Yes
No

Revisionsretten tilbyder alle sine ansatte uddannelse, så de kan maksimere deres talent. Vi mener, at læring er en livslang proces. Vores uddannelsesprogram bidrager til at gøre Revisionsretten til en intellektuelt stimulerende arbejdsplads med motiverede og veluddannede ansatte, der arbejder i EU's og dets borgeres tjeneste.

ECAcademy  

Vores katalog over læringsaktiviteter dækker en lang række emner. Nogle af vores kurser er også tilgængelige for omverdenen via vores ECAdemy-portal.

Vi tilbyder vores nyansatte revisorer et treårigt introduktionsprogram kaldet ASPIRE. ASPIRE har eksisteret siden . I lancerede vi et opfølgende ASPIRE Alumni-program, hvor faglig videreudvikling fremmes under vejledning af et "mentormedlem" af Revisionsretten for hver alumni-gruppe.

Vores revisorer modtager også støtte til at opnå og opretholde faglige kvalifikationer. Vi giver også vores ansatte mulighed for at deltage i ph.d.-studieprogrammer.

Vores karriererådgivere og mentorer er til rådighed for alle Revisionsrettens ansatte for at yde vejledning på alle trin af deres karriere.

Vi anerkender og belønner god performance ved at tildele priser for empowerment, performance og vidensstyring samt ved at tilbyde lederudviklingsprogrammer og andre lærings- og udviklingsmuligheder.

Revisionsretten fremmer mobilitet på tværs af organisationen og tilskynder til personalerotation inden for forskellige områder og ansvarsområder. Vores personalerotationspolitik sigter mod at øge motivationen, karriereudviklingen og revisionskvaliteten og samtidig bevare den faglige uafhængighed. For vores fastansatte medarbejdere fremmer mobilitet mellem EU-institutionerne læring og udvikling gennem hele karrieren.

Related documents