); člen představenstva Belgicko-lucemburského burzovního institutu – (2000); člen Evropského účetního dvora od 1. března 2000 do 28. února 2006. Zemřel 8. listopadu 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Narodil se v roce 1952 v Overpeltu; získal magisterský titul v oboru ekonomie (M. Phil.) na univerzitě v Cambridgi ve Spojeném království jako stipendista Britské rady; vystudoval ekonomii se zaměřením na veřejné finance a měnovou ekonomii na Katolické univerzitě v Lovani; držitel bakalářského titulu Antverpské univerzity v oboru práva. V letech 1977–1978 pracoval jako vědecký asistent v oblasti veřejných financí v Centru pro ekonomická studia Katolické univerzity v Lovani; v roce 1978 byl jako držitel ceny belgického ministra zahraničního obchodu na šestiměsíčním studijním pobytu v Japonsku; od roku 1980 byl auditorem belgického účetního dvora až do roku 1994, kdy se stal členem belgické vlády; v letech 1984–1994 byl dočasně pracovně přidělen mimo belgický účetní dvůr. Od roku 1983 do roku 2006 byl starostou Overpeltu. V letech 1984–1985 byl poradcem v sekretariátu místopředsedy belgické vlády. V letech 1985–1989 byl poradcem v sekretariátu belgického ministra financí. V letech 1989–1991 byl jako poslanec Evropského parlamentu členem rozpočtového výboru a hospodářského a měnového výboru. Od roku 1991 do roku 1994 byl poslancem belgického federálního parlamentu a byl rovněž členem jeho finančního výboru. V letech 1994–1995 vykonával funkci ministra obrany a v letech 1995–1999 ministra pro zemědělství a malé a střední podniky. Během svého poslaneckého mandátu v belgickém federálním parlamentu v letech 1999–2006 byl členem finančního a zahraničního výboru. V roce 2004 byl zvolen předsedou zahraničního výboru. Od 1. března 2006 do 30. dubna 2018 byl členem Evropského účetního dvora. V roce 2015 mu J. K. V belgický král Filip udělil titul barona.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Narodila se v Bulharsku 17. dubna 1956; magisterský titul v oboru ekonomie a managementu na Univerzitě Karla Marxe v Sofii; výzkumná pracovnice se zaměřením na finanční analýzu ve Výzkumném ústavu ekonomie stavebnictví v Sofii (1980–1986); přednášela na ekonomické fakultě Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1988–2006). Vedoucí oddělení na ministerstvu průmyslu: analýza dluhů státních podniků, přidělování úvěrů státním podnikům a řízení vztahů s mezinárodními finančními institucemi (1991); členka představenstva Sofia Bank Ltd. v Bulharsku (1993); členka bulharského Národního kontrolního úřadu odpovědná za audit bulharské centrální banky, státního dluhu, záručního fondu bankovních vkladů, bulharské agentury pro exportní pojištění, privatizace, zahraničního dluhu se státní zárukou a projektů v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru; kontaktní osoba pro jiné nejvyšší kontrolní instituce včetně Evropského účetního dvora (1995); členka kontrolní rady Rozvojové banky Rady Evropy v Paříži (2004); členka Evropského účetního dvora od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012 v auditní skupině IV „Vlastní zdroje, bankovní aktivity, správní výdaje, orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky“; zastupující členka administrativního výboru Účetního dvora (2007); členka senátu IV „Příjmy, výzkum a vnitřní politiky, orgány a instituce Evropské unie“; členka zastupující senát IV v senátu CEAD (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Narodila se ve Staré Zagoře v roce 1975. Získala magisterský titul v oboru mezinárodních hospodářských vztahů na Vysoké škole ekonomické ve Varně a titul MBA z Thunderbird School of Global Management, Arizona State University. Pracovala jako koordinátorka pro mezinárodní finanční instituce na bulharském Ministerstvu zemědělství a potravin (1999–2002) a jako investiční a obchodní analytička v různých finančních a bankovních institucích v USA (2004–2006); členka městské rady na sofijském magistrátu (2007–2009); poslankyně Evropského parlamentu (2009–2012), kde zastávala funkci místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), místopředsedkyně zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi a místopředsedkyně delegace EU-Čína. V roce 2013 byla jmenována členkou EÚD s funkcí zpravodajky pro různé audity souladu s předpisy a výkonnostní audity a od roku 2016 byla předsedající senátu II – Investice pro soudržnost, růst a začleňování; od roku 2022 byla předsedkyní výboru pro řízení kvality auditu a předsedkyní výboru pro profesní standardy při Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí. V září 2023 byla jmenována komisařkou Evropské komise pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Narozen v Praze v roce 1965; vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze (1987); účastnil se následujících seminářů: veřejné účetnictví a audit (CIPFA – Autorizovaný institut veřejných financí a účetnictví, Londýn), privatizace a veřejné finance (JICA – Japonská agentura pro mezinárodní spolupráci, Tokio), řízení veřejných financí (MMF – Mezinárodní měnový fond, Vídeň), statistika vládních financí (MMF, Washington D.C.), rozvojová pomoc pro podnikový sektor (JICA, Tokio). Působil na Ministerstvu financí České republiky v odboru finančních analýz (1988) a odboru státního rozpočtu (1990); zástupce ředitele odboru státního rozpočtu a vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů (1994); člen Finančního výboru Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) (1993–1996); ředitel odboru analýz Nejvyššího kontrolního úřadu; zastupoval NKÚ ČR v pracovní skupině Evropského účetního dvora, programu SIGMA a expertů kandidátských zemí pro auditní manuály; pracoval jako expert pro Světovou banku (1999); jmenován členem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (červenec 2003); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 6. května 2016: člen auditní skupiny III „Vnější akce“; člen administrativního výboru Účetního dvora; člen a předseda kontrolního výboru; člen a předseda kontrolního výboru EUROPOLu; předsedající senátu III „Vnější akce“ a člen administrativního výboru (2010); zástupce senátu III v senátu CEAD (2011); člen a následně předsedající (2013) senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ a zástupce tohoto senátu v senátu CEAD.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Narodil se 29. srpna 1922 v Kodani. Absolvoval studium práv (Juridisk Kandidat) na Kodaňské univerzitě (1948); úředník dánského úřadu pro audit veřejných účtů (1948); osvědčení o právní způsobilosti pro odvolací soud (1952); auditor Mezinárodní rady auditorů NATO v Paříži (1957). Člen auditní rady Evropské organizace pro výzkum vesmíru v Paříži (1964); vedoucí oddělení v dánském úřadu pro audit veřejných účtů (1966); vedoucí odboru v dánském úřadu pro audit veřejných účtů (1972); člen Kontrolní komise v Bruselu (1973); místopředseda dánského úřadu pro audit veřejných účtů (1976). Od 18. října 1977 do 17. dubna 1983 byl členem Evropského účetního dvora; zemřel 1. května 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Narodil se 6. května 1922 v Herrestedu. Absolvoval studium práv na Kodaňské univerzitě (1948); právník (1948); úředník dánského úřadu pro audit veřejných účtů (1949); dočasné působení v Mezinárodní radě auditorů NATO (1956); auditor Mezinárodní rady auditorů NATO (1960). Vedoucí oddělení v dánském úřadu pro audit veřejných účtů (1967); vedoucí odboru v dánském úřadu pro audit veřejných účtů (1974); auditor vyslaný k Evropskému středisku pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) v britském Readingu (1976); auditor vyslaný k Evropské laboratoři pro molekulární biologii (EMBL), Heidelberg, Německo (1978); auditor (1977). Od 18. dubna 1983 do 17. dubna 1989 byl členem Evropského účetního dvora; zemřel 23. září 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Narodil se 24. října 1931 ve Vejle; absolvoval studium ekonomie na Kodaňské univerzitě (1957); auditor v dánského úřadu pro audit veřejných účtů (1957); auditor při NATO (1966); vedoucí oddělení v dánském úřadu pro audit veřejných účtů (1971); vedoucí odboru v dánském úřadu pro audit veřejných účtů (1973). Místopředseda dánského úřadu pro audit veřejných účtů (1983) ); člen Evropského účetního dvora od 18. dubna 1989 do 30. června 1995; zemřel 4. června 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Narodil se v Kodani v roce 1940; absolvoval studium politických věd na Kodaňské univerzitě a Kodaňské škole obchodu a správy (Handelshøjskolen); úředník ministerstva financí a ministerstva zahraničních věcí (1965); zástupce vedoucího oddělení dánské nejvyšší kontrolní instituce Rigsrevisionen; vedoucí oddělení odpovědní za audit veřejných prací a za ministerstvo pro Grónsko. Člen správní rady odpovědný za audit ministerstva sociálních věcí a ministerstva životního prostředí (1971); předseda Rigsrevisionen (1985); člen odvolací rady pro záležitosti monopolů (1987); člen Evropského účetního dvora od 1. července 1995 do 31. prosince 2001: odpovídal za audit sociálních politik, průmyslových politik, střediska v Soluni, nadace v Dublinu a Fondu soudržnosti (oblast „ochrany životního prostředí“).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Narodil se v Kodani 31. března 1949; vystudoval práva na Kodaňské univerzitě; působil jako vedoucí odboru v Úřadu veřejného správce majetku v rámci ministerstva spravedlnosti (1972); vedoucí odboru v Rigsrevision, kde odpovídal za mezirezortní plánování, výroční zprávu a provádění auditu, mj. na ministerstvu sociálních věcí, ministerstvu vnitra a ministerstvu pro životní prostředí (1985). Vedoucí odboru v Rigsrevisionen odpovědný za celkové plánování a řízení finančních auditů (1995); člen pracovní skupiny nejvyšších kontrolních institucí EU a Evropského účetního dvora pro „evropské směrnice pro implementaci auditorských standardů organizace INTOSAI“ (1996); místopředseda Rigsrevision odpovědný za finanční audity a audity výkonnosti na ministerstvu obrany, ministerstvu daní a ministerstvu potravin, zemědělství a rybolovu (1999); kontaktní osoba pro vztahy s Evropským účetním dvorem a s Mezinárodní radou auditorů NATO (2000); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2002 do 29. února 2012: odpovídal za audit správních výdajů orgánů a institucí EU, Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství, externích úřadů a delegací Společenství a za dotace (2002); člen auditní skupiny IV „Příjmy, bankovní aktivity, správní výdaje, orgány a instituce Společenství, vnitřní politiky“ (2004) a posléze její předsedající člen (2005); člen skupiny CEAD „Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“; zastupující člen administrativního výboru Účetního dvora (2009); člen senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ a člen zastupující senát II v senátu CEAD; předsedající senátu II a člen administrativního výboru Účetního dvora (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Narodil se 14. listopadu 1949 v Kodani; získal magisterský titul v oboru ekonomie na Kodaňské univerzitě (1976); úředník Rigsrevisionen (1976–1984); vyučující politických věd (1980–1983) a teoretické statistiky (1983) na vysoké obchodní škole v Kodani; atašé dánského člena Evropského účetního dvora (1984–1985). Vedoucí kabinetu dánského člena Evropského účetního dvora (1985–1988); úředník dánského nejvyššího kontrolního úřadu (1988–1989); vyučující teoretické statistiky na Kodaňské univerzitě (1988–1991); vedoucí oddělení dánského nejvyššího kontrolního úřadu (1989–1995); vyučující politických věd na Kodaňské univerzitě (1991–1995); předseda dánského nejvyššího kontrolního úřadu (1995–2012); předseda výboru pro profesní standardy (PSC) organizace INTOSAI (2004–2012); 1. března 2012 se stal členem Evropského účetního dvora; člen senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“; zemřel 1. února 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Narodil se v Hagenbachu 1. března 1922; studoval práva na Mohučské univerzitě (1946); Referendar (první státní zkouška z práva), poté Assessor (druhá státní zkouška z práva) (1949); právní praxe, poté soudce sociálního soudu ve Špýru (1953). Referent na ministerstvu školství a kultury Porýní-Falce (1955); poslanec německého parlamentu (Bundestag), předseda kontrolního podvýboru rozpočtového výboru (1957), předseda skupiny CDU/CSU v rozpočtovém výboru (1965); parlamentní státní tajemník na spolkovém ministerstvu financí (1967); předseda rozpočtového výboru Bundestagu (1969); člen Účetního dvora od 18. listopadu 1977 do 17. října 1983; zemřel 2. října 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Narodil se v Kasselu 30. srpna 1923; vystudoval ekonomii na univerzitě v Marburgu (1948); Spolkový úřad práce (1953); poslanec německého parlamentu (Bundestag) (1961), člen rozpočtového výboru Bundestagu, člen kontrolního výboru rozpočtového výboru zodpovědný za kontrolu účtů Spolkové republiky Německo (1962). Předseda rozpočtového výboru (1980), předseda hospodářského výboru Bundestagu (1982); člen Evropského účetního dvora od 18. října 1983 do 20. prosince 1989; zemřel 8. prosince 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Narodil se v Ottersweieru 8. dubna 1932; doktor ekonomie, vystudoval univerzitu ve Freiburgu-in-Breisgau a Školu