Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Født i Nivelles den 4. august 1921; studentereksamen; studerede industrielt regnskabsvæsen; kandidatgrad i handel og økonomi; lektor ved Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis i Bruxelles; arbejdede med revision af finansielle selskaber i Bruxelles og var tilknyttet den juridiske afdeling i Administration centrale des contributions directes (1942). Generalsekretær for analyseafdelingen og bl.a. ansvarlig for forhandlinger (Eurochemic, Eurocontrol) og internationalt arbejde (De Europæiske Fællesskaber) (1957); arbejdede på deltid i Service du Crédit Public indtil april 1960, hvor han fik orlov med henblik på at varetage internationale opgaver; udnævnt til generalinspektør; finansiel rådgiver for den faste repræsentation med ansvar for finansielle, skattemæssige og administrative forhandlinger, ordinært medlem af budgetudvalget, af Udvalget for Den Europæiske Udviklingsfond og af Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget samt suppleant i Udvalget for Den Europæiske Socialfond; medlem af Det Administrative og Finansielle Udvalg under Europaskolernes Øverste Råd; medlem af centralbankchefernes ekspertgruppe (1959); suppleant i Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse (1970); EKSF's revisor (1971); medlem af Kontrolkommissionen (1972); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 17. oktober 1987; død den 20. januar 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Født i Winenne den 24. oktober 1923; dr.jur. og kandidatgrad i økonomi; økonom og økonomisk rådgiver i økonomiministeriet (1949); finansinspektør i beskæftigelsesministeriet, socialministeriet og ministeriet for liberale erhverv (1959); rådgiver i premierministerens kabinet (1963). Vicekabinetschef i ministeriet for koordinering af sociale anliggender og uddannelse (1966); leder af premierministerens kontor for økonomiske og sociale anliggender (1968); kabinetschef for formanden for ministerudvalget for koordinering af økonomiske og sociale anliggender (1972); kabinetschef for statssekretæren for budget (1974); generalfinansinspektør akkrediteret i kommunikationsministeriet (1976); kabinetschef for statssekretæren for budget (1977); generalfinansinspektør akkrediteret i kommunikationsministeriet (1979); hoveddelegeret i forbindelse med reformen af statens regnskaber (1982); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1987 til 15. marts 1992; død den 15. marts 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Født i Bouffioulx den 18. december 1928; kandidatgrad i handel og økonomi (1953); bestod en udvælgelsesprøve som skatteinspektør (1958); andenpræmie fra Institut des Sciences Administratives (1963); medlem af Société Royale d'Économie Politique; formand for Groupe Économique HEC Saint-Louis; det nationale statistiske kontor (1947). Ansat i Belgiens overordnede revisionsorgan (1954); den særlige afdeling for budgetundersøgelser (1966); teknisk samarbejde på højt niveau i Zaire (1973); medlem af Belgiens overordnede revisionsorgan (1975); kontaktperson til Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (1977); revisor for Agence de Coopération Culturelle et Technique i Paris (1976); vicekabinetschef i socialministeriet (1974); medlem af Centre Public d'Aide Sociale i Bruxelles (1989); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 21. december 1992 til 9. februar 1994; død den 15. oktober 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Født i Etterbeek den 13. marts 1940; jurastudier ved Université Libre de Bruxelles; eksamen som salgsingeniør fra det juridiske fakultet i Nancy; arbejdede i den private sektor (1961-1963); administrator i Europa-Kommissionen; udkast til direktiver om harmonisering af selskabsretten (1963). Ledende administrator i Generaldirektoratet for Budget (1968); assistent for generaldirektøren (1972); kontorchef med ansvar for det almindelige budget, forvaltning og finansinformation (1974); kontorchef og derefter direktør med ansvar for bistand til udviklingslande (EUF og ALA-udviklingslandene) i Den Europæiske Revisionsret (1978); direktør med ansvar for revisionsmetoder (1985); generalsekretær (1989); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 10. februar 1994 til 29. februar 2000; revision af foranstaltninger til fordel for landene i Central- og Østeuropa, de nye uafhængige stater (det tidligere Sovjetunionen) og Mongoliet (1996); død den 11. marts 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Født i Oostende den 23. maj 1945; kandidatgrad i økonomi fra universitetet i Gent; afdelingschef i Belgiens nationalbanks forskningsafdeling; ansvarlig først for nationalregnskabet, dernæst for de offentlige finanser (1976). Særlig rådgiver for Burundis centralbank i økonomisk og monetær politik udsendt af Den Internationale Valutafond (1983); kabinetschef for den belgiske budgetminister (1988); direktør og medlem af bestyrelsen i Belgiens nationalbank (1991); bestyrelsesmedlem i det belgisk-luxembourgske vekselinstitut (2000); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2000 til 28. februar 2006. Død den 8. november 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Født i Overpelt den 19. juli 1952; kandidateksamen i økonomi (M. Phil.) fra Cambridge University (Det Forenede Kongerige) som British Council-stipendiat; doctorandus i økonomi fra Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (det katolske universitet i Leuven) med offentlige finanser og monetær økonomi som speciale. Juridisk embedseksamen fra Antwerpens universitet. Fra 1977 til 1978 forskningsassistent inden for offentlige finanser ved Katholieke Universiteit Leuven, center for økonomiske studier; 1978 seks måneders studieophold i Japan som vinder af en pris udskrevet af den belgiske minister for udenrigshandel; revisor i den belgiske revisionsret fra 1980 til sin indtræden i den belgiske regering i 1994; fra 1984 til 1994 i midlertidig tjeneste uden for den belgiske revisionsret. Fra 1983 til 2006 borgmester i Overpelt. Fra 1984 til 1985 rådgiver i den belgiske vicepremierministers kabinet. Fra 1985 til 1989 rådgiver i den belgiske finansministers kabinet. Fra 1989 til 1991 medlem af Europa-Parlamentet og medlem af Budgetudvalget samt Udvalget om Økonomiske og Monetære Anliggender. Fra 1991 til 1994 medlem af det belgiske parlament og medlem af finansudvalget. Fra 1994 til 1995 forsvarsminister og fra 1995 til 1999 landbrugsminister og minister for små og mellemstore virksomheder. Fra 1999 til 2006 medlem af det belgiske parlament. I løbet af denne periode medlem af finansudvalget og udenrigsudvalget. I 2004 valgt som formand for udenrigsudvalget. Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2006 til 30. april 2018. I 2015 udnævnt til baron af kong Philippe af Belgien.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Født den 17. april 1956 i Bulgarien; kandidatgrad i økonomi og forvaltning fra Karl Marx-universitetet i Sofia; forsker ved Det byggeøkonomiske forskningsinstitut i Sofia med speciale i finansiel analyse i byggesektoren (1980-1986); lektor ved det økonomiske fakultet ved Sofias Universitet "St. Kliment Ohridski" (1988-2006). Afdelingsleder i industriministeriet, blandt andet med ansvar for analyse af statsvirksomheders gæld, kreditgivning til statsvirksomheder og forbindelser med internationale finansieringsinstitutioner (1991); bestyrelsesmedlem i Sofia Bank Ltd. i Bulgarien (1993); medlem af Bulgariens overordnede revisionsorgan med ansvar for revision af den bulgarske nationalbank, revision af statsgæld, revision af garantifonden for bankindeståender, revision af det bulgarske organ for eksportforsikring, revision af privatisering, revision af statsgaranteret udlandsgæld og revision af offentlig-private partnerskabsprojekter; kontaktperson til andre overordnede revisionsorganer i udlandet, heriblandt Den Europæiske Revisionsret (1995); medlem af revisionsudvalget i Europarådets Udviklingsbank i Paris (2004); medlem af Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg fra 1. januar 2007 til 31. december 2012; ansvarlig for revisionsgruppe IV "Egne indtægter, bankaktiviteter, driftsudgifter, EU-institutioner og -organer samt interne politikker"; suppleant i Revisionsrettens Administrationsudvalg (2007); medlem af Afdeling IV "Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer"; medlem af CEAD-Afdelingen som repræsentant for Afdeling IV (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Født i Stara Zagora i 1975. Kandidatuddannelse i internationale økonomiske forhold fra Universitetet for Økonomi i Varna; MBA fra Thunderbird School of Global Management, Arizona State University. Hun arbejdede for ministeriet for landbrug og fødevarer i Bulgarien (1999-2002) som koordinator for internationale finansielle institutioner; investerings- og forretningsanalytiker i forskellige finansielle institutioner og banker i USA (2004-2006); medlem af byrådet i Sofia (2007-2009); medlem af Europa-Parlamentet (2009-2012), hvor hun bl.a. var næstformand i Budgetkontroludvalget (CONT), næstformand for Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise og