Yes
No

​NGEU er et midlertidigt instrument, der blev oprettet i 2020 som reaktion på de socioøkonomiske konsekvenser af covid‑19-pandemien. Det vil yde finansiering på op til 750 milliarder euro, primært til finansiering af den økonomiske genopretning i EU. Finansieringen ydes i form af tilskud og lån til medlemsstaterne gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten og seks andre EU-udgiftsprogrammer for perioden 2021-2027.