Yes
No

​Hvorfor er vores medarbejdere glade for at arbejde i Revisionsretten? Fordi …

  • Det er en enestående mulighed for at forfølge en international karriere inden for revision i den offentlige sektor og inden for andre områder.

  • De er en del af den EU-institution, der er oprettet for at beskytte EU's finanser.

  • De arbejder i et multikulturelt og flersproget miljø med fagfæller fra alle EU's medlemsstater.

  • De bidrager til at få EU til at fungere bedre og til at sikre, at EU-borgerne får valuta for deres penge.

Revisionsrettens personale omfatter mange forskellige professioner: revisorer - det giver sig selv - men også oversættere, advokater, specialister inden for menneskelige ressourcer, arkivarer og bibliotekarer, læger, kommunikationseksperter, dataloger og dataanalytikere, specialister inden for logistik og sikkerhed samt administrative assistenter.

Vi ansætter primært tjenestemænd (ansat på ubestemt tid) gennem udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). Sommetider ansætter vi også medarbejdere direkte på tidsbegrænsede kontrakter, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte; i så fald offentliggør vi indkaldelsen af interessetilkendegivelser på vores side om jobmuligheder page. Tre gange om året ansætter vi praktikanter inden for alle vores arbejdsområder. For yderligere oplysninger henvises til siden om praktikophold. Vi har også udvekslingsprogrammer med nationale revisionsorganer, hvilket giver os mulighed for hvert år at tage imod en række udstationerede nationale eksperter.

Vores personale består af sekretærer/kontorpersonale, assistenter, administratorer og ledere. Sekretærerne/kontorpersonalet tager sig generelt af kontorforvaltning eller sikkerheds- eller kørselstjenester og yder administrativ og teknisk bistand. Assistenterne yder ledelsesmæssig og teknisk bistand inden for en bred vifte af områder. Administratorerne arbejder i stillinger, der indebærer et stort ansvar. Lederne er ansvarlige for strategi, fremsyn og personaleledelse.

Retsgrundlaget for alle former for ansættelse er vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

For yderligere oplysninger henvises til Revisionsrettens Social Balance Sheet.

Links