næstformand for EU's delegation for relationer med Kina. Hun blev udnævnt som medlem af Revisionsretten i 2013, hvor hun fik rollen som ordfører for en række opgaver vedrørende juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, og fra 2016 var hun formand for afdeling II, Investering i samhørighed, vækst og inklusion; fra 2022 var hun formand for Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen og for udvalget vedrørende faglige standarder i Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder. I 2023 blev hun udnævnt som Europa-Kommissionens kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Født i Prag i 1965; kandidatgrad i finansvæsen fra universitetet for økonomi i Prag (1987); offentligt regnskab og revision (CIPFA, London); privatisering og offentlige finanser (JICA, Tokyo); forvaltning af offentlige finanser (IMF, Wien); statistikker over de offentlige finanser (IMF, Washington D.C.) og udviklingsstøtte til erhvervssektoren (JICA, Tokyo). Det tjekkiske finansministerium, afdelingen for finansielle analyser (1988); ansvarlig for statsbudgettet (1990); vicedirektør i afdelingen for statsbudgettet og leder af afdelingen for almindelige budgetanliggender (1994); medlem af økonomiudvalget i CERN (1993-1996); direktør for analyseafdelingen i det overordnede revisionsorgan i Den Tjekkiske Republik (Nejvyšší kontrolní úřad); repræsenterede dette organ i arbejdsgruppen vedrørende revisionshåndbøger bestående af repræsentanter for Revisionsretten og SIGMA samt eksperter fra kandidatlandene; udsendt af Verdensbanken som ekspert (1999); udnævnt til medlem af det overordnede revisionsorgan i Den Tjekkiske Republik (juli 2003); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2016: medlem af revisionsgruppe III "Foranstaltninger udadtil"; medlem af Revisionsrettens Administrationsudvalg; medlem af og formand for Revisionsudvalget; medlem af og formand for Det Fælles Revisionsudvalg om Europol; afdelingsformand for Afdeling III "Foranstaltninger udadtil" og medlem af Administrationsudvalget (2010); medlem af CEAD-Afdelingen som repræsentant for Afdeling III (2011); medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer", formand for afdelingen (2013) og repræsentant for den i CEAD-Afdelingen.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Født i København den 29. august 1922; cand.jur. fra Københavns Universitet (1948); fuldmægtig i Danmarks statslige kontor for offentlig revision (1948); beskikkelse som advokat (1952); revisor ved NATO's Internationale Revisionsråd i Paris (1957); medlem af ESRO's revisionsudvalg i Paris (1964). Departementschef i det statslige kontor for offentlig revision (1966); afdelingschef i det statslige kontor for offentlig revision (1972); medlem af Kontrolkommissionen for De Europæiske Fællesskaber i Bruxelles (1973); vicerigsrevisor (1976); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 17. april 1983; død den 1. maj 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Født i Herrested den 6. maj 1922; cand.jur. fra Københavns Universitet (1948); beskikkelse som advokat (1948); fuldmægtig i Danmarks statslige kontor for offentlig revision (1949); midlertidigt ansat ved NATO's Internationale Revisionsråd (1956); revisor ved NATO's Internationale Revisionsråd (1960). Departementschef i det statslige kontor for offentlig revision (1967); afdelingschef i det statslige kontor for offentlig revision (1974); revisor ved ECMWF i Reading, Det Forenede Kongerige (1976); revisor ved EMBL i Heidelberg, Tyskland (1978); stedfortræder for rigsrevisor (1977); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. april 1983 til 17. april 1989; død den 23. september 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Født i Vejle den 24. oktober 1931; cand.oecon. fra Københavns Universitet (1957); revisor i Danmarks statslige kontor for offentlig revision (1957); revisor ved NATO (1966); departementschef i det statslige kontor for offentlig revision (1971). Afdelingschef i det statslige kontor for offentlig revision (1973); stedfortræder for rigsrevisor (1983); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. april 1989 til 30. juni 1995; død den 4. juni 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Født i København i 1940; cand.polit. fra Københavns Universitet og fra Handelshøjskolen i København; fuldmægtig i Finansministeriet og Udenrigsministeriet (1965); stedfortrædende afdelingschef i Rigsrevisionen; afdelingschef med ansvar for revisionen af statslige anlægsarbejder samt Ministeriet for Grønland. Medlem af Rigsrevisionens ledelsesgruppe og bl.a. ansvarlig for revisionen af Socialministeriet og Miljøministeriet (1971); rigsrevisor (1985); medlem af Monopolankenævnet (1987); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. juli 1995 til 31. december 2001: ansvarlig for revisionen af sociale politikker, industripolitikker, Thessaloniki-centret, Dublin-instituttet og Samhørighedsfonden (miljøbeskyttelsesaspektet).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Født i København den 31. marts 1949; cand.jur. fra Københavns Universitet; fuldmægtig i Overformynderiet under Justitsministeriet (1972); fuldmægtig i Rigsrevisionen (1974); kontorchef og medlem af Rigsrevisionens ledelsesgruppe med ansvar for årsberetningen, planlægning på tværs af afdelingerne samt revision af blandt andet Socialministeriet, Indenrigsministeriet og Miljøministeriet (1985). Afdelingschef i Rigsrevisionen med ansvar for den overordnede planlægning og forvaltning af finansiel revision (1995); medlem af en arbejdsgruppe om "Europæiske retningslinjer for anvendelsen af INTOSAI-revisionsnormerne" sammensat af repræsentanter for de overordnede revisionsorganer i EU og Revisionsretten (1996); stedfortræder for rigsrevisor med ansvar for finansiel revision og forvaltningsrevision af Forsvars- og Skatteministeriet samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (1999); kontaktperson til Revisionsretten og NATO's Internationale Revisionsråd (2000); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2002 til 29. februar 2012: ansvarlig for revision af EU-institutionernes administrationsudgifter, Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, Fællesskabernes informationskontorer og delegationer og tilskud (2002); medlem af revisionsgruppe IV "Indtægter, bankaktiviteter, driftsudgifter, EU-institutioner og -organer samt interne politikker" (2004); afdelingsformand (2005); medlem af CEAD-gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling"; suppleant i Administrationsudvalget (2009); medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" og medlem af CEAD-Afdelingen som repræsentant for Afdeling II; formand for Afdeling II og medlem af Administrationsudvalget (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Født i København den 14. november 1949; cand.polit. fra Københavns Universitet i 1976; fuldmægtig i Rigsrevisionen (1976-1984); underviser i erhvervs- og samfundsbeskrivelse (1980-1983) samt i teoretisk statistik (1983) på Handelshøjskolen i København; attaché for det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret (1984-1985). Kabinetschef for det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret (1985-1988); fuldmægtig i Rigsrevisionen (1988-1989); underviser i teoretisk statistik på Københavns Universitet (1988-1991); kontorchef i Rigsrevisionen (1989-1995); nderviser i erhvervs- og samfundsbeskrivelse på Københavns Universitet (1991-1995); rigsrevisor (1995-2012); Formand for INTOSAI's Professional Standards Committee (2004-2012); medlem af Den Europæiske Revisionsret den 1. marts 2012; medlem af CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling"; død den 1. februar 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Født i Hagenbach den 1. marts 1922; jurastudier ved Mainz' universitet (1946); praktikperiode som "Referendar" (bestået "første statseksamen") og tildelt titlen "Assessor" (bestået "anden statseksamen") (1949); advokatfirma, derefter dommer ved domstolen i socialretlige sager (Sozialgericht) i Spire (1953). Politisk medarbejder ("Referent") under undervisnings- og kulturministeren i Rheinland-Pfalz (1955); medlem af Forbundsdagen (det tyske parlament); formand for Forbundsdagens budgetudvalgs revisionsunderudvalg i (1957); formand for CDU/CSU-gruppen i budgetudvalget (1965); statssekretær ved Forbundsfinansministeriet (1967); formand for budgetudvalget i Forbundsdagen (1969); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. november 1977 til 17. oktober 1983; død den 2. oktober 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Født i Kassel den 30. august 1923; afgangseksamen i økonomi fra Marburg (1948); forbundsinstitutionen for beskæftigelse (1953); medlem af Forbundsdagen (1961); medlem af Forbundsdagens budgetudvalg; medlem af budgetudvalgets budgetkontroludvalg, der reviderer Forbundsrepublikkens regnskaber (1962). Formand for budgetudvalget (1980); formand for Forbundsdagens økonomiudvalg (1982); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1983 til 20. december 1989; død den 8. december 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Født i Ottersweier den 