ekonomických věd a veřejné správy ve Freiburgu; vedoucí místa ve spolkové státní správě a v průmyslu; poslanec německého parlamentu (Bundestag) (1976). Člen rozpočtového výboru parlamentu a předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu (1982) a výboru pro schvalování obranných výdajů (1985); člen Evropského účetního dvora od 21. prosince 1989 do 31. prosince 2001: zodpovědný za audit Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), výpůjčních a úvěrových operací a úrokových dotací a také za audit pomoci zemím střední a východní Evropy a novým nezávislým státům bývalého Sovětského svazu, předsedající auditní slupiny odpovědné za strukturální pomoc, regionální politiku a integrované středomořské programy a za sekci „Dopravní infrastruktura“ Fondu soudržnosti (1994), předseda Účetního dvora (1996–1999). Zemřel 18. května 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Narodila se v Quedlinburgu v Harzu 18. července 1942; doktorka práv; absolvovala první a druhou státní zkoušku z práva; studovala práva na univerzitě v Kielu a Göttingenu (Německo) a na univerzitě v Bordeaux (Francie); studovala mezinárodní vztahy v Boloňském centru Univerzity Johns Hopkins v Itálii; místní samospráva v Hildesheimu v Dolním Sasku (1971). Vyšší úřednice spolkového ministerstva pro vnitroněmecké vztahy a dolnosaského ministerstva vnitra, hospodářství a dopravy (1975); poradkyně v dolnosaském ministerstvu vnitra (1979); místopředsedkyně místní samosprávy pro Weser-Ems (1981); státní tajemnice v dolnosaském ministerstvu výživy, zemědělství a lesnictví (1983); poslankyně německého parlamentu (Bundestag) (1990); předsedkyně Německého spolkového účetního dvora (Bundesrechnungshof) (1993); členka Evropského účetního dvora od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2007: zodpovědná za audit v oblasti zemědělské politiky se zaměřením na podporu na plochu, trh s mlékem a mléčnými produkty a trh s hovězím masem (2002) zodpovědná za auditní skupinu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ (2004), předsedající auditní skupiny I (2007), členka výboru pro interní audit Účetního dvora, členka administrativního výboru Účetního dvora a zastupující členka společného výboru pro audit Europolu.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem 22. dubna 1949; doktor práv na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem; první a druhá státní zkouška z práva (1975); pomocný soudce na státním zastupitelství ve Wiesbadenu a v Hanau v Hesensku; tři roky přednášel na Vysoké škole správní ve Wiesbadenu, oddělení ve Frankfurtu nad Mohanem (1980); státní zástupce (1981). Vedoucí funkce na ministerstvu spravedlnosti spolkové země Hesensko; vrchní státní zástupce (1984); ministerský rada (1986); vedoucí oddělení pro rozpočet a územní plánování na hesenském ministerstvu spravedlnosti; člen Spolkového účetního dvora (Bundesrechnunshof) a vedoucí odboru auditu penzijního pojištění (1989); náměstek ministra, vedoucí oddělení pro jaderný dohled a radiační ochranu na hesenském ministerstvu pro životní prostředí, energetiku a spolkové záležitosti (1991); státní tajemník na hesenském ministerstvu financí (1994); advokát se zaměřením na stavební právo a právo veřejných zakázek a také na partnerství veřejného a soukromého sektoru; člen dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (1999); státní tajemník na ministerstvu financí spolkové země Porýní-Vestfálsko (2000); člen správní rady (2004), poté zástupce výkonného ředitele Spolkového svazu německých bank (2005); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2008 do 28. února 2014: auditní skupina II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika“, zastupující člen administrativního výboru Účetního dvora (2008); člen auditního senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ (2010), přesedající senátu II a člen administrativního výboru Účetního dvora (2011), jmenován Účetním dvorem do kontrolního výboru Evropského mechanismu stability (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Narodila se v roce 1969 v Tartu v Estonsku; vystudovala Univerzitu v Tartu, kde získala akademický titul bakaláře přírodních věd v oboru biologie (genetiky) (1992); titul MBA (2001); působila v Hansapank Markets (oddělení investičního bankovnictví) (1998). Poradkyně pro hospodářskou politiku v kanceláři ministerského předsedy odpovědná za vztahy s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a jinými multilaterálními finančními institucemi (Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, Nordickou investiční bankou, Světovou bankou); účast na přípravě reformy důchodového zabezpečení (1999); finanční ředitelka elektrárny Iru (2002); členka Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 10. října 2016: auditní skupina II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika“; předsedkyně administrativního výboru Účetního dvora (2006); členka skupiny CEAD „Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“); členka společného revizního výboru Europolu; členka senátu CEAD „Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ odpovídající za prohlášení o věrohodnosti (DAS) (2010); 10. října 2016 se ujala funkce jako prezidentka Estonské republika na pětileté funkční období.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Narozen v Tallinnu v Estonsku v roce 1966; studoval na Univerzitě v Tartu a promoval s vyznamenáním z práva. Před funkcí na Evropském účetním dvoře (EÚD) byl předsedou vlády Estonska (2003–2005) a před tím předsedou Estonského národního kontrolního úřadu (1998–2002). Jeho činnost na EÚD se zaměřovala na obranu a zahraniční věci. Odpovídal za mnoho zvláštních zpráv, kromě jiného o podpoře EU určené na posilování právního státu na západním Balkáně a o boji proti korupci na Ukrajině. Předsedal expertní skupině pro prognostickou činnost a byl také členem poradní skupiny pro strategii a prognózy.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Narodil se v Corku 19. ledna 1919; různá pracovní místa ve státní správě (1937); správní úředník, poté zástupce vyššího úředníka na ministerstvu financí (1946); vyšší úředník (1962) a zástupce tajemníka pro rozpočet (1968). Druhý tajemník (vedoucí odboru), vedoucí odboru veřejných výdajů, zodpovědný za veškeré záležitosti v souvislosti s veřejnými výdaji (1971); tajemník ministerstva financí; ředitel v Irské centrální bance; náhradník guvernéra Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj; člen Skupiny pro koordinaci krátkodobé hospodářské a finanční politiky (EHS); člen Národní hospodářské a sociální rady; člen Národní vědecké rady; člen správní rady a výkonného výboru Ústavu pro hospodářský a sociální výzkum; člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 17. května 1986: předseda Účetního dvora (1977–1981); zemřel 28. února 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Narodil se v Dublinu 27. února 1929; vystudoval ekonomii, právo a politologii na University College Dublin; obchodní a daňový právník; ředitel společnosti; člen Rady ministrů hospodářství a financí; guvernér Mezinárodního měnového fondu a Evropské investiční banky; ministr financí a veřejných služeb (1973). Předseda Rady (1975); poslanec Evropského parlamentu (1977); místopředseda Evropského parlamentu (1984); člen Účetního dvora od 18. května 1986 do 9. února 1994; zemřel 17. března 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Narodil se v Corku v roce 1935; magisterský titul z obchodu na Irské národní univerzitě; člen Institutu průmyslových inženýrů; úředník zodpovědný za vzdělávání a průmysl v Irském kongrese odborových svazů (1961); poslanec irského parlamentu (Dáil Éireann) (1969); delegát Parlamentního shromáždění Rady Evropy (1973); místopředseda irské Strany práce (1981). Člen Výboru pro veřejné účty (1987); poslanec Evropského parlamentu: místopředseda Výboru pro hospodářské a měnové věci a průmyslovou politiku; místopředseda skupiny Strany evropských socialistů; člen delegací EP-AKP a EP-USA (1989); člen Evropského účetního dvora od 10. února 1994 do 29. února 2000: zodpovědný za sektor „Orientační sekce EZOZF, výzkum“, předsedající auditní skupiny I, zodpovědný za sektor „EZOZF I (produkty živočišného původu, cukr, rybolov)” (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Narodila se v Carně, hrabství Galway 5. září 1950; vystudovala Carysfort Teacher Training College v Blackrocku v hrabství Dublin; poslankyně irského parlamentu (Dáil Éireann) (1975); parlamentní tajemnice ministra průmyslu, obchodu a energetiky (1977); náměstkyně na tomtéž ministerstvu (1978); jako první žena od založení irského státu jmenována členkou vlády, ministryně pro Gaeltacht (irsky hovořící oblast) (1979). Náměstkyně ministra školství (1982); předsedkyně prvního společného parlamentního výboru všech politických stran pro práva žen (1982); členka společného parlamentního výboru všech politických stran pro problematiku rozpadů manželství; náměstkyně ministra pro evropské záležitosti (1987), zodpovědná za koordinaci irského předsednictví (1990); během irského předsednictví předsedala mezirezortnímu výboru pro záležitosti EU a Radě pro rozpočet, kulturu, rozvoj a telekomunikace; ministryní pro cestovní ruch, dopravu a komunikace, zodpovědná za jedenáct z hlavních státních podniků v Irsku (1992); ministryně spravedlnosti (1993), členka irského vládního týmu, který vyjednal společnou deklaraci britské a irské vlády z prosince 1993 o míru a usmíření v Irsku; pracovala v soukromém sektoru jako obchodní konzultantka; členka správních rad dvou velkých irských společností; přispívala do týdenní rubriky v Irish Times a pracovala v televizní stanici v irském jazyce TG4 (1997); členka Evropského účetního dvora od 1. března 2000 do 9. února 2010: zodpovídala za audit živočišných a rostlinných výrobků EU, dalších výdajů z EZOZF a opatření v oblasti zemědělství (2000), odpovídala za odbor Účetního dvora ADAR „Metodika auditu a sestavování zpráv“, přesedající skupiny CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ (2002), členka skupiny III „Vnější akce“ (2006), členka administrativního výboru Účetního dvora od jeho zřízení (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Narodil se v hrabství Galway v roce 1976; získal osvědčení jako certifikovaný účetní od irské komory certifikovaných účetních; člen irské komory daňových poradců; držitel různých diplomů a osvědčení: kurz obchodního práva organizovaný irskou advokátní komorou, vystudoval práva na Honorable Society of King’s Inns v Irsku, kurz obchodního procesního práva organizovaný irskou advokátní komorou, kurz o platební neschopnosti a podnikové restrukturalizaci organizovaný irskou advokátní komorou. Certifikovaný účetní v Deloitte & Touche, Dublin (1996); předseda Ground Marketing Group (Havas Plc/4D Irsko) (2000); předseda irského Institutu poradců pro oblast řízení (2005); výkonný ředitel irského Institutu ředitelů (2006); člen kontrolního výboru An Garda Síochána (irské policie) (2009); člen Evropského účetního dvora od 31. března 2010 do 29. února 2012: člen auditní skupiny III „Vnější akce“, člen senátu IV „Příjmy, výzkum a vnitřní politiky, orgány a instituce Evropské unie“, zastupující člen senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“, zpravodaj pro činnosti Účetního dvora související s agenturami EU.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Narodil se v Dublinu 24. února 1961; bakalářský titul ze studia humanitních věd na University of Washington (1983); magisterský titul v oboru obchod na University College Dublin (1991); diplom v oboru aplikované finanční právo, Irská advokátní komora (2003). Generální tajemník ministerstva financí (2010–2012); zástupce generálního tajemníka ministerstva financí (2006–2010); zástupce tajemníka odboru daňové politiky ministerstva financí (2005–2006); zástupce tajemníka bankovního, finančního a mezinárodního odboru ministerstva financí (2001–2005); vedoucí ústředního politického odboru pro svobodu informací a etiku ministerstva financí (1999–2001); vedoucí oddělení správních rozpočtů ministerstva financí (1998–1999); zástupce vedoucího odboru důchodového zabezpečení státních zaměstnanců na ministerstvu financí (1996–1998); zástupce vedoucího odboru měnové a kurzovní politiky ministerstva financí (1989–1996); administrativní pracovník v oddělení správy státního dluhu (zástupce makléře pro státní dluhopisy) ministerstva financí (1988–1989); administrativní vedoucí oddělení pro podmínky zaměstnanců státní správy ministerstva financí / ministerstva pro veřejnou službu (1986–1988); administrativní vedoucí odboru mzdové politiky ministerstva pro veřejnou službu (1984–1986). Vedle výše uvedených funkcí zastával v minulých letech i řadu dalších funkcí: člen komise irské centrální banky; zástupce ředitele a ředitel v Evropské investiční bance; předseda a člen strategické skupiny irské vlády pro daňovou politiku; irský zástupce ve skupině pro kodex chování v oblasti daňové politiky EU a řádný a zastupující člena výboru EU pro finanční služby; člen Evropského účetního dvora od 1. května 2012 do 28. února 2018: člen senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“, člen senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“, kde byl odpovědný za rozvoj a přezkum auditu, a člen senátu IV „Regulace trhu a konkurenceschopné hospodářství“.