Yes
No

Sikkerhed og forsvar er en integreret del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU sigter mod at sikre et højt sikkerhedsniveau gennem foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, racisme og fremmedhad og gennem koordinering og samarbejde mellem nationale politistyrker, retlige myndigheder og andre organer.​