8. april 1932; doktor i økonomi, kandidat fra universitetet og "Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie" i Freiburg/Breisgau; ledende stillinger i Forbundsrepublikkens administration samt i industrien; som medlem af Forbundsdagen (1976) medlem af budgetudvalget og budgetkontroludvalget og formand for dette i 1982. Formand for udvalget om godkendelse af forsvarsudgifter (1985); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 21. december 1989 til 31. december 2001, ansvarlig for revisionen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), lånoptagelse, långivning og rentegodtgørelser samt støtte til landene i Central- og Østeuropa og de nye uafhængige stater i det tidligere Sovjetunionen; aldersformand for revisionsgruppen vedrørende strukturstøtte med ansvar for det regionale område, de integrerede Middelhavsprogrammer samt Samhørighedsfonden ("transportinfrastruktur") (1994); formand (1996-1999). Død den 18. maj 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Født i Quedlinburg/Harz den 18. juli 1942; dr.jur.; juridisk embedseksamen (erste und zweite juristische Staatsprüfung); jurastudier ved universiteterne i Kiel og Göttingen (Tyskland) og ved universitetet i Bordeaux (Frankrig); studier i internationale forbindelser ved Johns Hopkins University Center i Bologna (Italien). Lokalregeringen i Hildesheim (Niedersachsen) (1971); ledende poster i forbundsministeriet for relationerne mellem de to Tysklande og i Niedersachsens indenrigsministerium og økonomi- og transportministerium (1975); ministersekretær i Niedersachsens indenrigsministerium (1979); vicepræsident for lokalregeringen i Weser-Ems (1981); viceminister for fødevarer, landbrug og skovbrug i Niedersachsen (1983); medlem af Forbundsdagen (det tyske parlament) (1990); formand for den tyske revisionsret (Bundesrechnungshof) (1993); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2002 til 31. december 2007, ansvarlig for revision af EU-landbrugsstøtteordningerne for markafgrøder, mejeriprodukter og oksekød (2002); ansvarlig for revisionsgruppe I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" (2004); formand for gruppen (2007); medlem af Revisionsrettens udvalg for intern revision; suppleant i Revisionsrettens Administrationsudvalg og medlem af Europols fælles revisionsudvalg.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Født i Frankfurt am Main den 22. april 1949; dr.jur. fra Johann-Wolfgang-Goethe-Universität i Frankfurt am Main; erstes und zweites juristisches Staatsexamen (1975); dommerfuldmægtig ved statsadvokaturen i Wiesbaden og Hanau (Hessen); docent ved Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden (Frankfurt am Main-afdelingen) i tre år (1980). Offentlig anklager (1981); lederfunktioner i Hessens justitsministerium; statsadvokat (1984); juridisk rådgiver (Ministerialrat) (1986); leder af kontoret for budget og fysisk planlægning i Hessens justitsministerium; medlem af Bundesrechnungshof (Tysklands revisionsret) og ansvarlig for revision af pensionsforsikringsordninger (1989); ledede som afdelingschef (Ministerialdirigent) afdelingen for atomtilsyn og strålebeskyttelse i Hessens ministerium for miljø, energi og forbundsanliggender (1991); statssekretær i finansministeriet i delstaten Hessen (1994); advokat med speciale i bygge- og kontraktret samt offentlig-private partnerskaber; medlem af overvågningsudvalget for OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) (1999); statssekretær i Nordrhein-Westfalens finansministerium (2000); medlem (2004) af, senere stedfortrædende generaldirektør (2005) for direktionen for Bundesverband deutscher Banken (sammenslutningen af tyske banker); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2008 til 28. februar 2014: medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi"; suppleant i Revisionsrettens Administrationsudvalg (2008); medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" (2010); formand for Afdeling II og medlem af Revisionsrettens Administrationsudvalg (2011); udnævnt af Den Europæiske Revisionsret til at repræsentere denne i Den Europæiske Stabilitetsmekanismes revisionspanel (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Født i Tartu i 1969; bachelorgrad i biologi (genetik) fra Tartus Universitet (Estland) (1992); mastergrad i virksomhedsledelse (2001); partner i Hansapank Markets (investeringsbankafdelingen) (1998); økonomipolitisk rådgiver i den estiske premierministers sekretariat med ansvar for forbindelserne til IMF og andre multilaterale finansielle institutioner (EBRD, NIB, Verdensbanken). Deltog i forberedelsen af pensionsreformen (1999); økonomidirektør for elværket i Iru (2002); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 10. oktober 2016: medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi"; formand for Revisionsrettens Administrationsudvalg (2006); medlem af CEAD-Gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2008); medlem af Det Fælles Revisionsudvalg for Europol; medlem med ansvar for DAS (revisionserklæringen) i CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2010); udnævnt til præsident for Republikken Estland for en femårig embedsperiode den 10. oktober 2016.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Født i Tallinn, Estland, i 1966; juridisk afgangseksamen cum laude fra Tartu Universitet. Før Juhan Parts blev medlem af Den Europæiske Revisionsret, havde han været Estlands statsminister (2003-2005) og før dette Estlands rigsrevisor (1998-2002). Hans opgaver i Revisionsretten havde fokus på forsvar og udenrigsanliggender. Han var ansvarlig for mange særberetninger, bl.a. om EU's støtte til retsstatsprincippet på Vestbalkan og om begrænsning af grov korruption i Ukraine. Juhan Parts var formand for taskforcen vedrørende fremsyn og var også medlem af Det Rådgivende Fremsynsudvalg.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Født i Cork den 19. januar 1919; forskellige stillinger i den offentlige forvaltning (1937); fuldmægtig og herefter viceekspeditionssekretær i finansministeriet (1946); ekspeditionssekretær (1962) og vicestatssekretær for statsbudgettet (1968); andensekretær (afdelingsleder), chef for afdelingen for offentlige udgifter med ansvar for alle spørgsmål vedrørende offentlige udgifter (1971). Statssekretær i finansministeriet; direktør for Irlands centralbank; stedfortrædende direktør for Den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling; medlem af gruppen for koordinering af kortsigtede økonomiske og finansielle politikker; medlem af National Economic and Social Council; medlem af National Science Council; medlem af bestyrelsen og eksekutivkomitéen ved instituttet for økonomisk og social forskning; revisor i forbindelse med adskillige budgetbevillinger, herunder dem, der tildeles finansministerens kabinet (1976); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 17. maj 1986; formand for Revisionsretten fra 1977 til 1981; død den 28. marts 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Født i Dublin den 27. februar 1929; diplom i økonomi, jura og statskundskab ved universitetet i Dublin, jurist på erhvervs- og skatteretsområdet; virksomhedsdirektør; medlem af Økofin-Rådet; direktør for Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Investeringsbank; minister for finansielle anliggender og offentlige tjenester (1973); formand for Rådet (1977). Medlem af Europa-Parlamentet (1977); første næstformand for Europa-Parlamentet (1984), medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. maj 1986 til 9. februar 1994; død den 17. marts 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Født i Cork i 1935; kandidatgrad i handel fra National University of Ireland; medlem af sammenslutningen af industriingeniører; Education and industrial officer på de irske fagforeningers kongres (1961); medlem af det irske parlament (1969); delegeret ved Europarådet (1973); Deputy Leader af det irske arbejderparti (1981). Medlem af udvalget for offentlige regnskaber (1987); medlem af Europa-Parlamentet, næstformand for Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik; næstformand for De Europæiske Socialdemokraters Gruppe; medlem af delegationerne EP-AVS og EP-USA (1989); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 10. februar 1994 til 29. februar 2000 med ansvar for EUGFL-sektionen "udvikling, forskning"; formand for revisionsgruppe I, ansvarlig for EUGFL-sektion I "animalske produkter, sukker, fiskeri" (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Født 1950 i Carna, Galway county; afgangseksamen fra Carysfort Teacher Training College, Blackrock, Dublin, Irland; medlem af det irske parlament (Dáil Éireann) (1975); statssekretær (Parliamentary Secretary) i ministeriet for industri, handel og energi (1977); viceminister (Minister of State) med samme portefølje (1978). Irlands første kvindelige minister; minister for Gaeltacht (1979), viceundervisningsminister (1982); formand for det første tværgående parlamentariske udvalg om kvinders rettigheder (1982); medlem af det tværgående parlamentariske udvalg om separation og skilsmisse; viceminister for europæiske anliggender (1987); ansvarlig