Yes
No

Jednotný trh EU umožňuje volnější pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. Důležitými oblastmi, které přispívají ke svobodě pohybu a bezproblémovému obchodu, jsou konkurence, standardizace a vzájemné uznávání zboží, práva spotřebitelů, regulace služeb, práva duševního vlastnictví a zadávání veřejných zakázek. ​