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Narodil se v Aténách v roce 1924; absolvoval studium práv na Athénské univerzitě; advokát (1949); okresní soudce (1952); přísedící u soudu prvního stupně (1954); přidělen řeckou vládou jako soudce při Organizaci spojených národů (1962); předseda soudu prvního stupně (1965); soudce odvolacího soudu (1967); poradce u Řeckého účetního dvora (1975). Místopředseda Řeckého účetního dvora, kontrola veřejných financí a veřejnoprávních právnických osob (1980); člen Účetního dvora od 1. ledna 1981 do 17. října 1983; zemřel 10. září 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Narodil se v Platanos Trikalon v roce 1926; absolvoval studium práv na Athénské univerzitě (1952); postgraduální studium obchodního a evropského práva na Pařížské univerzitě; úředník na ministerstvu komunikací (generální ředitelství pošt) (1948); advokát v aténské advokátní komoře (1955). Okresní soudce (1956); přísedící a posléze soudce u soudu prvního stupně (1957); předseda soudu prvního stupně (1970); soudce odvolacího soudu a starosta Soluně (1974); poradce u Řeckého účetního dvora (1979); člen Účetního dvora od 18. října 1983 do 20. prosince 1989; zemřel 9. listopadu 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Narodil se v Pyrgos Ilia v roce 1923; absolvoval studium práv na Athénské univerzitě; advokát v Aténách (1952); přísedící a posléze soudce u soudu prvního stupně (1954); poradce u Právní rady státu (1964); státní právní poradce na ministerstvu koordinace (ministerstvu hospodářství) a na ministerstvech kultury a vědy, zahraničních věcí, zemědělství a obrany (1969). Studoval na Akademii mezinárodního práva Dallaské univerzity (1972); účastnil se jednání o vstup Řecka do Evropských společenství, která se konala na řeckém stálém zastupitelství v Bruselu (1975); právní poradce na ministerstvu zemědělství (1976); člen Účetního dvora od 21. prosince 1989 do 31. prosince 1995; zemřel 1. ledna 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Narodila se v Assos-Korinthos v roce 1937; absolvovala studium ekonomie na Bonnské univerzitě; magisterský titul z ekonomie na University of Berkeley; doktorát z ekonomie na Bonnské univerzitě; odbornice a výzkumná pracovnice v Centru hospodářského plánování a výzkumu, odpovědná za průmysl. Poslankyně Evropského parlamentu, koordinátorka rozpočtu (1981); předsedkyně Řecké národní pozemkové společnosti; velvyslankyně / stálá představitelka Řecka u OECD (1993); členka Evropského účetního dvora od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2001: odpovědná za audit výdajů ze záruční sekce EZOZF 2.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Narodil se na ostrově Kos 21. března 1957; absolvoval studium práv na Athénské univerzitě, studium absolvoval s nejlepším hodnocením z promovaných (1975); na Université de Paris II Sorbonne získal postgraduální titul z trestního práva (1980), z veřejného práva (1982) a z veřejných financí (1983). Vyučoval na řecké Státní škole veřejné správy metodologii práva a veřejné finance (1989) a na Státní škole pro soudní úředníky judikaturu Soudního dvora Evropských společenství a Evropského soudu pro lidská práva (1997); doktorská dizertace z oboru práva (1985, získal nejvyšší možné ohodnocení); účastnil se výběrových řízení (1986) pořádaných Státní radou a Státní školou veřejné správy (první místo v obou řízeních); úředník se soudní pravomocí v řecké Státní radě (1987); úředník se soudní pravomocí na Řeckém účetním dvoře (1993); viceprezident Řeckého účetního dvora; člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013: předsedající senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“; odpovídal za audit Evropské centrální banky, Evropské investiční banky a provozních výdajů jak orgánů a institucí EU, tak evropských škol; odpovídal za vývoj metodiky Účetního dvora a výzkumu; předseda výboru posuzujícího externí činnosti členů Účetního dvora; člen a předseda auditního výboru Europolu.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Narodil se v Tortose 1. května 1920; doktorát z ekonomie; účetní; auditor; profesor politiky v oblasti daně z příjmů právnických osob na Barcelonské autonomní univerzitě; ředitel novin El Pueblo (1936); ředitel periodika Ara; senátor Ústavodárného shromáždění (1977). Člen společného výboru senátu a kongresu pro rozpočtové a finanční věci a rozpočet senátu; znovuzvolen senátorem za provincii Tarragona (1979); místopředseda rozpočtového výboru; člen finančního výboru, rozpočtového výboru, výboru pro zdravotnictví a sociální zabezpečení, výboru pro stanovy a předsednictví a člen stálé delegace senátu; člen delegace zástupců shromáždění katalánských poslanců, kteří vyjednali autonomní status regionu s ústavním výborem Kongresu; mluvčí a tajemník parlamentní skupiny „Katalánsko demokracie a socialismus“; člen stálé sekce socialistické skupiny a koordinátor aktivit skupiny v hospodářské, finanční a rozpočtové oblasti; člen senátních výborů zodpovědných za zprávy o souhrnném rozpočtu a státním rozpočtu a výborů konzultovaných ve věci návrhů daňových a hospodářských zákonů (1978); zástupce senátu ve Spolkové republice Německo a v Radě Evropy v daňových a hospodářských věcech; vedoucí kontrolního oddělení a člen administrativního výboru (Comisiὀn de Gobierno) španělského účetního dvora; člen Evropského účetního dvora od 27. ledna 1986 do 9. února 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Narodil se v Barceloně 24. září 1950; doktorát z ekonomie; profesor na Barcelonské univerzitě; přednášel veřejné finance (1989); předseda jedné ze dvou komor Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984–1989). Poslanec katalánského parlamentu, člen rozpočtového výboru (1992–1994); člen Evropského účetního dvora od 10. února 1994 do 29. února 2000: zodpovědný za sektor „Vlastní zdroje“ a sektor „Regionální oblast – doprava – cestovní ruch ” (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Narodil se v Tortose 4. února 1950; získal vysokoškolský diplom na Universidad Complutense v Madridu; vedoucí organizace Lidové strany v Tarragoně (1978); člen parlamentu za Tarragonu. Člen Parlamentního shromáždění NATO (1982); mluvčí Lidové strany v Tortose (1979); regionální předseda katalánské organizace Lidové strany; člen národního výkonného výboru Lidové strany (1986); místopředseda skupiny Evropské lidové strany v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (1989); člen Shromáždění Západoevropské unie (1991), výboru pro rozpočtovou kontrolu, výboru pro zahraniční věci, bezpečnost a obrannou politiku (1994); člen Evropského účetního dvora (2000–2006): předseda Účetního dvora 2002–2005; zemřel 16. dubna 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Narodil se v Palma de Mallorca v roce 1943; doktorát v oboru právo na Universidad Complutense v Madridu; docent a vědecký pracovník na Universidad Complutense (1969); profesor na Univerzitě ve Valladolidu (1976) a na Univerzitě Baleárských ostrovů (1977); děkan právnické fakulty (1978); zastupující soudce u vyššího soudu Baleárských ostrovů (1979). Prorektor na Univerzitě Baleárských ostrovů (1980); poslanec španělského parlamentu (1982); předseda hospodářského, obchodního a finančního výboru (1983); člen rozpočtového výboru a zahraničněpolitického výboru a člen společného výboru Kongresu a Senátu zodpovědného za vztahy s Účetním dvorem při kontrole státních financí (1984); zastupoval španělský parlament při zasedáních Meziparlamentní unie (1985); poradce Institutu fiskálních studií při španělském ministerstvu financí; podílel se na vypracování zprávy o hospodářském a finančním řízení veřejných výdajů ve Španělsku (1990); odpovídal za přípravu a vyhotovení odvolání k Ústavnímu soudu proti doprovodným zákonům k španělskému státnímu rozpočtu (1997); člen Evropského účetního dvora od 1. března 2006 do 29. února 2012: přidělen do auditní skupiny IV „Vlastní zdroje, bankovní aktivity, správní výdaje, instituce a orgány Společenství, vnitřní politiky“.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Narozen v Paříži 22. května 1931; vystudoval práva; vystudoval Institut politických věd v Paříži; studoval ekonomii a finance na École d’Administration (1956); ministerstvo financí (1958). Generální sekretariát pro otázky mezirezortní hospodářské spolupráce (1961); chargé de mission v kanceláři předsedy vlády (1962); hlavní poradce na Francouzském účetním dvoře; ředitel Orientačního a regulační fondu zemědělských trhů (1967); poslanec parlamentu za Finistère (1968); státní tajemník pro pošty a telekomunikace (1974); administrátor v Caisse Nationale de Crédit Agricole a Air France; člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 20. prosince 1989, předseda Účetního dvora od roku 1981 do roku 1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Narozen v Paříži 10. června 1929; vystudoval Institut politických věd v Paříži (1950); doktorát z ekonomie, diplom z veřejného práva; chargé de mission v předsednictví vládní rady, úřad generálního tajemníka vlády odpovědný za ministerstvo zahraničí (1953). Vyslán do Komise Evropského hospodářského společenství (společný trh) jako hlavní administrátor ve výkonném sekretariátu; asistent generálního ředitele pro administrativu (1959); ředitel pro vnitřní věci (1963); ředitel pro administrativu (1968); ředitel pro personál (1970); ředitel pro rozpočet (1973); generální ředitel pro rozpočty Komise Evropských společenství (1977); hlavní poradce na Francouzském účetním dvoře se zvláštním pověřením; zmocněnec pro vzdušný prostor (1986); předseda Národního sdružení doktorů ekonomie, předseda výkonného výboru (1978); profesor postgraduálního studia evropských veřejných financí na Evropské univerzitě Bruggách (1981); profesor v Evropském univerzitním středisku v Nancy; hostující profesor na Štrasburské univerzitě (1983); člen Účetního dvora od 21. prosince 1989 do 16. prosince 1995; zemřel 16. prosince 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Narozen v Paříži 5. března 1948; inženýrský diplom na francouzské námořní akademii École navale, absolvoval vysokou školu námořní správy École d'administration des affaires maritimes ve Francii a John F. Kennedy School of Goverment při Harvardově univerzitě v Bostonu ve Spojených státech; pracoval na ministerstvu obrany, ministerstvu dopravy a námořních věcí a v mezirezortní námořní misi (1968). Auditor, poté conseiller référendaire (úředník se soudní pravomocí) na Francouzském účetním dvoře, kde odpovídal za kontrolu ministerstva školství a výzkumu a ministerstva zahraničních věcí a spolupráce; externí audity účetní závěrky Organizace spojených národů a Světové meteorologické organizace (1987); člen výborů INTOSAI a EUROSAI (1988); zpravodaj u Dvora pro rozpočtovou a finanční disciplínu (1990); chargé de mission u prvního předsedy Francouzského účetního dvora, odpovědný za vytvoření oddělení mezinárodních vztahů a evropských záležitostí a poté zástupce generálního tajemníka nejvyššího kontrolního orgánu (1993); člen Národní disciplinární komory auditorů soukromého sektoru; zastupoval organizaci francouzských účetních znalců v rámci výboru pro veřejný sektor Mezinárodní federace účetních znalců (IFAC); vyučoval veřejné finance Společenství na doktorandském stupni na Pařížské univerzitě I; mimořádný profesor na státní škole veřejné správy École Nationale d'Administration (ENA); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2007: odpovídal za sektor „Vlastní zdroje EU a úhrady členským státům“, odpovědný za vytvoření nového auditního sektoru „Rozvoj venkova, rybolov a moře“ (2000), předsedající auditní skupiny I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“, odpovědný za audit trhů s živočišnými a rostlinnými produkty, rozvoje venkova, rybolovu a moře (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Narozen v Lons-Le-Saunier 17. srpna 1942; získal diplom z vysoké školy obchodní École des Hautes Études Commerciales (HEC) a státní školy veřejné správy École Nationale d'Administration (ENA); úředník se soudní pravomocí na Francouzském účetním dvoře (1969); zástupce předsedy Francouzského účetního dvora ve funkci ředitele sboru auditorů OSN v New Yorku (1986). Ředitel auditního oddělení Světové meteorologické organizace (WMO) v Ženevě (1989); stálý zástupce předsedy Francouzského účetního dvora v Římě a ředitel pro externí kontrolu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Světového potravinového programu (WFP) OSN (1994); jmenován členem mezinárodního sboru auditorů Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu (1998); předseda šesté komory Francouzského účetního dvora (2005); souběžně s výkonem svých funkcí na Francouzském účetním dvoře byl francouzským zástupcem ve výboru pro veřejný sektor Mezinárodní federace účetních (IFAC) (1989); zasedal ve výboru pověřeném vydáním obecných francouzských účetních standardů; člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013: člen auditní skupiny I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ (2008), předsedající senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ a člen administrativního výboru (2010), člen senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ a zastupující člen administrativního výboru.