for koordineringen af det irske EU-formandskab (1990), formand for det tværgående udvalg om EU-politik, varetog formandsposten på rådsmøderne vedrørende budget, kultur, udvikling og telekommunikation under det irske formandskab; minister for turisme, transport og kommunikation; ansvarlig for 11 af Irlands største statsejede virksomheder (1992), justitsminister (1993), medlem af det irske regerings forhandlingsdelegation ved forhandlingerne, der i december 1993 mundede ud i den britiske og den irske regerings fælleserklæring om fred og forsoning i Irland; karriere i den private sektor som konsulent; direktionsmedlem uden særlige beføjelser (non-executive director) i to større irske virksomheder; skribent med en ugentlig spalte i Irish Times og studievært på TG4 (irsksproget tv station) (1997); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2000 til 9. februar 2010: ansvarlig for revision af området "Animalske og vegetabilske produkter, andre EUGFL-udgifter og landbrugsforanstaltninger" (2000); ansvarlig for kontoret ADAR (revisionsmetoder og beretninger; gruppeformand for CEAD-gruppen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring, udvikling"(2002); medlem af revisionsgruppe III "Foranstaltninger udadtil" (2006); medlem af Revisionsrettens administrationsudvalg fra dets oprettelse (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Født 1976 i Galway County; autoriseret revisor, medlem af sammenslutningen af autoriserede revisorer i Irland; medlem af den irske sammenslutning af skatterådgivere; diplomer: erhvervsret, det irske juristforbund, Irland; jura, Honorable Society of King's Inns, Irland; bestalling som sagfører, Honorable Society of King's Inns, Irland; erhvervsprocesret Law Society, Irland. Insolvensret og selskabsrekonstruktion, Law Society, Irland; revisor hos Deloitte & Touche, Dublin (1996); bestyrelsesformand for Ground Marketing Group (Havas Plc/4D Ireland) (2000); formand for sammenslutningen af ledelseskonsulenter i Irland (2005); direktør for sammenslutningen af ledende bestyrelsesmedlemmer (Institute of Directors) i Irland (2006); medlem af An Garda Síochánas (det irske politis) revisionsudvalg (2009); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 31. marts 2010 til 29.februar 2012: medlem af revisionsgruppe III "Foranstaltninger udadtil"; medlem af Afdeling IV "Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer"; suppleant i CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling"; ordførende medlem vedrørende Revisionsrettens arbejde vedrørende EU-agenturerne.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Født i Dublin den 24. februar 1961; Bachelor of Arts, University of Washington (1983); Master of Business Studies, University College Dublin (1991); diplom i finansret, Law Society of Ireland (2003); departementschef, finansministeriet (2010-2012); vicedepartementschef, finansministeriet (2006-2010). Ekspeditionssekretær, skattepolitik, finansministeriet (2005-2006); ekspeditionssekretær, afdelingen for bankvæsen, finanser og internationale anliggender, finansministeriet (2001-2005); direktør, den centrale enhed for informationsfrihed og etik, finansministeriet (1999-2001); direktør, afdelingen for administrative budgetter, finansministeriet (1998-1999); vicedirektør, pensionspolitik inden for den offentlige sektor, finansministeriet (1996-1998); vicedirektør, enheden for monetær politik og valutakurspolitik, finansministeriet (1989-1996); fuldmægtig, statsgæld (assisterende obligationshandler), finansministeriet (1988-1989); fuldmægtig, beskæftigelsesvilkår inden for det offentlige, finansministeriet/ministeriet for offentlige tjenester (1986-1988); fuldmægtig, lønpolitik, ministeriet for offentlige tjenester (1984-1986). Har endvidere på forskellige tidspunkter inden for de seneste år haft en række tilknyttede opgaver, f.eks.: medlem af Irlands Central Bank Commission, stedfortrædende bestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i Den Europæiske Investeringsbank, formand for og medlem af den irske regerings skattestrategigruppe, Irlands repræsentant i EU's "adfærdskodeksgruppe", medlem og suppleant i EU's Udvalg for Finansielle Tjenesteydelser. Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2012 til 28. februar 2018: medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer", af CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" med ansvar for udvikling og gennemgang af revision og af Afdeling IV "Regulering af markeder og konkurrenceøkonomi".
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Født i Athen i 1924; lic.jur. fra Athens Universitet; advokat (1949); fredsdommer (1952); domsmand ved domstolen i første instans (1954); FN-dommer indstillet af den græske regering (1962); præsident for retten i første instans (1965); dommer ved appelretten (1967). Revisor ved det overordnede revisionsorgan (1975); næstformand for det overordnede revisionsorgan, kontrol af de offentlige finanser og offentligretlige juridiske personer (1980); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 1981 til 17. oktober 1983; død den 10. september 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Født i Platanos Trikalon i 1926; juridisk afgangseksamen fra Athens Universitet (1952); videregående uddannelse i handelsret og europæisk ret ved Paris' Universitet; tjenestemand i kommunikationsministeriet (generaldirektoratet for postvæsenet) (1948); advokat med møderet for domstolene i Athen (1955). Fredsdommer (1956); domsmand, senere dommer ved distriktsdomstol (1957); præsident for distriktsdomstol (1970); dommer ved appelretten og borgmester i Thessaloniki (1974); revisor ved det overordnede revisionsorgan (1979); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1983 til 20. december 1989; død den 9. november 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Født i Pyrgos Ilia i 1923; lic.jur. fra Athens Universitet; advokat i Athen (1952); meddommer, senere dommer ved domstolen i første instans (1954); domsmand ved den statslige juridiske rådgivning (1964). Statslig juridisk rådgiver ved koordinationsministeriet (økonomiministeriet) og ved kultur- og videnskabsministeriet samt udenrigs-, landbrugs- og forsvarsministeriet (1969); deltager i Academy of International Law ved Dallas' Universitet (1972); medvirkede ved forhandlingerne om Grækenlands tiltrædelse til De Europæiske Fællesskaber i Grækenlands faste repræsentation i Bruxelles (1975); juridisk rådgiver ved landbrugsministeriet (1976); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 21. december 1989 til 31. december 1995; død den 1. januar 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Født i Assos-Korinthos i 1937; kandidat i økonomi fra Bonns Universitet; MA i økonomi fra Berkeley Universitet; ph.d. i økonomi fra Bonns Universitet; sagkyndig og forskningsleder ved det økonomiske planlægnings- og forskningscenter med ansvar for industrisektoren. Medlem af Europa-Parlamentet, koordinator vedrørende budgettet (1981); formand for Den Hellenske Republiks jordejendomsselskab; ambassadør for Grækenlands faste repræsentation ved OECD (1993); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 1996 til 31. december 2001: ansvarlig for sektoren for kontrol af udgifterne under EUGFL, Garantisektionen 2.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Født på Kos den 21. marts 1957; jurastudium på Athens universitet, eksamen med årgangens bedste karakter (1975); videregående studier i strafferet (1980), offentlig ret (1982) og offentlige finanser (1983) ved Sorbonne II-universitetet i Paris. Underviste i lovgivningsmetoder og offentlige finanser på den græske forvaltningshøjskole (1989) og i retspraksis ved EF-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på den græske dommer- og anklagerskole (1997); dr.jur. (1985, med udmærkelse, "très honorable"); deltagelse i græske udvælgelsesprøver organiseret af det græske forvaltningsråd og den græske forvaltningshøjskole (placeret øverst på listen ved begge prøver); dommer ved det græske forfatningsråd (1987); dommer ved det græske overordnede revisionsorgan (1993); næstformand for det overordnede revisionsorgan; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2002 til 31. december 2013: afdelingsformand for Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"; havde til opgave at revidere Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank samt Den Europæiske Unions institutioners og organers og Europaskolernes driftsudgifter; medlem med ansvar for udviklingen af Revisionsrettens metodologi; forskningssektoren; formand for det udvalg, der vurderede Rettens medlemmers virksomhed uden for institutionen; medlem af og formand for Europols revisionsudvalg.