No
No

Curtea auditează finanțele UE, o sarcină esențială pentru îmbunătățirea răspunderii de gestiune și a transparenței, sporind astfel încrederea cetățenilor. Curtea examinează veniturile și cheltuielile din fiecare domeniu de activitate al UE, de la creștere economică și locuri de muncă la politica de mediu și la acțiunile climatice.

Curtea îmbunătățește răspunderea publică în UE

Activitățile noastre ajută celelalte instituții ale UE și statele membre să gestioneze și să supravegheze mai bine utilizarea fondurilor UE. Ele sunt deosebit de importante pentru Parlamentul European atunci când acesta decide dacă conturile UE pentru exercițiul precedent sunt exacte și dacă fondurile sunt cheltuite în mod corespunzător, proces cunoscut sub denumirea de „acordarea descărcării de gestiune”.

Curtea ține informați factorii de decizie și cetățenii UE

Curtea elaborează rapoarte de audit pertinente și cu valoare de autoritate în domeniu, care aduc o contribuție importantă la modul în care UE își utilizează fondurile și își pune în aplicare politicile. Rapoartele Curții aduc o valoare adăugată la elaborarea politicilor: ele informează factorii de decizie cu privire la domeniile în care UE trebuie să aducă ameliorări în viitor. Ele sunt, de asemenea, clare și accesibile, deoarece Curtea are convingerea că cetățenii europeni ar trebui să fie în măsură să înțeleagă cu ușurință ce s-a realizat cu banii lor și dacă aceștia au fost cheltuiți în mod judicios și în conformitate cu normele.

 

Numai informațiile conținute în publicațiile Curții aparțin domeniului public. Pentru a proteja relația profesională dintre auditor și entitatea auditată, Curtea păstrează întotdeauna confidențialitatea documentelor justificative și a probelor de audit.

Rapoartele și avizele Curții sunt publicate în toate limbile oficiale ale UE. Pe platformele de comunicare socială comunicăm în limba engleză.

Curtea cooperează îndeaproape cu alte instituții supreme de audit

Aproximativ 80 % din bugetul UE este gestionat în comun de Comisie și de statele membre. Comisia execută anumite fonduri (de exemplu, Mecanismul de redresare și reziliență) în cadrul gestiunii directe cu statele membre în calitate de beneficiari. Statele membre cooperează cu Comisia în ceea ce privește instituirea unor sisteme de supraveghere și de control intern pentru a se asigura că fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător și în conformitate cu normele. Pe lângă activitatea desfășurată de Curtea de Conturi Europeană, numeroase instituții supreme de audit din statele membre auditează fondurile europene care sunt gestionate și cheltuite de administrațiile lor naționale. Curtea colaborează îndeaproape cu instituțiile naționale de audit pentru a se asigura că cheltuielile UE sunt supuse unui control la fel de riguros în întreaga UE.

 

Curtea contribuie la stabilirea standardelor pentru auditul finanțelor publice

Curtea își propune să se afle în fruntea evoluțiilor din domeniul gestiunii și auditului finanțelor publice. În forumuri precum INTOSAI, ea joacă un rol activ în stabilirea standardelor de audit.

Curtea are un impact prin activitatea sa

Activitatea Curții are un impact real asupra modului de funcționare a UE. Factorii de decizie din celelalte instituții consideră că rapoartele Curții sunt utile, iar examinatori externi evaluează în mod constant la un nivel ridicat calitatea acestora. Comisia acceptă și pune în aplicare aproape toate recomandările Curții. De asemenea, atunci când reexaminează un domeniu de audit pe care l-a analizat deja în cadrul unor rapoarte anterioare, Curtea constată sistematic că recomandările sale au avut un impact pozitiv.

Curtea contribuie la combaterea fraudei

Majoritatea erorilor pe care Curtea le identifică în cursul activității sale nu au un caracter deliberat, însă indică deficiențe la nivelul normelor bugetare stricte ale UE. Ocazional, Curtea detectează totuși și nereguli. În calitate de auditor extern al UE, Curtea de Conturi Europeană nu are mandatul de a investiga cazuri de suspiciuni de fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Atunci când are suspiciunea că a descoperit activități ilegale, ea le raportează Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), departamentul Comisiei responsabil cu investigarea în profunzime a cazurilor de suspiciuni de fraudă și de corupție.Oricine poate raporta către OLAF cazurile în care există suspiciuni de fraudă. Dacă doriți să aduceți un astfel de caz în atenția OLAF, faceți clic aici.

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

De asemenea, Curtea transmite Parchetului European (EPPO), oficiul independent al UE care investighează și urmărește penal autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE, toate informațiile și dovezile pe care le consideră relevante. Pentru mai multe detalii, vă invităm să citiți acordul de lucru care reglementează interacțiunea Curții cu EPPO,(opens in new window) pe care Curtea l-a semnat în 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Linkuri utile