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Narozena v Bayonne 22. ledna 1953; vystudovala Vysokou školu administrativy (ENA). Auditorka na francouzském Účetním dvoře (1984), později vedoucí dvou regionálních účetních komor (Rouen a Marseille). Předsedkyně (2020–2021) Evropské evaluační společnosti, členka řady odborných skupin a akademických sítí.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Narodil se v Záhřebu v roce 1951; získal bakalářský titul z fakulty politických věd Záhřebské univerzity (absolvoval v roce 1975); magisterský titul z ekonomie na fakultě zahraničního obchodu Záhřebské univerzity (absolvoval v roce 1981); doktorát z ekonomie na fakultě ekonomie Záhřebské univerzity (absolvoval v roce 1988); získal Fulbrightovo stipendium pro postdoktorandské studium na univerzitě North-Western University, Evanston, Illinois, USA (absolvoval v roce 1990). Zastával různé výzkumné pozice včetně vedoucího oddělení měnové politiky a výzkumného pracovníka v Institutu pro ekonomii, Záhřeb, Chorvatsko (do roku 1992); člen poradních výborů pro makroekonomickou politiku a strukturální reformy ustavených federální vládou bývalé SFR Jugoslávie (do roku 1989); člen rady vládní agentury bývalé SFR Jugoslávie pro obnovu bank (do roku 1990); poradce guvernéra Národní banky Chorvatska při zavádění první chorvatské měny po vyhlášení nezávislosti Chorvatska (do roku 1992); ekonom pro fiskální otázky pro Pákistán, oddělení fiskální politiky (do roku 1993); ekonom pro fiskální otázky pro Polsko, oddělení fiskální politiky (do roku 1995); vedoucí referent pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, oddělení pro evropské záležitosti (do roku 1997); vedoucí referent pro Slovensko, oddělení pro evropské záležitosti (do roku 1999); vedoucí mise v Albánii (2000); vedoucí mise v Rumunsku (do roku 2004); vysoký stálý zástupce, vedoucí moskevské kanceláře MMF v Rusku (do roku 2009); vedoucí mise v Bělorusku, současně s pozicí v Moskvě (do roku 2009); zaměstnanec MMF, Washington DC, USA (1992–2009); hlavní poradce Chorvatské národní banky (2009–2013). 2013 – stal se členem Evropského účetního dvora a byl jmenován do senátu IV „Příjmy, výzkum a vnitřní politiky a orgány a instituce Evropské unie“.
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Narozen v Římě 11. dubna 1927; získal magisterský titul v oboru práv (1947); úspěšně absolvoval konkurz na místo na ministerstvu práce a sociálního zabezpečení (1949); úředník se soudní pravomocí u italského účetního dvora (1953). Poradce u italského účetního dvora (1970); člen Mezinárodní rady auditorů NATO (1973); předseda Mezinárodní rady auditorů NATO (1974); člen Evropského účetního dvora od 18. října 1977 do 31. prosince 1992: předseda Účetního dvora od roku 1990 do roku 1992. Zemřel dne 24. října 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Narozen v Římě 18. prosince 1939; vystudoval práva a získal postgraduální titul v oboru pracovního práva na Římské univerzitě; zastával různé vedoucí funkce na ministerstvech obrany, pošt, veřejných prací a dopravy (1962). Úředník se soudní pravomocí u italského účetního dvora, přidělený k odboru mezinárodních vztahů a vztahů s Evropským společenstvím; působil v první jurisdikční sekci pro audit veřejného sektoru a odboru odpovědném za koordinaci následných auditů (1972); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 1993 do 28. února 2006: odpovědný za audit záruční sekce EZOZF (řízení rozpočtu, kontrolní postupy a obecné záležitosti); odpovědný za audit evropských rozvojových fondů (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Narozen ve Frosinone 23. října 1937; vystudoval práva na římské univerzitě La Sapienza; úředník se soudní pravomocí u italského účetního dvora (1972), postupně jmenován na pozice v různých sekcích, včetně auditu na státním zastupitelství (1973), sekci orgánů místní správy a různých právních sekcích (1980). Soudce italského ústavního soudu (1993), následně jeho místopředseda (2001); vedoucí sekce odpovídající za koordinaci regionálních kontrolních sekcí a člen kolegia sekcí pro posouzení účtů státu a regionů a provincií se zvláštním statutem a rovněž za zprávy pro parlament (2002); přednášející na téma ústavní spravedlnosti, účetnictví státu a veřejných orgánů a dále správního a ústavního práva na různých vyšších vzdělávacích institucích; zpravodaj na různých mezinárodních konferencích; od roku 1980 člen řady veřejných komisí a studijních skupin; předseda vědeckotechnického výboru zřízeného při ministerstvu vnitra, který měl určit základní povinnosti orgánů místní správy (2003); člen Evropského účetního dvora od 1. března 2006 do 28. listopadu 2011: působil v auditní skupině II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energie“; člen senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ (2010); zemřel 18. června 2013.
 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Narodil se v obci Lefkoniko (Famagusta) 27. srpna 1951; získal magisterský titul v oboru ekonomie na Hochschule für Ökonomie v Berlíně se zaměřením na zahraniční obchod a na mezinárodní obchodní vztahy; ředitel oddělení dovozu velké obchodní společnosti (1977); ředitel rodinné firmy (1984). Zvolen poslancem kyperského parlamentu (1991) za Pokrokovou stranu pracujícího lidu a v roce 1996 zvolen znovu; člen parlamentního výboru pro finance a rozpočet a člen výboru pro obchod, průmysl a cestovní ruch (1991); dále člen parlamentního výboru pro spoje, dopravu a veřejné práce (1991); člen smíšeného výboru EU a kyperského parlamentu; zastupoval kyperský parlament na různých mezinárodních zasedáních v zahraničí (1996); generální ředitel největší družstevní úvěrové organizace na Kypru (1997); předseda investiční skupiny družstevních společností (1999); zvolen starostou Famagusty; předseda Výboru obsazených měst a obcí a první místopředseda Svazu kyperských měst a obcí (2001); prezidentem kyperské republiky jmenován ministrem spojů, dopravy a veřejných prací (2003); dále jmenován členem rady pro vnitřní kontrolu; ve funkci ministra se zúčastnil zasedání Rady ministrů Evropské unie pro dopravu, rozvoj, lodní dopravu a telekomunikace; z funkce odstoupil v dubnu 2004; člen Evropského účetního dvora od 2. listopadu 2004 do 1. listopadu 2010: odpovědný za auditní skupinu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“; člen administrativního výboru Účetního dvora (2004); člen senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ (2010).
 • 02.11.2010 - 01.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Narodil se v Liopetri (Famagusta) 10. ledna 1958, člen Asociace certifikovaných účetních (FCCA), magisterský titul v oboru veřejné správy na správní fakultě Harvardovy univerzity (Kennedy School of Government), bakalářský titul v oboru ekonomika z University of Hull, Spojené království. Školil se a byl zaměstnán jako účetní znalec a auditor u auditorských společností ve Spojeném království a na Kypru. Pracoval v Úřadu daňové správy Kyperské republiky (1989–1999), na ministerstvu financí jako hlavní účetní Kyperské republiky (2000–2010), na Evropském účetním dvoře (EÚD) jako člen (2010–2022). Jako člen EÚD pracoval v senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ (listopad 2010 – duben 2012), senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ (květen 2012 – leden 2014), senátu CEAD, kde zastupoval senát I a II (leden 2011 – leden 2014), senátu CEAD jako jeho stálý člen (únor 2014 – květen 2016), senátu V jako jeho předsedající (červen 2016 – únor 2020), senátu II „Investice ve prospěch soudržnosti, rozvoje a sociálního začleňování“ (únor 2020 – říjen 2022). Šest let byl také členem EÚD odpovědným za výroční zprávu (únor 2014 – únor 2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Narodil se v roce 1964 v Jūrmale; absolvoval doktorandské studium účetnictví na Univerzitě ve Vilniusu; doktorát z mezinárodního daňového práva na Univerzitě Roberta Kennedyho; absolvoval studium účetnictví a operační analýzy na Lotyšské univerzitě; působil jako lektor a profesor na katedře účetnictví Lotyšské univerzity (1985). Finanční ředitel lotyšsko-německého podniku IP Riga (1990); auditor a posléze manažer auditu v Coopers & Lybrand Latvia (1993); zástupce ředitele a následně ředitel útvaru interního auditu v Parex Bank (1997); výkonný ředitel vlastní certifikované auditorské firmy (2003); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 6. května 2016: působil v auditní skupině IV „Vlastní zdroje, bankovní činnosti, správní výdaje a orgány a subjekty Společenství“ (2004); člen administrativního výboru; předsedající senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“, kde odpovídal především za kvalitu auditu a podporu; člen administrativního výboru Účetního dvora (2012) a místopředseda kontrolního výboru při Evropském mechanismu stability.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Narozena v Šakiai 15. října 1957; vystudovala ekonomii na Univerzitě ve Vilniusu v Litvě; členka litevské Asociace autorizovaných auditorů a Sdružení diplomovaných účetních Spojeného království (ACCA); účastnila se následujících seminářů a kurzů: intenzivního programu pro školitele v oblasti mezinárodního účetnictví. Kurzu auditu, informačních systémů a podnikových financí (Centrum rozvoje mezinárodního účetnictví, Texaská Univerzita, USA, Vilniuská Univerzita, Litva, Sorosova nadace v New Yorku, USA); programu zaměřeného na účetní zásady, provozní a manažerské účetnictví a finanční řízení (School of Accountancy na Depaul University v Chicagu, USA); účetní v textilním podniku ve Vilniusu (1980); vedoucí oddělení průmyslu v litevském Výpočetním středisku pro statistiku (1983); odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické ve Vilniusu (1987); hlavní auditorka a manažerka (1994), poté hlavní vedoucí oddělení auditu a zástupkyně ředitele v PricewaterhouseCoopers ve Vilniusu (2003); členka Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 6. května 2010: členka auditní skupiny IV „Vlastní zdroje, bankovní aktivity, správní výdaje, orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky“; členka a následně předsedkyně (2005) výboru Účetního dvora pro interní audit; členka skupiny CEAD Účetního dvora „Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ zastupující skupinu IV; předsedající auditní skupiny IV (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Narozena v Plungė 8. května 1960; absolvovala (summa cum laude) obor občanské právo na právnické fakultě Vilniuské univerzity (1993); vedoucí všeobecného odboru, městská rada v Marijampolė (1983); vrchní inspektorka oddělení záležitostí zdravotně postižených osob; odborná poradkyně na legislativním odboru Ministerstva sociálního zabezpečení Litevské republiky (1985). Poradkyně na odboru právních záležitostí a smluv Ministerstva pro mezinárodní hospodářské vztahy Litevské republiky (1992); poradkyně předsedy vlády Litevské republiky (1993); právní poradkyně, akciová společnost Lelija (1995); podtajemnice na ministerstvu spravedlnosti (1997); náměstkyně ministra, ministerstvo spravedlnosti (1998); podtajemnice, ministerstvo vnitra (2001); podtajemnice, ministerstvo vnitra (2002); hlavní auditorka, litevská nejvyšší kontrolní instituce (2005); členka řídící rady EUROSAI (Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí) (2005); členka Evropského účetního dvora od 7. května 2010 do 15. června 2016: senát I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“; předsedající senátu I (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  V roce 1983 promoval z chemie na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova (cum laude). V roce 2002 promoval na Právnické fakultě Vilniuské univerzity, kde získal magisterský titul v oboru právo. Před rokem 2003 získal odborné zkušenosti jako vědecký pracovník v oboru kvantové chemie a fyziky pevných látek a jako překladatel, redaktor a vydavatel vědecké literatury. Od roku 1996 pracoval také jako účetní a daňový poradce v soukromé společnosti. Ve své pracovní dráze pokračoval v litevských vládních orgánech jako náměstek ministra na Ministerstvu sociálního zabezpečení a práce (2003–2004), náměstek ministra na Ministerstvu zdravotnictví (2004–2006) a náměstek ministra na Ministerstvu financí (2006–2007). Od poloviny roku 2007 do konce roku 2008 byl litevským ministrem financí. V letech 2009 až 2012 působil jako přednášející (v oboru veřejných financí) na litevské Univerzitě vzdělávacích věd a dále pracoval ve společnosti poskytující akademické vydavatelské služby. Od prosince 2012 do června 2016 byl opět litevským ministrem financí a v této funkci byl v druhé polovině roku 2013 předsedou Rady ECOFIN. Během jeho funkčního období ministra financí přijala Litva euro a 1. ledna 2015 se stala 19. členem eurozóny. Od 16. června 2016 do 15. listopadu 2022 byl členem Evropského účetního dvora. Pracoval v senátu IV „Regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství“. Kromě jiných úkolů zodpovídal za několik auditů EÚD týkajících se unie kapitálových trhů a jednotného mechanismu pro řešení krizí a za roční audity agentur EU. V roce 2017 byl zvolen členem EÚD zodpovědným za vztahy s orgány a institucemi.