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Født i Tortosa den 1. maj 1920, doktorgrad i økonomi, revisor, regnskabsfører; professor i selskabsskattepolitik ved Universitat Autònoma de Barcelona; direktør for avisen El Pueblo (1936); direktør for tidsskriftet Ara; senator i den forfatningsgivende forsamling (1977). Medlem af det blandede udvalg Senatet/Kongressen i budgetmæssige og finansielle anliggender og vedrørende Senatets budget, genvalgt som senator for provinsen Tarragona (1979); næstformand for budgetudvalget; medlem af finans-, budget-, sundheds- og socialsikringsudvalgene, vedtægtsudvalget, formandskabsudvalget samt af Senatets faste repræsentantskab; medlem af delegationen af repræsentanter fra Cataloniens parlamentariske forsamling, som forhandlede regionens selvstændige status med Kongressens forfatningsudvalg; ordfører og sekretær for den parlamentariske gruppe "Catalonien demokrati og socialisme"; medlem af den permanente sektion af den socialistiske gruppe og koordinator af denne gruppes aktiviteter på områderne økonomi, finans og budget; medlem af Senatets udvalg med ansvar for at rapportere om det almindelige budget og statsbudgettet samt de hørte udvalg i forbindelse med lovforslag på det finanspolitiske og økonomiske område (1978); Senatets repræsentant i Forbundsrepublikken Tyskland og i Europarådet i finanspolitiske og økonomiske spørgsmål; formand for afdelingen for kontrol og medlem af den administrative kommission (Comisiὀn de Gobierno) i den spanske revisionsret; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 27. januar 1986 til 9. februar 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Født i Barcelona den 24. september 1950, doktorgrad i økonomi; professor ved Barcelonas Universitet, formand for enheden for offentlige finanser (1989); formand for et af de to kamre i Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984-1989). Medlem af Cataloniens parlament, medlem af budgetudvalget; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 10. februar 1994 til 29. februar 2000: ansvarlig for revisionen på områderne Egne indtægter og Regionalpolitik - Transport - Turisme (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Født i Tortosa den 4. februar 1950, kandidateksamen fra Universidad Complutense, Madrid; formand for Tarragonas afdeling af Folkepartiet (1978); medlem af Tarragonas parlament; medlem af NATO's Parlamentariske Forsamling (1982). Ordfører for Tortosas folkeparti (1979): regionalformand for Cataloniens Folkeparti; medlem af folkepartiets nationale eksekutivkomité (1986); næstformand for det europæiske folkepartis gruppe i Europarådets Parlamentariske Forsamling (1989); medlem af Den Vesteuropæiske Unions Forsamling (1991); budgetkontroludvalget, udvalget om udenrigs- sikkerheds- og forsvarsanliggender (1994); medlem af Den Europæiske Revisionsret (2000-2006): formand 2002-2005. Død den 16. april 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Født i 1943 i Palma de Mallorca; doktorgrad i jura fra Universidad Complutense i Madrid; spansk nationalitet; lektor og forsker ved Universidad Complutense (1969); lektor ved Universidad Valladolid (1976) og ved Universidad de las Islas Baleares (De Baleariske Øer)(1977); dekan ved det juridiske fakultet (1978). Stedfortrædende dommer ved højesteret på De Baleariske Øer (1979); prorektor for Universidad de las Islas Baleares (1980); medlem af det spanske parlament (1982); formand for økonomi-, handels- og finansudvalget (1983); medlem af budgetudvalget og udenrigsudvalget samt af det blandede udvalg Senatet/Parlamentet for forbindelserne til den spanske revisionsret - dette udvalg behandler statens regnskaber (1984); repræsentant for det spanske parlament i møder i Den Interparlamentariske Union (1985); konsulent ved Instituto de Estudios Fiscales (institut for skatteret) under det spanske finansministerium; deltog i udarbejdelsen af en rapport om den økonomiske og finansielle forvaltning af de offentlige udgifter i Spanien (1990); ansvarlig for forberedelse og udarbejdelse af klager til forfatningsdomstolen over tillægslovgivningen til statsbudgettet (1997); medlem af Den Europæiske Revisionsret i revisionsgruppe IV "Egne indtægter, bankaktiviteter, driftsudgifter, EU-institutioner og -organer, interne politikker" fra 1. marts 2006 til 29. februar 2012.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Født i Paris den 22. maj 1931; lic.jur.; afgangseksamen fra Paris' institut for statskundskab; tidligere elev ved École nationale d'administration, afdelingen for økonomi og finansvæsen (1956); finansministeriet (1958); generalsekretariatet vedrørende tværministerielle spørgsmål om økonomisk samarbejde (1961). Politisk koordinator i premierministerens kontor (1962); juridisk konsulent ved Cour des comptes; direktør for fonden for udvikling og regulering af landbrugsmarkederne (1967); parlamentsmedlem for Finistère (1968); departementschef for postvæsen og telekommunikation (1974); administrator i det nationale kreditinstitut for landbruget og Air France; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 20. december 1989; formand 1981-1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Født i Paris den 10. juni 1929; diplom fra Paris' institut for statskundskab (1950); dr.oecon, diplom for videregående studier i offentlig ret; politisk koordinator i premierministerens kontor, den fungerende regerings generalsekretærs kabinet for udenrigsministeriet (1953). Udstationeret i Kommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (fællesmarkedet) som ekspeditionssekretær ved eksekutivsekretariatet; sekretær for generaldirektøren for administrationen (1959); direktør for indre anliggender (1963); direktør for administrationen (1968); direktør for personaleafdelingen (1970); direktør for budgetafdelingen (1973); generaldirektør for budgetafdelingen i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1977); juridisk konsulent ved Revisionsretten i ekstraordinær tjeneste; delegeret vedrørende luftrummet (1986); formand for den nationale sammenslutning af dr.oecon.er, bestyrelsesformand (1978); postgraduat underviser i europæiske offentlige finanser ved Europakollegiet i Brugge (1981); underviser ved Centre européen universitaire de Nancy; gæsteprofessor ved Strasbourgs Universitet (1983); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 21. december 1989 til 16. december 1995; død den 16. december 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Født i Paris den 5. marts 1948; ingeniør fra École navale, afgangseksamen fra École d'administration des affaires maritimes (Frankrig) og fra Harvard's John F. Kennedy School of Goverment (USA); ansat i forsvarsministeriet, transport- og søfartsministeriet og i det interministerielle havpolitiske udvalg (1968). Revisor i Cour des comptes, derefter overordnet revisor med ansvar for revision af undervisningsministeriet, forskningsministeriet, udenrigsministeriet og ministeriet for udviklingssamarbejde; ekstern revision af De Forenede Nationer og Den Meteorologiske Verdensorganisation (1987); medlem af INTOSAI- og EUROSAI-udvalgene (1988); rapporteur ved budget- og finansdisciplinærretten (1990); særlige opgaver for præsidenten for Cour des comptes for at oprette tjenesten for internationale og europæiske anliggender og derefter vicegeneralsekretær i Cour des comptes (1993); medlem af det nationale disciplinærråd for revisorer i den private sektor; repræsentant for den franske revisorforening i International Federation of Accountants' (IFAC's) udvalg om den offentlige sektor; underviste i fællesskabsfinanser på Université de Paris I; underviste ved ENA (École nationale d'administration); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 1996 til 31. december 2007: ansvarlig for revisionen af egne indtægter og refusioner til medlemsstaterne; ansvarlig for oprettelsen af en ny revisionssektor "Landdistrikternes udvikling, fiskeri- og havpolitik" (2000); formand for revisionsgruppe I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" med ansvar for revisionen af markedsordningerne for animalske og vegetabilske produkter, landdistrikternes udvikling samt EU's fiskeri- og havpolitik (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Født i Lons-Le-Saunier den 17. august 1942; afgangseksamen fra École des Hautes Études Commerciales (HEC) og École Nationale d'Administration (ENA); revisor i Cour des comptes (1969); repræsentant for den øverste formand for Cour des comptes som direktør i kollegiet af FN-revisorer i New York (1986). Formand for udvalget for revision af Den Meteorologiske Verdensorganisation i Genève (1989); fast repræsentant i Rom for den øverste formand for Cour des comptes som direktør for den eksterne revision af FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation og Verdensfødevareprogrammet (1994); medlem af det internationale kollegium af NATO-revisorer i Bruxelles (1998); formand for sjette afdeling i Cour des comptes (2005); parallelt med opgaverne i Cour des comptes Frankrigs repræsentant i International Federation of Accountants' (IFAC's) udvalg om den offentlige sektor (1989); medlem af den franske stats udvalg for fastlæggelse af regnskabsstandarder; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2008 til 31. december 2013: medlem af revisionsgruppe I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" (2008); formand for Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" og medlem af Administrationsudvalget (2010); medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" og suppleant i Administrationsudvalget.
