No
No
 

Som vogter af EU's finanser mener vi i Den Europæiske Revisionsret, at vores institution bør fungere gennemsigtigt. Heri ligger, at vi giver oplysninger om vores forvaltning og aktiviteter og offentliggør resultaterne af vores revisionsarbejde. På denne måde kan vi hjælpe borgerne til at få en bedre forståelse af, hvordan vi udfylder vores rolle og fremmer solid finansiel styring ved at stille dem, der forvalter EU's budget, til regnskab.

Links