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Narodil se v Esch-sur-Alzette 10. května 1927; získal doktorát práv; advokát u lucemburské advokátní komory (1953); první redaktor mezinárodní tiskové agentury Agence Europe (1955); zástupce mluvčího Vysokého úřadu Evropského společenství uhlí a oceli (1960). Vedoucí informační kanceláře tří Evropských společenství v New Yorku (1964); vedoucí útvaru „Informace pro třetí země“ Komise Evropského hospodářského společenství (1967); ministr hospodářství, malých a středních podniků, cestovního ruchu, dopravy a energetiky lucemburské vlády (1969); člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 20. prosince 1989: předseda Účetního dvora v letech 1984 až 1989. zemřel 15. listopadu 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Narodil se v Pétange 19. července 1939; absolvoval studia překladatelství (1964) and politologie na univerzitě v Ženevě; parlamentní tajemník lucemburské poslanecké sněmovny (1966); státní tajemník pro zaměstnanost a imigraci vlády Gastona Thorna (1974). Poslanec, člen parlamentních shromáždění Rady Evropy, Západoevropské unie a Beneluxu; člen zastupitelstva; předseda finanční komise a komise veřejných prací (1979); předseda socialistické frakce v poslanecké sněmovně; předseda hospodářského výboru; místopředseda finančního výboru (1984); člen Účetního dvora od 21. prosince 1989 do 31. prosince 1995; zemřel 9. listopadu 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Narodil se v Esch-sur-Alzette 5. března 1940; vystudoval elektroinženýrství na Spolkové vysoké technické škole v Curychu ve Švýcarsku; zaměstnán v centrálním úřadu pro jaderná měření v Geelu v Belgii (1965), pracoval na vývoji počítačových řídicích systémů a počítačových aplikací pro ocelářskou skupinu ARBED v Lucembursku (1975). Zvolen do lucemburského parlamentu (1979) a znovuzvolen v letech 1984, 1989 a 1994; předseda parlamentní skupiny Křesťanskosociální lidové strany (CSV) a předseda finančního a rozpočtového výboru; předseda výboru pro výzkum a školství a iniciátor a zpravodaj předběžné rozpravy k zákonu o vzniku veřejných výzkumných středisek, jakož i reformy lucemburského univerzitního centra (Centre universitaire) a technologického institutu (Institut supérieur de technologie); autor návrhu zákona o reformě lucemburské účetní komory (Chambre des comptes); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2007: odpovědný za audit v oblasti „Orientační sekce EZOZF, výzkum, energetika a nové politiky“ (1996); odpovědný za audit v oblasti „Vnitřní politiky a výzkum (včetně podniku Společný evropský torus a Společného výzkumného střediska)“, což zahrnovalo činnosti v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, životního prostředí, dopravy, kultury, ochrany spotřebitelů a výzkumu (1998); člen auditní skupiny II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energie“; předsedající auditní skupiny II (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Narodil se 16. července 1950 v Esch-sur-Alzette. V letech 1981–1990 byl generálním tajemníkem Demokratické strany Lucemburska a znovu pak v letech 1994–2004. Od roku 1999 do roku 2004 zastával funkci ministra hospodářství a ministra dopravy. Během roku 2004 působil po jistou dobu také jako ministr pro veřejnou správu. V letech 1976–1989 zastával různé pozice v Lucemburské obchodní konfederaci (Confédération luxembourgeoise du commerce) a v roce 1981 byl jmenován jejím generálním tajemníkem. V letech 1984–1999 byl členem Poslanecké sněmovny a opět pak v letech 2004–2008. V letech 1990–1999 byl členem finančního a rozpočtového výboru a následně byl zvolen předsedou výboru pro kontrolu plnění rozpočtu. V letech 1998–1999 a dále v letech 2006–2007 byl místopředsedou Poslanecké sněmovny. Jako člen Poslanecké sněmovny odpovídal za přípravu zákona z roku 1999 upravujícího zřízení a fungování lucemburského Účetního dvora (Cour des comptes) a jeho novely z roku 2007 a následně jej jako zpravodaj předložil v Poslanecké sněmovně. Přijetí tohoto zákona přímo vedlo ke zřízení nezávislého Účetního dvora v Lucembursku, který je pověřen kontrolou legality a správnosti státních příjmů a výdajů a řízení veřejných financí. Dne 1. ledna 2008 se stal členem Evropského účetního dvora. Od 1. ledna 2008 do 1. června 2010 byl členem auditní skupiny II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika“ a dále členem administrativního výboru Účetního dvora. Od 1. června 2010 se po reorganizaci Účetního dvora stal členem senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ a zastupujícím členem administrativního výboru. Od října 2013 do září 2016 byl předsedajícím senátu II a členem administrativního výboru.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Narodil se v Budapešti v roce 1947; vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické Karla Marxe v Budapešti; absolvoval semináře o mezinárodních ekonomických vztazích na Postgraduálním institutu Vysoké školy ekonomické Karla Marxe a mezinárodní stáž pro auditory na Nejvyšším kontrolním úřadu Spojených států. Referent, poté vedoucí oddělení na maďarském Ústředním statistickém úřadě, odpovídal za mezinárodní vztahy, plánování a sestavování zpráv a koordinace sběru dat; vedoucí kabinetu předsedy úřadu (1970); jako hlavní auditor Státní kontrolní komise prováděl audity finančních institucí a státních financí (1984); zástupce generálního ředitele auditu a později generální ředitel auditu Státního kontrolního úřadu (Állami Számvevőszék), odpovídal za audit státních podniků, privatizace, fondů sociálního a zdravotního zabezpečení, velkých investičních projektů, zahraniční pomoci včetně předvstupních fondů EU, státního majetku, financí politických stran a neziskových organizací; odpovídal za mezinárodní vztahy, především za organizaci XVIII. kongresu Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) (1990); hlavní koordinátor a vedoucí mezirezortní pracovní skupiny pro finanční kontrolu pod záštitou Mezirezortní komise pro evropskou integraci a ministerstva zahraničních věcí; člen Maďarské asociace finančních auditorů (1996); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 6. května 2010: člen a poté předsedající (2009) auditní skupiny I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“, člen skupiny CEAD „Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“, zastupující člen administrativního výboru Účetního dvora (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Narodil se v Budapešti v roce 1947; vysokoškolský titul (1971) a doktorát (1973) v oboru ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Budapešti; ministerstvo zahraničního obchodu (1973–1989). Náměstek ministra, vedoucí sekretariátu pro mezinárodní hospodářské vztahy (1989–1990); hlavní zástupce Austrian State Industries pro Maďarsko (1990–1995); státní tajemník na ministerstvu průmyslu a obchodu (1995–1996); velvyslanec Maďarska v Bonnu v roce 1996; ministr průmyslu, energetiky, obchodu a cestovního ruchu (1996–1998); zástupce skupiny DaimlerCrysler Corp. v Maďarsku (1998–2002); člen maďarské národní skupiny Meziparlamentní unie (2002–2004); poslanec Evropského parlamentu od 2004 do 2009: předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu (2004–2006), kvestor, člen předsednictva EP (2006–2009), člen rozpočtového výboru, výboru pro rozpočtovou kontrolu a delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko; první místopředseda Evropského energetického fóra; předseda nebo člen představenstva několika občanských organizací (Maďarsko v Evropě, Ekonomika, Evropský dialog, Maďarská rada evropského hnutí, Maďarská asociace dovozců motorových vozidel); držitel Kříže s hvězdou řádu Maďarské republiky za zásluhy, Kříže Rakouské republiky za zásluhy se stuhou a Velkokříže za zásluhy Spolkové republiky Německo; člen Evropského účetního dvora od 7. května 2010 do 31. srpna 2017: člen senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ (2010–2012), člen senátu III „Vnější akce“ (2012) a zastupující člen administrativního výboru. Zemřel dne 31. března 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Narodil se 15. dubna 1939 ve městě Birzebbuga; získal magisterský titul a titul doktora filosofie na kanadské Simon Fraser University, titul doktora humanitních věd honoris causa z univerzity Rikkyo v Japonsku; titul bakaláře ekonomie (s vyznamenáním) na Maltské univerzitě. Profesor ekonomie na Deakin University (Austrálie) v letech 1980–1988 a na Maltské universitě v letech 1988–2004; ekonomický poradce maltského místopředsedy vlády v oblasti hospodářské politiky a reformy daně z příjmu (1988); parlamentní tajemník na ministerstvu financí pro oblast hospodářské politiky (1994); ministr pro ekonomické služby odpovídající za politiku hospodářského rozvoje, národní statistický úřad, politiku hospodářské soutěže a vládní investice včetně energetických společností, vodohospodářských a telekomunikačních společností, maltských aerolinií, loděnic, maltského mezinárodního letiště a přístavu Freeport (1995); člen Výboru pro kontrolu veřejných účtů, Výboru pro zahraniční věci a evropské záležitosti a Společného parlamentního výboru Malty a EU; zastupoval Maltu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (1992); zvolen poslancem Sněmovny reprezentantů Malty v roce 1992, 1996, 1998 a 2003; pozorovatel v Evropském parlamentu, kde se účastnil schůzí Výboru pro hospodářství a monetární záležitosti a Výboru pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch (2003); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 6. května 2010: přidělen do auditní skupiny II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika“ (2004); člen odpovědný za prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti (DAS) ve skupině CEAD („Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“) (2006); předsedající skupiny CEAD (2008); dne 1. července 2011 zvolen guvernérem Centrální maltské banky.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Narodil se 2. ledna 1948 v Mqabbě; absolvoval studium práv na Maltské univerzitě; vykonával profesi advokáta; přednášel na katedře veřejného práva Maltské univerzity sociální a pracovní právo (1999); držitel ocenění udělených Španělským královstvím, Francouzkou republikou, Bulharskou republikou a Kyperskou republikou; zvolen poslancem maltského parlamentu (1976). Generální tajemník Partit Nazzjonalista (1977); ministr s odpovědností za řadu oblastí – sociální rozvoj, zdraví, vzdělávání, zaměstnanost, vnitřní věci (včetně národní bezpečnosti a nápravných zařízení), kulturu, umění a za problematiku žen, rodiny a dětí a osob se zvláštními potřebami (1987); v průběhu vyjednávání o vstupu Malty do EU spolupředsedající smíšeného parlamentního výboru Malta-EU (1998); jednohlasně zvolen předsedou maltské poslanecké sněmovny (2008); spolupráce s různými parlamentními komisemi (např. výborem pro kontrolu veřejných financí), s národním kontrolním úřadem a veřejným ochráncem práv; člen Evropského účetního dvora od 7. května 2010 do 30. září 2016: přidělen do senátu IV, kde odpovídal za přípravu výročních a zvláštních zpráv týkajících se finančního auditu a auditu výkonnosti v různých politikách rozpočtu EU – příjmů, správních výdajů orgánů a institucí EU, výzkumu a vnitřní politiky a finanční a hospodářské správy; člen zpravodaj pro správní výdaje orgánů a institucí a pro evropské školy (2010); člen administrativního výboru; člen zpravodaj pro agentury a společné podniky EU; předsedající senátu IV (2012).