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Født i Bayonne den 22. januar 1953; afgangseksamen fra École nationale d'administration (ENA). Revisor i den franske revisionsret (1984), senere formand for to regionale revisionsorganer (Rouen og Marseille). Formand for European Evaluation Society (2020-2021), medlem af forskellige tænketanke og akademiske netværk.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Født i Zagreb i 1951; bachelorgrad fra fakultetet for statskundskab ved Zagreb Universitet (1975); kandidatgrad i økonomi fra fakultetet for udenrigshandel ved Zagreb Universitet (1981); PhD i økonomi fra det økonomiske fakultet ved Zagreb Universitet (1988); Fulbright-stipendiat ved North-Western University, Evanston, IL, USA (1990). Forskningsstipendiat med forskellige forskerstillinger, bl.a. leder af afdelingen for monetær politik, ved Det Økonomiske Institut i Zagreb, Kroatien (indtil 1992); medlem af rådgivende udvalg om makroøkonomisk politik og strukturreformer oprettet af regeringen for den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (indtil 1989); medlem af bestyrelsen for det banksaneringsorgan, der var oprettet af regeringen for den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (indtil 1990); rådgiver for direktøren for Kroatiens Nationalbank om indførelsen af den første kroatiske møntenhed efter Kroatiens uafhængighed (indtil 1992); finansøkonom for Pakistan, afdelingen for fiskale anliggender (indtil 1993); finansøkonom for Polen, afdelingen for fiskale anliggender (indtil 1995); landeansvarlig for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, afdelingen for Europa (indtil 1997); landeansvarlig for Slovakiet, afdelingen for Europa (indtil 1999); missionschef for Albanien (2000); missionschef for Rumænien (indtil 2004); landechef/kontorchef for IMF i Moskva, Rusland (indtil 2009); missionschef for Hviderusland, samtidig med stillingen i Moskva (indtil 2009); ansat ved IMF, Washington DC, USA (1992-2009); ledende rådgiver i Kroatiens nationalbank (2009-2013). 2013 - medlem af Den Europæiske Revisionsret og tilknyttet Afdeling IV - Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer.
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Født i Rom den 11. april 1927; cand.jur. (1947); bestod en udvælgelsesprøve til ansættelse af fuldmægtige i arbejds- og socialministeriet (1949); dommer ved Italiens overordnede revisionsorgan (1953); rådgiver ved det overordnede revisionsorgan (1970). Medlem af NATO's internationale revisionsgruppe (1973); formand for NATO's internationale revisionsgruppe (1974); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 31. december 1992: formand 1990-1992. Død den 24. oktober 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Født i Rom den 18. december 1939; juridisk eksamen og diplom i arbejdsret fra Roms Universitet; ledende poster i forsvarsministeriet, postministeriet, ministeriet for offentlige arbejder og transportministeriet (1962). Dommer ved Italiens overordnede revisionsorgan med ansvar for internationale forbindelser og forbindelser til Fællesskabet samt for første afdeling vedrørende offentlige regnskaber og kontoret for koordinering af efterfølgende kontrol (1972); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 1993 til 28. februar 2006: ansvarlig for revision af EUGFL, Garantisektionen (forvaltnings- og bevillingskontrolprocedurer samt generelle spørgsmål); ansvarlig for revision af de europæiske udviklingsfonde (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Født i Frosinone den 23. oktober 1937; juridisk eksamen fra La Sapienza-universitetet i Rom; dommer ved Italiens overordnede revisionsorgan (1972) med forskellige hverv, bl.a. revision hos anklagemyndigheden (1973) samt i afdelingen for lokale myndigheder og i forskellige domstolsafdelinger (1980). Dommer ved den italienske forfatningsdomstol (1993) og derefter vicepræsident for denne (2001); afdelingschef med ansvar for samordningen af de regionale afdelinger af Italiens overordnede revisionsorgan og medlem af kollegiet af de forskellige afdelinger, der behandler statsregnskaberne og regnskaberne for regioner og provinser med særlig status, samt beretninger til parlamentet (2002); underviste ved forskellige højere læreanstalter i forfatningsret, statsregnskaber og offentlige regnskaber samt forvaltnings- og forfatningsret; ordfører på forskellige internationale konferencer; fra 1980'erne medlem af mange offentlige udvalg og undersøgelsesgrupper; formand for indenrigsministeriets tekniske og videnskabelige udvalg om lokale myndigheders grundlæggende funktioner (2003); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2006 til 28. november 2011: medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi"; medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" (2010); død den 18. juni 2013.
 • 01.03.2012 - 30.04.2024

  Pietro Russo

  Pietro RUSSO

  Født i Syracuse den 10. februar 1952; cand.jur. med udmærkelse fra universitetet i Catania; fik advokatbestalling i 1977 og bestod samme år udvælgelsesprøven for dommere; fra 1985 dommer ved Italiens overordnede revisionsorgan i stillinger som juniordommer, højere rangerende dommer, seniordommer og afdelingsformand med tjeneste ved den regionale anklagemyndighed på Sicilien, den centrale afdeling for forvaltningsrevision og den fælles revisionsafdeling; kabinetschef for det italienske medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1993 til 2003; Medlem af NATO's internationale revisionsgruppe fra 2009 til 2012; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 2012 til 2024, tilknyttet Afdeling IV, V, II og I, ordfører vedrørende EU-agenturerne og adskillige kapitler i Revisionsrettens årsberetning; gæsteprofessor ved universitetet i Catania; forfatter til talrige artikler i Italiens største juridiske tidsskrifter samt til en monografi.

 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Født i Lefkoniko (Famagousta) den 27. august 1951; afgangseksamen i økonomi fra Hochschule für Ökonomie i Berlin med speciale i international handel og internationale økonomiske relationer; direktør for importafdelingen i et stort handelsfirma (1977); i ledelsen for en familievirksomhed (1984). Valgt til Cyperns parlament (1991) for Arbejdernes progressive parti og genvalgt i 1996; medlem af det parlamentariske udvalg for finansielle anliggender og budget og af udvalget for handel, industri og turisme (1991); medlem af udvalget for transportforbindelser og anlægsarbejder; medlem af Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU Cypern; repræsenterede endvidere Cyperns parlament på mange internationale møder i udlandet (1996); generaldirektør for Cyperns største kooperative kreditinstitut (1997); formand for de kooperative kreditinstitutioners investorgruppe (1999); valgt til borgmester i Famagusta; formand for Komitéen for de besatte kommuner og næstformand for kommuneforeningen i Cypern (2001); udnævnt til minister for transportforbindelser og anlægsarbejder af præsidenten for Republikken Cypern (2003); udnævnt til en post i rådet for intern revision; har som minister deltaget i EU's rådsmøder om transport, udvikling og telekommunikation; han træder tilbage fra sin post i april 2004; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 2. november 2004 til 1. november 2010 med ansvar for revisionsgruppe I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"; medlem af Rettens administrationsudvalg (2004); medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" (2010).
