Yes
No

​Revisionsretten har ikke mandat til at undersøge sager med mistanke om svig mod EU's finansielle interesser, men vi bidrager til at bekæmpe svig mod EU-budgettet ved at udføre revisioner af systemer til forebyggelse og opdagelse af svig. Vi afgiver også udtalelser om Kommissionens forslag til ny eller revideret lovgivning om svigrelaterede anliggender.