 • 01.10.2016 – 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Narodil se 26. září 1949 na Maltě ve městě Cospicua. Stal se přidruženým členem a později zvoleným členem Chartered Institute of Bankers (nyní Institute of Financial Services) v Londýně. 1966 – 2006 pracovník v Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd a HSBC Bank Malta plc 1998 – 2006 vedoucí odboru podnikové strategie banky HSBC Bank Malta plc 2007 – 2013 poradce v oblasti podnikového řízení se specializací na interní finanční kontroly a soulad s předpisy. 1982 – 1997 tajemník Maltské strany práce pro mezinárodní otázky a zástupce strany v Socialistické internacionále 1982 zvolen poslancem maltského parlamentu 1986 – 1987 parlamentní tajemník v úřadu premiéra 1992 – 2004 člen předvstupního společného parlamentního výboru Malta-EU 1995 – 1996 člen výboru pro veřejné finance 1996 – 1997 ministr obchodu; 1997 – 1998 ministr financí a obchodu 1998 – 2003 předseda výboru pro veřejné účty; 1999 – 2003 předseda výboru pro účetnictví Národního kontrolního úřadu 2003 – 2013 člen výboru pro zahraniční a evropské záležitosti; 2010 – 2013 člen výboru pro životní prostředí a rozvoj 2013 – 2016 ministr pro udržitelný rozvoj, životní prostředí a změnu klimatu. 1. října 2016 – 30. září 2022 člen Evropského účetního dvora 2019 čestné ocenění místní rady města St. Julian za službu veřejnosti.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Narodil se ve Voorburgu 13. prosince 1931; vysokoškolský diplom z ekonomiky na Amsterdamské univerzitě (1957); člen Ústředního hospodářského plánovacího úřadu (1958); zástupce Ústředního hospodářského plánovacího úřadu (1966). Přednášející na Mezinárodním institutu sociálních studií (1960); generální ředitel pro rozpočet na ministerstvu financí; člen/místopředseda Výboru pro hospodářskou politiku Evropských společenství (1969); člen Evropského účetního dvora od 18. října 1977 do 31. prosince 1995: audit výdajů na energetiku, výzkum a investice (1977), pracovní metody a odborné vzdělávání, generální zpravodaj výroční zprávy (1981), Evropský fond pro regionální rozvoj, orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, integrované středomořské programy, koordinace strukturálních fondů, předseda 1993–1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Narodil se v Tilburgu 2. června 1943; magisterský právnický titul na Groningenské univerzitě; postgraduální studium mezinárodních vztahů v Haagu; poradce vedoucího odboru finanční a hospodářské spolupráce a rozvoje na ministerstvu zahraničních věcí (1968); poslanec nizozemského parlamentu (1970). Poslanec Evropského parlamentu (1971); poradce Mezinárodní energetické agentury (1975); poslanec nizozemského parlamentu; místopředseda, pokladník a předseda strany Democraten 66; člen parlamentních vyšetřovacích výborů a předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu; zastupující člen Severoatlantického shromáždění a zpravodaj jeho hospodářského výboru (1977); člen správní rady nizozemského nejvyššího kontrolního orgánu, zpravodaj pro audit fondů EU a předseda pracovní skupiny INTOSAI pro audit v oblasti životního prostředí (1990); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2010: odpovídal za finanční audit, přímé výdaje, obecné záležitosti a analýzu rizik v rámci záruční sekce EZOZF (1996), odpovídal za audit výdajů z rozpočtu EU vynakládaných ve prospěch zemí střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států (2000), odpovídal za auditní skupinu III „Vnější akce“ (2004), předsedající skupiny III (2006), člen senátu III „Vnější akce“ (2010) a předseda pracovní skupiny INTOSAI pro odpovědnost za pomoc v případě katastrof a audit této pomoci (2010), člen senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ a zastupující člen administrativního výboru.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Narodil se v New Yorku 22. února 1956; vysokoškolské vzdělání v oboru práva a politologie na Leidenské univerzitě (1981); postdoktorandská letní škola, Evropský univerzitní institut, Florencie (1981); přednášející na katedře politologie právnické fakulty na Leidenské univerzitě (1981); poslanec Evropského parlamentu (1984). Georgetown Leadership Seminar, fakulta diplomatických služeb, Georgetownská univerzita, Washington DC (1993); předseda Liberální a demokratické politické skupiny Evropského parlamentu (1994); státní tajemník pro vnitřní záležitosti a vztahy Nizozemského království (1998); poslanec dolní komory nizozemského parlamentu; zástupce nizozemské vlády v Konventu o budoucnosti Evropské unie (Evropský konvent) (2002); velvyslanec se zvláštním pověřením (2004); koordinátor Evropské unie pro boj proti terorismu (2004); vedoucí vědecký pracovník, Nizozemský institut pro mezinárodní vztahy (Clingendael) (2007); viceprezident nizozemského účetního dvora (2008); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013: člen komory III „Vnější akce“, zastupující člen administrativního výboru (2011), člen zastupující senát III v senátu CEAD (2012), předseda pracovní skupiny INTOSAI pro odpovědnost za pomoc v případě katastrof a audit této pomoci (2010).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Narodil se 29. června 1951 v Amsterodamu. Absolvoval právnickou fakultu Groningenské univerzity. V roce 1987 získal doktorát na Tilburské univerzitě, tématem jeho dizertační práce byl přístup k soudům a význam nezávislosti soudnictví v zemích založených na zásadách právního státu. Přednášel právo na Radboudově univerzitě (1976–1980), Tilburské univerzitě (1980–1984) a Amsterodamské univerzitě (1992–1996). Byl profesorem a děkanem právnické fakulty Leidenské univerzity (1996–2005). Byl také čestným profesorem práva na Utrechtské univerzitě (2014–2022). V letech 1984–1988 byl místopředsedou správního soudu v Arnhemu. V letech 1988–2002 působil jako soudce a místopředseda Nejvyššího správního soudu (odvolací soud pro řízení týkající se veřejné služby a sociálního zabezpečení). V letech 1999–2005 zastával funkci soudce v odboru daňové správy odvolacího soudu v ‘s-Hertogenbosch. Působil jako veřejný ochránce práv v Nizozemsku (2005–2017); prováděl systémový výzkum v mnoha oblastech týkajících se fungování veřejného sektoru v Nizozemsku. Vykonával funkci předsedy evropské správní rady Mezinárodního institutu veřejných ochránců práv (IOI) a byl rovněž členem světové správní rady IOI. Byl držitelem vyznamenání velitel řádu Orange-Nassau. Do Evropského účetního dvora nastoupil jako člen v senátu IV – Regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství (2014). Byl členem komise pro řešení finančních nesrovnalostí (2014–2016); členem redakční rady zpravodaje ECA Journal (2014–2016); pod jeho záštitou byla udělována cena EÚD za srozumitelný jazyk (2014–2021); byl členem a předsedou pracovní skupiny EÚD pro strategii (2016–2017 a 2018–2020); členem řídicího výboru pro oblast digitalizace (2019–2021); členem administrativního výboru (2019–2021); předsedajícím senátu IV (2019–2021). Zemřel 14. dubna 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Narodil se 29. prosince 1939 ve Vídni; získal titul doktora práv na Vídeňské univerzitě; zaměstnanec státní správy a později zástupce ředitele odpovědný za politiku zaměstnanosti na rakouském ministerstvu sociálních věcí (1959). Auditor u rakouského účetního dvora; podílel se na auditech úřadu spolkového kancléře, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva spravedlnosti (1970); vedoucí kanceláře prezidenta Rakouského účetního dvora a vedoucí organizační jednotky odpovědné za generální sekretariát INTOSAI (1975); vedoucí oddělení pro lidské zdroje (organizace, rozpočtové a personální záležitosti a školení) (1981); generální ředitel odboru auditu státních podniků, odpovědný za monitorování mezinárodního vývoje v oblasti INTOSAI a jejích regionálních organizací (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS a SPASAI) a za spolupráci na projektech OSN v oblasti finančního auditu; člen Evropského účetního dvora od 1. března 1995 do 31. března 2011: odpovědný za útvar ADAR; předseda Evropského účetního dvora (2005–2008).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Narodil se 27. července 1953 ve Vídni; studoval práva a ekonomii (1971); ukončil studia práv (magisterským a doktorským titulem); studoval politické vědy ve Francii (1974); vstupní zkouška do spolkové akademické právní služby a do vyšší kontrolní služby (1975); zaměstnán u rakouského účetního dvora (1974). Auditor účetního dvora odpovědný za audity rakouských institucí sociálního zabezpečení (1974); přidělen do rakouského parlamentu a následně do parlamentního klubu Rakouské strany lidové – odpovídal mj. za výbor pro účetní dvůr, výbor pro práci a sociální věci, výbor pro zdravotnictví, zahraniční výbor, výbor pro vědu, hospodářský výbor, ústavněprávní výbor, výbor pro průmysl a výbor pro veřejného ochránce práv; politický ředitel parlamentního klubu Rakouské strany lidové (1992); ministerský rada (Ministerialrat) rakouského účetního dvora (1995); parlamentní rada (Parlamentsrat) (1999); člen Evropského účetního dvora od 1. dubna 2011 do 28. února 2014: nejdříve v senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ a později v senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ (2012).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Narodil se v Schandorfu v Rakousku dne 16. února 1958; studium práva na Vídeňské univerzitě, promován jako magister iuris (1982); soudní praxe na Obvodním trestním soudu města Vídeň (1982); základní vojenská služba v rakouské spolkové armádě (1982–1983); poštovní a telegrafní správa (kontrola) (1983). Auditor v oddělení pro energetiku Rakouského účetního dvora (1991); pracovník oddělení interního auditu Rakouského účetního dvora (1995–2001); vedoucí auditor v oddělení pro dopravu a železnice Rakouského účetního dvora (1996); vedoucí auditor a zástupce vedoucího oddělení pro výzkum Rakouského účetního dvora (1998); vedoucí oddělení pro bankovnictví a správu dluhů Rakouského účetního dvora (2003); odborný zástupce Rakouského účetního dvora ve výboru pro státní dluh (2006–2013); zástupce Rakouského účetního dvora ve stálém výboru pro odhady a účetní závěrky územněsprávních jednotek – výbor „VR“ (2007–2009); zástupce vedoucího 4. odboru (Finance a udržitelnost) Rakouského účetního dvora (2008); vedoucí 5. odboru (Finance a hospodářství) Rakouského účetního dvora (2011); člen Evropského účetního dvora od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2020: senát II „Investice pro soudržnost, růst a začleňování“, člen výboru pro řízení kvality (2017–2019), člen a předseda etického výboru (2016–2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Narodil se v Nowé Rudě 4. července 1950; získal titul magistra a doktora věd na Vratislavské technické univerzitě; poslanec polského parlamentu; zpravodaj návrhu zákona o nejvyšší kontrolní instituci Polské republiky (Najwyższa Izba Kontroli), přičemž jedním z cílů tohoto zákona bylo sladit systém externího auditu v Polsku s evropskými předpisy a standardy INTOSAI. Polský delegát Parlamentního shromáždění Rady Evropy (1993); člen výboru pro obchod a rozvoj a člen skupiny pozorovatelů Rady Evropy během voleb v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a v Bělorusku (1994); viceprezident nejvyšší kontrolní instituce Polské republiky (Najwyższa Izba Kontroli); odpovídal za zavádění nových kontrolních metod a rozšiřování mezinárodní spolupráce, zejména s Evropským účetním dvorem a programem SIGMA; podílel se také na činnostech organizace INTOSAI, především v rámci pracovní skupiny pro kontrolu privatizace; zástupce polské nejvyšší kontrolní instituce při stálém výboru pro audit informačních systémů organizace INTOSAI (1995); zastupoval Polsko v pracovní skupině pro vývoj protikorupční strategie při agentuře Světové banky ve Varšavě (2000); generální inspektor finančních informací (odpovídá svou funkcí státnímu orgánu pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti při ministerstvu financí); řídil oddělení pro sázkové hry ministerstva financí; odpovídal za financování místní správy a základní reformy veřejných financí a decentralizaci státní správy (2001); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 6. května 2010: přidělen do auditní skupiny III „Vnější akce“; člen skupiny CEAD „Koordinace, komunikace hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ (2006); zastupující člen administrativního výboru Účetního dvora (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Narodil se ve městě Rydułtowy v roce 1957; magisterský titul v oboru sociální ekonomie (Fakulta průmyslu Vysoké školy ekonomické v Katovicích) (1976); zpravodaj, dohlížitel a inspektor obchodního auditu černouhelného dolu „Rydułtowy“ ve městě Rydułtowy (1980). Vrchní inspektor obchodního auditu u důlní společnosti Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe ve městě Jastrzębie-Zdrój (1984); hlavní účetní černouhelného dolu „Borynia“ ve městě Jastrzębie-Zdrój; specializace na podzemní těžbu surovin (Dělnická fakulta Báňské univerzity v Rybniku) (1986); ředitel úřadu finanční správy v Katovicích (1991); získal kvalifikaci certifikovaného účetního (1996); diplom z postgraduálního studia daňového práva Evropské unie (Univerzita Mikuláše Koperníka, Toruň) (2001); vedoucí inspektor pro interní audit na ministerstvu financí (2002); daňový poradce; interní auditor – certifikace ministerstva financí (2003); hlavní poradce na ministerstvu financí (2006); certifikovaný interní auditor (mezinárodní certifikát CIA); poradce předsedy polské nejvyšší kontrolní instituce (2007); státní podtajemník ministerstva pro regionální rozvoj; získal kvalifikaci auditora veřejného sektoru při polské nejvyšší kontrolní instituci (2008); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2010 do 6 května 2016: člen senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“; předsedající senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“; člen administrativního výboru (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Narodil se v roce 1954. Získal magisterský titul v oboru právo na katedře práva a veřejné správy Lodžské univerzity (1977). Soudce okresního a krajského soudu a polského odvolacího soudu (1980–1993); dočasný soudce polského Nejvyššího soudu (1990–1991); člen polské Národní soudní rady (1990–1993); soudce Státního tribunálu (1991–1993); poslanec Sejmu – dolní komory polského parlamentu (1993–1995); předseda polského Nejvyššího kontrolního úřadu (NIK) (1995–2001); místopředseda Sejmu (2001–2004); poslanec Evropského parlamentu po tři funkční období (2004–2016); od prvního funkčního období v roce 2004 člen meziskupiny Evropského parlamentu pro dobré životní podmínky a ochranu zvířat a předseda této meziskupiny od roku 2014. Celkem pětkrát autor a spoluautor komentářů k polskému trestnímu zákoníku, autor více než 100 článků a publikací o trestním právu v nejrůznějších polských právnických časopisech a autor článků o sociálně-právních otázkách. Od 7. května 2016 do 30. listopadu 2019 člen Evropského účetního dvora, kde působil v senátu I „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“; od 14. června 2018 byl členem výboru pro řízení kvality. Jmenován komisařem EU pro zemědělství na pětileté období počínaje 1. prosincem 2019.