Yes
No

Formålet med EU's mange foranstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed, dyresundhed og plantesundhed er at beskytte menneskers sundhed og forbrugernes interesser på et velfungerende indre marked.​