Yes
No

Medlemsstaterne kan regne med EU's støtte i udformningen af en fælles asyl- og indvandringspolitik, der bygger på solidaritet, effektiv forvaltning af migrationsstrømme, fair behandling af ikke-EU-statsborgere, der bor i EU, og foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel. ​