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Narodil se v Lisabonu 30. března 1941; vystudoval práva na Univerzitě v Coimbře (1964); technický inspektor Generálního inspektorátu pro úvěry a pojištění (1966); přednášel na Vyšším ústavu ekonomie (1973); právní auditor v ředitelství právní služby Generálního inspektorátu pro úvěry a pojištění (1974). Odborný poradce ministra financí a státního tajemníka pro státní pokladnu a finance (sektor „Banky a veřejné společnosti“) (1976); právní poradce v generálním sekretariátu ministerstva financí a plánování; předseda dozorčí rady Banco Nacional Ultramarino (1977); hlavní inspektor v generálním ředitelství státní pokladny; generální ředitel Portugalského účetního dvora; právní zpravodaj pracovní skupiny odpovědné za vypracování návrhu systému podpory investic; člen Koordinačního výboru pro boj proti daňovým únikům a podvodům (1980); člen Účetního dvora od 27. ledna 1986 do 9. února 1994. Zemřel 8. dubna 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Narodil se ve Viana do Castelo 9. března 1948; vystudoval účetnictví na Ústavu pro účetnictví a správu v Portu; vystudoval ekonomii na Univerzitě v Portu; magisterský titul v oboru řízení na Lisabonské univerzitě; auditor (1979). Náměstek generálního inspektora odpovědný za kontrolu podniků a audity fondů Společenství na Generálním inspektorátu financí (1974); hlavní auditor trhu s cennými papíry, poté generální ředitel Úřadu pro analýzu financování státu a veřejných podniků (1988); předseda správní rady Finančního institutu pro podporu rozvoje zemědělství a rybářství (1990); vedoucí útvaru pro poradenství a audit Generálního inspektorátu financí (1992); člen Evropského účetního dvora od 10. února 1994 do 29. února 2000: odpovědný za sektor „Záruční sekce EZOZF“: společná organizace trhu s produkty živočišného původu a cukrem, společná politika v oblasti rybářství a moře a opatření ve veterinární oblasti, odpovědný za audit ESUO, výpůjčních a úvěrových operací a bankovních činností (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Narodil se v Campo Maior 2. ledna 1960; vystudoval práva na Universidade Clássica v Lisabonu; postgraduální studium evropských studií na Evropském institutu právnické fakulty Universidade Clássica v Lisabonu. Vyučoval na právnické fakultě Universidade Clássica v Lisabonu (1983) a na Vyšším institutu nových povolání (1996); člen Evropského účetního dvora od 1. března 2000 do 30. září 2016: odpovědný za audit bankovních činností EU, včetně Evropské centrální banky, Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), evropských škol, decentralizovaných orgánů a Zásobovací agentury Euratomu (2000), odpovědný za prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti účtů (DAS) v těchto oblastech: spolehlivost účetní závěrky a legalita a správnost uskutečněných operací v jednotlivých oblastech příjmů a výdajů rozpočtu EU, reforma vnitřního kontrolního systému Komise a modernizace účetního systému EU, zpravodaj pro stanovisko Účetního dvora k modelu jednotného auditu a návrhu rámce vnitřní kontroly EU (2002), předsedající auditní skupiny Účetního dvora zodpovědné za koordinaci finančního auditu, auditní metodiky a řízení kvality (skupina CEAD), člen administrativního výboru Účetního dvora (2005), odpovědný za „Rozvoj auditu a sestavování zpráv“ (ADAR), především za řízení kvality auditních zpráv Účetního dvora a zavádění auditních metodik (2006), zpravodaj pro manuál pro audit výkonnosti, který Účetní dvůr přijal v roce 2007, předseda Evropského účetního dvora (2008–2016), auditor EUROSAI (2008), člen řídicí rady Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) (2011), odpovědný za dohled nad činností Účetního dvora, za vztahy s orgány Evropské unie, nejvyššími kontrolními institucemi a mezinárodními kontrolními organizacemi a za právní záležitosti a interní audit, během svého prvního funkčního období prosazoval a řídil reformu struktury a rozhodovacího procesu Účetního dvora, která spočívala v zavedení senátů s cílem optimalizovat řízení Účetního dvora, čímž se zvýšila jeho efektivnost a účinnost, během svého druhého období vedl Účetní dvůr v době, kdy jeho zprávy a stanoviska k finanční legislativě získávaly stále více na významu v důsledku finanční krize a naléhavé potřeby zajistit lepší řízení prostředků EU; 3. října 2016 se stal prezidentem Portugalského účetního dvora.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Narodil se 12. května 1955 v Angole. Vystudoval právo na právnické fakultě Lisabonské university v Portugalsku (1978). Svou dlouhou kariéru zasvětil veřejné správě. Specializoval se na deontologii a etiku ve veřejné správě, efektivitu a legalitu aktů veřejné správy, finanční kontrolu a audit. Člen Evropského účetního dvora (2016–2021); soudce portugalského účetního dvora (2008–2016); státní tajemník pro veřejnou správu na ministerstvu financí (2005–2008); koordinující auditor portugalského účetního dvora (2003–2005) a další vysoké funkce na různých ministerstvech. Zemřel dne 29. června 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Narodil se v roce 1951 ve městě Horodniceni; získal bakalářský titul z ekonomie na ekonomické fakultě Univerzity Alexandru Ioan Cuza v Iaşi a doktorský titul z účetnictví na fakultě účetnictví a manažerských informačních systémů na Akademii ekonomických studií v Bukurešti; působil jako ekonom pro OJT (regionální pobočka organizace cestovního ruchu Prahova, Sinaia (1974). Ekonom, vedoucí kanceláře, vedoucí oddělení a zástupce generálního ředitele odpovědný za ekonomické a finanční otázky v Organizaci cestovního ruchu pro mládež (BTT) v Bukurešti (1979); viceprezident odpovědný za ekonomiku a finance ve společnosti S.C. Group Management S.A (1994); poradce rumunského ministra financí (1997); účetní rada rumunské nejvyšší kontrolní instituce v Bukurešti: koordinoval činnosti různých auditních odborů odpovědných za audit obecného účtu plnění státního rozpočtu, audit ročního účtu rumunského veřejného dluhu a audit obecných účtů plnění rozpočtu místních správních orgánů a rovněž odpovídal za audit předvstupní pomoci pro Rumunsko (ISPA, SAPARD) (1999); odborník v rámci parlamentní skupiny poslanecké sněmovny, která v březnu 2005 iniciovala legislativní návrhy na posílení právních předpisů, jež se týkají rumunské nejvyšší kontrolní instituce; člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2007 do 30. června 2010: působil v auditní skupině II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika“; člen senátu II „Strukturální politiky, doprava a energetika“ a zastupující člen senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“.
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Narozen v Bukurešti v roce 1958; absolvent oboru stavební inženýrství na univerzitě v Bukurešti (absolvoval v roce 1984); absolvent Vysoké školy národní obrany (absolvoval v roce 1999); magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů a evropské integrace na Státní škole politických a správních studií (absolvoval v roce 2005); postgraduální specializační kurz zaměřený na praxi v mezinárodních vztazích a euroatlantická studia (absolvoval v roce 2007); bakalářský titul – Dunajská univerzita v Galati, fakulta ekonomických věd a účetnictví (absolvoval 2011). Inženýr v podniku Sklárny a keramika (do roku 1992); stavbyvedoucí v podniku Karpatská stavební společnost (do roku 1994); ředitel na Rumunském účetním dvoře (do roku 2000); poradce starosty (radnice 1. městského obvodu) (do roku 2002); generální tajemník Rumunského účetního dvora (do roku 2013). 1. července 2013 se stal členem Evropského účetního dvora a byl jmenován do senátu IV „Příjmy, výzkum a vnitřní politiky a orgány a instituce Evropské unie“.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Narozen v obci Temnica v roce 1946; získal titul v oboru sociálních věd na Univerzitě v Lublani ve Slovinsku; doktorát (PhD v oboru sociálních věd na Univerzitě v Záhřebu v Chorvatsku; ředitel Ústavu sociálních věd na Univerzitě v Lublani, multidisciplinárního ústavu s několika vědeckovýzkumnými útvary v oblasti základního i aplikovaného sociálního výzkumu (1991). První předseda nejvyšší kontrolní instituce Slovinské republiky (Računsko sodišče) (1994); vypracoval nový zákon o auditu (2001); člen řídícího výboru organizace EUROSAI (1999); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2004 do 6. května 2010: člen auditní skupiny II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energie“; člen skupiny CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality, vývoj, komunikace“ (2006); zastupující člen v administrativním výboru Účetního dvora.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Narozen v obci Velenje 19. května 1959; absolvoval studium oboru ekonomie (1983); získal magisterský titul na ekonomické fakultě Lublaňské univerzity (1990); analytik, hlavní analytik, asistent ředitele slovinské centrální banky (Banka Slovenije) (1983); ekonom ve Světové bance ve Washingtonu D.C., USA (1991). Detašovaný ekonom Světové banky ve Slovinsku (1997); státní tajemník pro rozpočet a veřejné finance na ministerstvu financí, odpovědný za zavedení reforem veřejných financí ve Slovinsku v rámci příprav země na vstup do Evropské unie (1998); výkonný ředitel a finanční ředitel banky Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana (2000); ministr bez portfeje odpovědný za evropské záležitosti (2004); poslanec Národního shromáždění Republiky Slovinsko a předseda parlamentního výboru pro kontrolu veřejných financí (2004); generální tajemník slovinské vlády (2008); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2010 do 6. května 2016: člen senátu IV „Příjmy, výzkum a vnitřní politiky a orgány a instituce Evropské unie“; člen zastupující senát IV v senátu CEAD (2012); předsedající senátu IV (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Narozen v Lublani 24. února 1972; absolvoval Hospodářskou a obchodní fakultu Lublaňské univerzity (1995); externí auditor, konzultant, certifikovaný externí auditor v LM Veritas d.o.o., Lublaň (1995–2004); nejvyšší státní auditor Účetního dvora Slovinské republiky (2004–2013) zodpovědný za audity privatizace, podniků veřejné služby a veřejných agentur a fondů a za environmentální audity; viceprezident Účetního dvora Slovinské republiky (2013–2016); člen Evropského účetního dvora od 7. května 2016 do 6. května 2022: člen senátu I „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“ a předsedající senátu I (2020–2022), člen administrativního výboru (2020–2022), člen výboru pro interní audit (2017–2020) a předseda výboru pro interní audit (2018–2020), člen výboru pro řízení kvality (2016–2018).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Narozen ve Vranově nad Topľou v roce 1945; získal magisterský titul na Univerzitě Komenského v Bratislavě; na Ministerstvu školství Slovenské republiky odpovídal za koordinaci mezinárodních vztahů mezi slovenskými vysokými školami a africkými, asijskými a jihoamerickými univerzitami. Tajemník Výboru pro přátelství zaměřeného na spolupráci s mezinárodními studentskými svazy slovenských vysokých škol (1969); úředník v ústředním výboru Slovenského svazu protifašistických bojovníků (1974); referent odpovědný za vztahy se (specializovanými) mezivládními organizacemi (WHO, ILO a UNESCO) na ministerstvu školství; člen československé delegace na dvoustranných a mnohostranných jednáních s organizací UNESCO a s řadou ministrů zahraničních věcí a školství (1978); ředitel Ústavu jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů, kde odpovídal za řízení, rozpočet, výukové postupy, přijímání zahraničních studentů a interní audit; vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a zahraničních vztahů Akademie Istropolitana v Bratislavě (1991); vedoucí odboru mezinárodních vztahů ministerstva školství (1999); ředitel odboru evropské spolupráce a mezinárodních vztahů na Nejvyšším kontrolním úřadě Slovenské republiky, kde odpovídal za mezinárodní vztahy v oblasti auditu a za spolupráci s mezinárodními organizacemi (INTOSAI, EUROSAI, NASACT, AISCUF a EÚD); zástupce NKÚ SR v pracovním výboru Ministerské rady vlády SR pro evropskou integraci a sektorový koordinátor pro acquis communautaire (1997–1999 a 2001–2004); člen Evropského účetního dvora 7. května 2004 do 6. května 2010 v auditní skupině I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“.
