Yes
No

EU's fælles landbrugspolitik omfatter en lang række subsidier og andre foranstaltninger, som skal garantere fødevaresikkerheden, sikre landbrugere en rimelig levestandard, fremme udvikling af landdistrikter og beskytte miljøet. ​