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Narodil se v roce 1954 ve Slepčanech na Slovensku. Je doktorem práv a docentem v oboru finančního a obchodního práva. Pracoval jako novinář v Československém rozhlase (1980–1990) a poté se stal vedoucím právníkem na Celním ředitelství Slovenské republiky (1990–1991). Později zastával různé řídicí funkce včetně funkce náměstka generálního ředitele největší slovenské obchodní banky – Všeobecné úverové banky (1991–1999), viceguvernéra a člena představenstva Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (2001–2004), výkonného ředitele Slovenské agentury pro rozvoj investicí a obchodu – SARIO (2004–2006) a místopředsedy představenstva státní Slovenské záruční a rozvojové banky – SZRB (2006–2010). Před tím, než se 7. května 2010 stal členem Evropského účetního dvora, přednášel na univerzitě a později se stal vedoucím katedry finančního práva na Právnické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě. Do 30. ledna 2014 zodpovídal jako člen senátu IV za prohlášení o věrohodnosti a audit výkonnosti (výzkum a jiné vnitřní politiky). Od dubna 2012 zastupoval senát IV jako zastupující člen v senátu CEAD a od 1. února 2013 byl zastupujícím členem senátu IV v administrativním výboru. Od 12. února 2012 byl také členem výboru pro interní audit a od 24. dubna 2013 do 28. února 2014 jeho předsedou. V únoru 2014 přešel do senátu II jako člen zodpovědný za strukturální politiky, dopravu a energetiku a stal se zpravodajem pro kapitolu 6 výroční zprávy „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“. Byl rovněž zodpovědný za audit pro účely prohlášení o věrohodnosti a několik výkonnostních auditů v téže oblasti a zastupoval senát II v senátu CEAD a výboru pro řízení kvality auditu. V letech 2019 až 2022 působil v poradní skupině pro strategii a prognózy a od ledna 2022 byl členem senátu V „Financování a správa Unie“.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Narozen v roce 1942 v Kiuruvesi; získal titul magistra na helsinské Vysoké škole ekonomické (1967); certifikovaný účetní znalec (1976); projektový vedoucí Otto Wuorio Oy ve Francii (1967); vedoucí pro export Asko SA v Belgii (1970); tajemník pro obchod finského velvyslanectví v Belgii (1971). Partner v SVH/Coopers & Lybrand v Helsinkách (1973–1995); člen Evropského účetního dvora od 1. března 1995 do 28. února 2006; odpovídal za oblast „ESUO, půjčky a finanční výpomoci a bankovní aktivity“ (1995); odpovídal za oblast „Provozní náklady orgánů Společenství, Úřad pro úřední tisky, externí úřady a delegace, evropské školy, dotace a detašované orgány (s výjimkou Soluňského střediska a Dublinské nadace) a Zásobovací agentura Euratomu; člen správní rady Evropské banky pro obnovu a rozvoj; nezávislý účetní (2006). Zemřel 23. srpna 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Narozen v Loimaa dne 2. srpna 1949; získal magisterský titul z ekonomie; auditor pro veřejný sektor schválený Finským institutem úředně schválených auditorů (KHT); třicetiletá praxi v oblasti finančního řízení a dohledu ve veřejném i soukromém sektoru; vyučoval účetnictví a právo na vyšší obchodní škole v Loimaa (1974) a na Vysoké škole ekonomické v Turku (1989). Partner v certifikované auditorské firmě, kde působil v letech 1995–2005 na částečný úvazek jako auditor; poslanec finského parlamentu (1991): předsednictví výboru pro státní rozpočet a rozpočtovou kontrolu, členství v daňové a v dopravní sekci a členství v předsednictvu (2003); jeden z auditorů finské centrální banky a posléze předseda výboru auditorů; zastupující auditor pro veřejný sektor (1992); člen parlamentní dozorčí rady finské centrální banky (1993); druhý zastupující člen užší dozorčí rady finské centrální banky (1993) a posléze první zastupující člen (1993–1999); předseda parlamentního bankovního výboru pro finskou centrální banku a předseda poradního orgánu Úřadu pro kontrolu státních financí; člen dozorčího výboru Nordické investiční banky (2003); člen (1993) správní rady Finského národního fondu pro výzkum a rozvoj a posléze její předseda (2003); člen (1982) místního zastupitelstva v Loimaa a posléze jeho předseda (2000); člen Evropského účetního dvora od 1. března 2006 do 28. února 2012: odpovídal za auditní skupinu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“; člen skupiny CEAD „Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ (2006); člen senátu I „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ a zastupující člen administrativního výboru (2010); partner a člen správní rady BDO Oy (2012); vedoucí poradce BDO Oy ve Finsku.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Narodil se v roce 1959 v Luumäki ve Finsku; ukončení magisterského studia práv (1989), soudní čekatel v Turku ve Finsku (1991); advokátní zkoušku složil v roce 1995; poslanec Evropského parlamentu (2004–2012): místopředseda parlamentní skupiny Evropské lidové strany a Evropských demokratů (2004–2006). Člen rozpočtového výboru (2004–2009); zástupce koordinátora a člen výboru pro rozpočtovou kontrolu (2009–2012); člen výboru pro dopravu a cestovní ruch; náhradník výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Ve finském parlamentu: předseda hlavního výboru (2003–2004); auditor Finské národní banky (1996–2000); člen výboru pro ústavní záležitosti (1995–2000), jemuž mezi lety 1996–2000 předsedal; člen dopravního výboru (1995–1996). Ve finské vládě: ministr vnitra (ve druhé Lipponenově vládě) 2000–2003; předseda Národní koaliční strany (2001–2004); člen volebního kolegia pro volbu finského prezidenta (1988); předseda zastupitelstva města Turku (1993–1995); od 1. března 2012 do 28. února 2018 byl členem Evropského účetního dvora.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Narodil se ve Stockholmu 1. června 1939; absolvoval Stockholmskou univerzitu (ekonomie, politologie a historie); zastupující tajemník a posléze první tajemník na ministerstvu zemědělství (1962). Politický poradce v kanceláři předsedy vlády (1968); tajemník zastupitele odpovědného za finance města Stockholmu (1973); zastupující tajemník prezidia Severské rady (1977); státní tajemník odpovědný za spolupráci mezi skandinávskými zeměmi a státní tajemník na ministerstvu financí; předseda výboru pro velká města (1988); poradce a koordinátor v kanceláři předsedy vlády (1990); osobní zástupce předsedy vlády ve společném přehodnocení spolupráce mezi skandinávskými zeměmi před vstupem Švédska do Evropského hospodářského prostoru a do EU (1990); vyjednavač a poradce o hospodářských, finančních a rozpočtových otázkách při sociálně demokratické frakci ve švédském parlamentu (Riksdag) (1992); generální ředitel na ministerstvu zahraničních věcí (1994); člen Evropského účetního dvora od 1. března 1995 do 31. prosince 2001: odpovědný za oblast „Spolupráce s rozvojovými zeměmi a nečlenskými státy (souhrnný rozpočet Evropské unie)”; předseda Evropského účetního dvora (1999–2001); zemřel 19. září 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Narodil se v Göteborgu v roce 1938; doktorát z filosofie (politologie) na univerzitě v Göteborgu (1973); předseda Národního svazu studentů (1964); zaměstnán ve Švédské konfederaci profesních svazů (1965); generální tajemník Švédské umírněné strany (1974). Poslanec švédského parlamentu (Riksdag), člen stálého výboru pro finance, člen poradního výboru pro zahraniční věci, člen a místopředseda výboru pro záležitosti Evropské unie (1994); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2002 do 28. února 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Narodil se ve Stockholmu 13. září 1950; vědecký pracovník a učitel ekonomie na Vysoké škole ekonomické ve Stockholmu v oboru ekonomika rozvojových zemí, strukturální změny a ekonomika trhu pracovních sil (1972); tajemník Asociace švédských ekonomů (1981). Zástupce tajemníka na švédském ministerstvu financí a vedoucí oddělení střednědobé a dlouhodobé hospodářské politiky (1985); tajemník pro ekonomiku na švédském ministerstvu financí; hlavní ekonom Svenska Handelsbanken (vedoucí oddělení pro výzkum trhu (1992); zástupce guvernéra švédské centrální banky (Sveriges Riksbank) odpovědný za měnovou politiku (1995); guvernér švédské centrální banky (2003); několik funkcí ve správních orgánech vládních agentur, společností a univerzit; zastupoval Švédsko v mezinárodních orgánech, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF), Banka pro mezinárodní platby (BIS), Měnový výbor (pozdější Hospodářský a finanční výbor) EU a Evropská centrální banka (ECB); člen Evropského účetního dvora od 1. března 2006 do 9. června 2011: člen auditní skupiny II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika“; člen odpovědný za komunikaci ve skupině CEAD „Koordinace, komunikace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ (2006); člen administrativního výboru Účetního dvora (2007); člen senátu III „Vnější akce“ a zastupující člen senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“ (2010); člen zastupující senát III v senátu CEAD (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Narodil se v Göteborgu 26. dubna 1952; získal titul bakaláře v oboru politologie, historie a komunikace na Göteborské univerzitě; státní tajemník úřadu předsedy vlády (2007–2010); státní tajemník ministerstva zahraničních věcí (2007); státní tajemník ministerstva obrany (2006–2007); generální ředitel švédského obchodního rejstříku (2004–2006). Zástupce generálního ředitele Konfederace švédských podniků (2001–2004); ředitel pro informace, úřadující výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele a výkonný ředitel Federace švédského průmyslu (1991–2001); ředitel pro informace, SIAB (stavební společnost) (1990–1991); pracovník tiskového oddělení, vedoucí tiskového oddělení a později vedoucí informačního oddělení švédského obranného štábu, mluvčí vrchního velitele švédské armády (1982–1990); předseda Švédského národního svazu studentů (SFS) (1980–1982); člen vládního výboru pro interoperabilitu a člen rady Národní agentury pro služby poskytované univerzitám a vysokým školám (2005–2006); předseda sdružení organizací „Společnost a obrana“; člen rady pro spolupráci s průmyslem Švédské agentury pro mimořádné situace a člen poradní rady vrchního velitele ozbrojených sil pro oblast obchodu (2003–2004); předseda stockholmské organizace Umírněné strany (1997–2003); náhradní člen výkonné rady Riksbank (1998–2002); člen správní rady Birka Energi (1999–2002); předseda Svenska Bostäder (1999–2001); předseda Locum AB (1999–2001); člen Akademie válečných věd a člen správní rady Sveriges Radio (Švédský rozhlas) (1996–1998); člen Evropského účetního dvora od 10. června 2011 do 28. února 2018; zemřel 29. března 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Narodil se v lednu 1915; studoval na střední škole Plaistow Grammar School; výkonné a dozorčí pozice v Úřadu pro cla a spotřební daně (HM Customs and Excise) (1933); daňový inspektor (1939); tajemník Finanční správy (1951); finanční úřad (Board of Inland Revenue) (1965). Předseda správní rady finančního úřadu (Board of Inland Revenue) (1973); člen Účetního dvora od 18. října 1977 do 17. října 1983; zemřel 19. února 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Narodil se v Rugby v hrabství Warwickshire 11. listopadu 1933; vystudoval klasická studia, historii starověku a starověkou a moderní filosofii na Oxfordské univerzitě; certifikovaný tlumočník z ruského jazyka; ministerstvo financí a státní služby (1957). Přidělen do diplomatické služby jako ekonomický a finanční poradce stálého představitele Spojeného království u Evropských společenství v Bruselu (1974); tajemník na ministerstvu financí odpovědný za veřejnou a parlamentní kontrolu výdajů (1978); odpovědný za zahraniční pomoc a obchod, exportní úvěry a mezinárodní dluhy na zahraničním oddělení ministerstva financí (1982); člen Evropského účetního dvora od 18. října 1983 do 31. prosince 1992: odpovědný za zemědělské výdaje (1983); člen Institutu veřejných financí a účetnictví na základě nařízení č. 6 z 23. září 1988. Zemřel 8. srpna 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Narodil se v roce 1938 v Londýně; vystudoval dějiny a filozofii na Oxfordské univerzitě; magisterský titul z ekonomie na Harvardově univerzitě; pracoval na britském ministerstvu financí v oblasti daní, měnové politiky a kontroly veřejných výdajů (1961–1979); hlavní soukromý tajemník ministra financí (1980–1981). Zástupce tajemníka odpovědný za útvar pro ropu na ministerstvu energetiky (1981–1984); pracoval na ústředním sekretariátu vlády (1985–1985); zástupce tajemníka na ministerstvu školství a vědy, odpovědný za přidělování, vzdělávání a odměňování učitelů; člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2001: odpovídal za „Sociální sektor, průmyslové politiky, Berlínské středisko, Dublinskou nadaci, životní prostředí, Fond soudržnosti (aspekt životního prostředí)“, odpovídal za sektor, který vypracovával prohlášení o věrohodnosti (DAS), předsedající skupiny DAS (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Narodil se v Cheltenhamu v roce 1948; magisterský vysokoškolský diplom z ekonomie státní správy na University College v Londýně a bakalářské studium moderních dějin na Oxfordské univerzitě; vyslán na úřad stálého představitele Spojeného království při EU jako druhý tajemník (hospodářství a finance) a do ekonomického oddělení úřadu vlády (1971). Vedoucí zemědělského odboru na ministerstvu financí (1984); finanční a ekonomický poradce na úřadu stálého představitele Spojeného království při EU (1985); vedoucí skupiny pro Evropskou unii na ministerstvu financí; zástupce člena, poté člen správní rady Evropské investiční banky v Lucemburku (1990); náměstek stálého představitele Spojeného království při EU v Bruselu (1995); během britského předsednictví v Radě předsedal výboru COREPER I (1998); vedoucí evropského odboru úřadu vlády (1999–2000); vyučoval (Visiting Fellow) v Centru mezinárodních studií na London School of Economics v Londýně a působil na Evropském institutu Sussexské univerzity jako vědecký pracovník (Practitioner Fellow) (2000); člen Evropského účetního dvora od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013: odpovědný za audit zemědělských politik: prohlášení o věrohodnosti, schvalování účtů a vývozní náhrady, člen skupiny CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“, člen odpovědný za auditní skupinu I „Zemědělské politiky“ (2004), člen auditní skupiny II „Strukturální politiky, doprava, výzkum a energetika“ (2006) a poté předsedající skupiny (2008), předsedající senátu CEAD „Koordinace, hodnocení, zajišťování kvality a vývoj“, odpovídal za kvalitu auditu a podporu, člen administrativního výboru (2010), člen senátu III „Vnější akce“ (2012); zemřel 3. září 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Narodil se v roce 1960; titul MBA z London Business School; Advanced Management Programme na Harvard Business School a bakalářský a magisterský titul (historie) z University College v Oxfordu. Více než 18 let pracoval na ministerstvu financí, včetně dvou období v kabinetech – jako pomocný asistent ministra financí (1984–1986) a hlavní tajemník stálého tajemníka ministerstva financí (1991–1993); vedl odbor dopravy, daní a rozpočtu a odbor daňové politiky na ministerstvu financí (1993–1999); ředitel oddělení pro dopad právních úprav na Úřadu vlády (1999–2003); ředitel pro finanční sektor na ministerstvu financí (2003–2004); generální ředitel pro strategii a důchodové dávky na ministerstvu práce a důchodového zabezpečení (2004–2009); místopředseda a nevýkonný ředitel Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (2008–2013); generální ředitel pro oblast změny klimatu a podporu spotřebitele na ministerstvu pro energetiku a změnu klimatu – DECC (2009–2011), generální ředitel pro mezinárodní vztahy v oblasti změny klimatu a energetické účinnosti, DECC (2011–2013), úřadující stálý tajemník, DECC (říjen 2012 – leden 2013); člen Evropského účetního dvora od ledna 2014 do ledna 2020: jako člen se podílel na kontrole politiky soudržnosti EU (2014–2016) a udržitelného využívání přírodních zdrojů (2016–2020), předsedající senátu I (Udržitelné využívání přírodních zdrojů) (2016–2018).