 • 02.11.2010 - 01.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Født i Liopetri (Famagusta) den 10. januar 1958; medlem af Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); mastergrad i offentlig forvaltning fra Kennedy School of Government (Harvard); bachelorgrad i økonomi fra Hull University, Det Forenede Kongerige. Ansættelse i forskellige revisionsfirmaer i Det Forenede Kongerige og Cypern. Tjeneste i Republikken Cyperns skattevæsen (1989-1999); i finansministeriet som ledende regnskabsfører (Accountant General) for Republikken Cypern (2000-2010); i Den Europæiske Revisionsret som medlem (2010-2022). Som medlem af Revisionsretten tilknyttet: Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" (11.2010-4.2012); Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" (5.2012-1.2014); CEAD-Afdelingen som repræsentant for Afdeling I og II (1.2011-1.2014); CEAD-Afdelingen som fast medlem (2.2014-5.2016); Afdeling V som afdelingsformand (6.2016-2.2020); Afdeling II "Investering i samhørighed, vækst og inklusion" (2.2020-10.2022). I seks år også medlem af Revisionsretten med ansvar for årsberetningen (2.2014-2.2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Født i Jūrmala den 4. juni 1964; ph.d. i regnskabsvæsen fra Vilnius Universitet; postgraduat diplom i international skattelovgivning fra Robert Kennedy University; kandidatgrad i regnskab og driftsanalyse fra Letlands Universitet; først adjunkt, siden professor ved Letlands Universitet, institut for regnskabsvæsen (1985). Finansdirektør i det lettisk-tyske joint venture IP Riga (1990); revisor og senere audit manager ved Coopers & Lybrand i Letland (1993); vicechef og derefter chef for afdelingen for intern revision i Parex Bank (1997); administrerende direktør for sit eget revisionsfirma (2003); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2016; medlem af revisionsgruppe IV "Indtægter, bankaktiviteter, driftsudgifter, EU-institutioner og -organer samt interne politikker" (2004); medlem af Administrationsudvalget; formand for CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" med hovedansvar for revisionskvalitet og støtte; medlem af Administrationsudvalget (2012); næstformand og formand for revisionsudvalget ved den europæiske stabilitetsmekanisme.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Født den 15. oktober 1957 i Šakiai, universitetsgrad i økonomi fra Vilnius universitet; autoriseret litauisk revisor og seniormedlem af den britiske sammenslutning af statsautoriserede revisorer (Association of Chartered Certified Accountants). Deltagelse i følgende seminarer og kurser: intensivt uddannelsesprogram for undervisere i internationalt regnskabsvæsen, revision, informationssystemer og virksomhedsfinansiering (Centre of International Accounting Development, University of Texas, USA, Vilnius universitet, Litauen, og Soros Foundation, New York, USA), regnskabsprincipper, omkostnings og økonomistyring og finansiel forvaltning (School of Accountancy, Depaul University, Chicago, USA); regnskabsfører i en tekstilvirksomhed i Vilnius (1980); chef for industriafdelingen i Litauens edbcenter for statistik (1983); lærer ved instituttet for økonomi i Vilnius (1987); ledende revisor, chef og senere seniorchef hos PricewaterhouseCoopers (1994); leder af afdelingen Assurance (Revision) og vicedirektør (2003); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2010, medlem af revisionsgruppe IV "Indtægter, bankaktiviteter, driftsudgifter, EU-institutioner og organer samt interne politikker"; medlem af Rettens revisionsudvalg, og formand for udvalget (2005); medlem af Rettens CEAD gruppe "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling" som repræsentant for revisionsgruppe IV; gruppeformand i revisionsgruppe IV (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Født i Plungė den 8. maj 1960, juridisk kandidatgrad (summa cum laude) i civilret fra det juridiske fakultet ved Vilnius Universitet (1983); leder af den generelle enhed i Marijampolė byråd (1983); chefinspektør i enheden for handicapanliggender; seniorkonsulent i lovenheden i Republikken Litauens ministerium for social sikring (1985). Rådgiver i enheden for juridiske anliggender og aftaler i Republikken Litauens ministerium for internationale økonomiske forbindelser (1992); rådgiver for premierministeren, Republikken Litauens regering (1993), juridisk rådgiver, Joint Stock Company Lelija (1995); statssekretær i justitsministeriet (1997); vicejustitsminister (1998); vicestatssekretær i indenrigsministeriet (2001); statssekretær i indenrigsministeriet (2002); formand for Republikken Litauens overordnede revisionsorgan (2005); medlem af bestyrelsen for EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) (2005); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2010 til 15. juni 2016, Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"; afdelingsformand for Afdeling I (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas Šadžius dimitterede cum laude i kemi fra det statslige Lomonosov-universitet i Moskva i 1983. I 2002 dimitterede han med en kandidatgrad fra Det Juridiske Fakultet ved Vilnius Universitet. Frem til 2003 opnåede Šadžius erhvervserfaring både som videnskabelig forsker inden for kvantekemi og faststoffysik og som oversætter, redaktør og udgiver af videnskabelig litteratur. Fra 1996 arbejdede han desuden som regnskabs- og skattekonsulent for en privat virksomhed. Han fortsatte sin karriere i Litauens regeringsinstitutioner som viceminister i social- og arbejdsministeriet (2003-2004), viceminister i sundhedsministeriet (2004-2006) og viceminister i finansministeriet (2006-2007). Fra midten af 2007 til slutningen af 2008 var Šadžius Litauens finansminister. Fra 2009 til 2012 var han lektor (i offentlige finanser) ved Litauens Pædagogiske Universitet og arbejdede desuden for en akademisk forlagsvirksomhed. Fra december 2012 til juni 2016 var Šadžius igen Litauens finansminister, og i denne egenskab fungerede han som formand for Økofinrådet i anden halvdel af 2013. Under hans mandatperiode som finansminister indførte Litauen euroen og blev det 19. medlem af euroområdet (1. januar 2015). Šadžius var medlem af Den Europæiske Revisionsret fra den 16. juni 2016 til den 15. november 2022. Han var tilknyttet Afdeling IV - Regulering af markeder og konkurrenceøkonomi. Her var han bl.a. ansvarlig for flere af Revisionsrettens revisioner vedrørende kapitalmarkedsunionen og den fælles afviklingsmekanisme samt for de årlige revisioner af EU-agenturerne. Šadžius blev i 2017 valgt som Revisionsrettens medlem med ansvar for institutionelle forbindelser.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Født i Esch-sur-Alzette den 10. maj 1927; dr.jur.; advokat i Luxembourg (1953); første redaktør for det internationale nyhedsbureau Agence Europe (1955); vicetalsmand for Den Høje Myndighed for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1960). Leder af de tre europæiske fællesskabers informationskontor i New York (1964); leder af Kommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs afdeling for information til tredjelande (1967); luxembourgsk minister for nationaløkonomi, middelstanden, turisme, transport og energi (1969); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 20. december 1989: formand 1984-1989; død den 15. november 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Født i Pétange den 19. juli 1939; oversætterdiplom (1964) og grad i statskundskab fra Universitetet i Genève; parlamentssekretær i Luxembourgs Deputeretkammer (1966); statssekretær for beskæftigelse og immigration i Gaston Thorns regering (1974). medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling, WEU's Parlamentariske Forsamling og Benelux' Parlamentariske Forsamling; byrådsmedlem; formand for finansudvalget og udvalget for offentlige arbejder (1979); formand for Deputeretkammerets socialistgruppe; formand for økonomiudvalget; næstformand for finansudvalget (1984); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 21. december 1989 til 31. december 1995; død den 9. november 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Født i Esch-sur-Alzette den 5. marts 1940; elektroingeniør fra den tekniske højskole i Zürich, Schweiz; ansat i Centralbureauet for Kernefysiske Målinger i Geel (Belgien) (1965); ansat i jern- og stålkoncernen ARBED (Luxembourg), beskæftiget med computerkontrolsystemer og udvikling af EDB-applikationer (1975). Valgt til det luxembourgske parlament (1979), genvalgt i 1984, 1989 og 1994; formand for Det Kristelig-Sociale Partis (PCS's) parlamentsgruppe fra 1985 til 1995 og formand for finans- og budgetudvalget; formand for forsknings- og undervisningsudvalget samt initiativtager til og ordfører under en indledende drøftelse af en lov om oprettelse af offentlige forskningscentre og om reform af universitetet og det teknologiske institut i Luxembourg; ophavsmand til et lovforslag om reform af Luxembourgs overordnede revisionsorgan; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 1996 til 31. december 2007: ansvarlig for revision af området "EUGFL, Udviklingssektionen, forskning, energi og nye politikker" (1996); ansvarlig for revision af området "Interne politikker og forskning (herunder JET og Det Fælles Forskningscenter)", som omfattede uddannelse, erhvervsuddannelse, miljø, transport, kultur, forbrugerbeskyttelse og forskning (1998); medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi"; gruppeformand (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Født i Esch-sur-Alzette den 16. juli 1950; generalsekretær for Luxembourgs Demokratiske Parti fra 1981 til 1990 og igen fra 1994 til 2004. Fra 1999 til 2004 økonomiminister og transportminister. I 2004 kortvarigt minister for offentligt ansatte. Ansat i forskellige poster hos den luxembourgske handelssammenslutning fra 1976 til 1989 og udnævnt til generalsekretær i 1981. Medlem af parlamentet fra 1984 til 1999 og igen fra 2004 til 2008. Medlem af finans- og budgetudvalget fra 1990 til 1999 og senere udnævnt til formand for budgetkontroludvalget. Næstformand for parlamentet fra 1998 til 1999 og fra 2006 til 2007. Som medlem af parlamentet ansvarlig for udarbejdelsen af 1999-loven om Luxembourgs revisionsret og 2007-revisionen af denne lov; ordfører for begge lovforslag i parlamentet. Som følge af denne lov blev der i Luxembourg oprettet en uafhængig revisionsret, hvis opgave er at undersøge lovligheden og den formelle rigtighed af statens indtægter og udgifter samt forvaltningen af offentlige midler. Medlem af Den Europæiske Revisionsret 1. januar 2008. Fra 1. januar 2008 til 1. juni 2010 medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi" og desuden medlem af Administrationsudvalget. Efter Revisionsrettens omstrukturering 1. juni 2010 medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" og suppleant i Administrationsudvalget. Fra oktober 2013 til september 2016 formand for Afdeling II og dermed fuldt medlem af Administrationsudvalget.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Født i Budapest i 1947; kandidatgrad i økonomi fra Karl Marx University of Economic Sciences i Budapest; fulgte kurser i internationale økonomiske relationer på Postgraduate Institute of Karl Marx University of Economic Sciences og et internationalt fellowshipprogram for revisorer organiseret af U.S. General Accounting Office (det amerikanske overordnede revisionsorgan). Fuldmægtig og siden hen afdelingsleder ved Ungarns centrale statistiske kontor med ansvar for internationale forbindelser, planlægning og rapportering samt koordinering af dataindsamling; leder af direktørens sekretariat (1970); ledende revisor i det statslige kontroludvalg, revision af finansielle institutioner og offentlige finanser (1984); vicegeneraldirektør, senere generaldirektør for det ungarske overordnede revisionsorgan (Állami Számvevőszék) med ansvar for revision af statsejede selskaber, offentlige midler til social- og sundhedsvæsenet og privatisering, større investeringsprojekter, udenlandsk støtte, herunder EU-førtiltrædelsesstøtte, statsejede ejendomme, finansieringen af politiske partier og organisationer med almennyttigt formål; ansvarlig for internationale forbindelser, herunder organiseringen af INTOSAI's XVIII kongres (1990); ledende koordinator og leder af en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende finanskontrol under det tværministerielle udvalg for europæisk integration og udenrigsministeriet; medlem af den ungarske sammenslutning af revisorer (1996); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2010: medlem af revisionsgruppe I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"; gruppeformand (2009); medlem af CEAD-gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling"; suppleant i Revisionsrettens Administrationsudvalg (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Født i Budapest i 1947; kandidatgrad i økonomi i 1971 og doktorgrad (ph.d.) i 1973 fra universitetet for økonomi i Budapest; ministeriet for udenrigshandel (1973-1989); viceminister, leder af sekretariatet for internationale økonomiske forbindelser (1989-1990); hovedrepræsentant for Ungarn, østrigske statsindustrier (1990-1995). Vicestatssekretær i industri- og handelsministeriet (1995-1996); Ungarns ambassadør i Bonn i 1996; minister for industri, energi, handel og turisme (1996-1998); grupperepræsentant for Ungarn, DaimlerChrysler Corp. (1998-2002); medlem af den ungarske gruppe i IPU (2002-2004); medlem af Europa-Parlamentet fra 2004 til 2009: formand for Budgetkontroludvalget (2004-2006); kvæstor, medlem af Europa-Parlamentets præsidium (2006-2009); medlem af Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien; første næstformand for Det Europæiske Energiforum; formand eller bestyrelsesmedlem i flere civile organisationer (Ungarn i Europa, Økonomi, Europæisk Dialog, Det ungarske råd i Europabevægelsen, Sammenslutningen af ungarske bilimportører); har modtaget Republikken Ungarns fortjenstorden, kommandørkors med stjerne, Republikken Østrigs fortjenstkors med bånd og Forbundsrepublikken Tysklands store fortjenstkors; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2010 til 31. august 2017: medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" (2010-2012); medlem af Afdeling III "Foranstaltninger udadtil" (2012) og suppleant i Administrationsudvalget. Død den 31. marts 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Født i Birzebbuga den 15. april 1953; ph.d. og cand.oecon. fra Simon Fraser University, Canada; Doctor of Humanities, Honoris Causa, fra Rikkyo University, Japan, og bachelor i økonomi fra Maltas Universitet; professor i økonomi; underviser ved Deakin University, Australien, fra 1980 til 1988, underviser ved Maltas Universitet fra 1988 til 2003. Økonomisk rådgiver for Maltas premierminister inden for økonomisk politik, herunder vedrørende reformen af indkomstbeskatningen (1988); statssekretær i finansministeriet - navnlig med opgaver inden for økonomisk politik (1994); økonomiminister, navnlig med ansvar for den økonomiske politik, det nationale statistiske kontor, konkurrencepolitikken og de offentlige investeringer, herunder Maltas elektricitetsværk, vandværk og teleselskab, det nationale luftfartsselskab, Malta Shipyards (skibsværft), Maltas internationale lufthavn og Malta Freeport (frihavn) (1995); medlem af Public Accounts Committee (budgetkontroludvalget), udvalget om udenrigsanliggender og europæiske anliggender og Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Malta; repræsenterede også Malta i Europarådets Parlamentariske Forsamling (1992); medlem af Repræsentanternes Hus i Malta i 1992 og siden i 1996, 1998 og 2003; observatør i Europa Parlamentet, deltog i møderne i Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål og Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (2003); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2010: medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi" (2004); medlem med ansvar for Revisionsrettens revisionserklæring (DAS) i CEAD-gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2006); formand for CEAD-gruppen (2008); chef for Maltas centralbank fra 1. juli 2011.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Født i Mqabba den 2. januar 1948; jurastudier ved Maltas Universitet; praktiserede som advokat; lektor i social- og arbejdsmarkedslovgivning ved afdelingen for offentlig ret, Maltas Universitet (1999); har modtaget en række ordener fra Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Bulgarien og Republikken Cypern; valgt til Maltas parlament (1976). Generalsekretær for Partit Nazzjonalista (1977); minister for social udvikling, herunder sundhed og uddannelse, minister for beskæftigelse og indenrigsanliggender, herunder national sikkerhed og straffeinstitutioner, minister for kultur og kunst og for spørgsmål vedrørende kvinder, familie, børn og personer med særlige behov (1987); under forhandlingerne om Maltas tiltræden af EU medformand for Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Malta (1998); enstemmigt valgt til formand (Speaker) for parlamentet (2008); ydede støtte til forskellige parlamentariske udvalg, herunder statsrevisorernes udvalg, det overordnede revisionsorgan og ombudsmanden; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2010 til 30. september 2016: tilknyttet Afdeling IV, der udfærdiger årsberetninger og særberetninger om finansiel revision og forvaltningsrevision inden for EU-budgettets forskellige politikområder - indtægter, EU-institutionernes og EU-organernes driftsudgifter, forskning og interne politikker, finansiel og økonomisk styring; rapporterende medlem for institutionernes driftsudgifter og for Europaskolerne (2010); medlem af Administrationsudvalget; rapporterende medlem for EU-organerne og fællesforetagenderne; formand for Afdeling IV (2012).
 • 01.10.2016 – 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Født i Cospicua den 26. september 1949. Associate og senere Fellow ved Chartered Institute of Bankers (nu Institute of Financial Services), London. Ansat i Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd og HSBC Bank Malta plc (1966-2006). Leder af afdelingen for forskning og virksomhedsstrategi i HSBC Bank Malta plc (1998-2006). Ledelseskonsulent vedrørende intern finansiel kontrol og regelefterlevelse (2007-2013). International sekretær i Maltas Arbejderparti (PL) og PL-repræsentant i Socialistisk Internationale (1982-1997). Valgt til Maltas parlament i 1982. Statssekretær, Premierministerens Kontor (1986-1987). Medlem af det blandede parlamentariske udvalg Malta-EU forud for tiltrædelsen (1992-2004). Medlem af statsrevisoratet (1995-1996). Handelsminister (1996-1997), finans- og handelsminister (1997-1998). Formand for statsrevisoratet (1998-2003), formand for regnskabsudvalget i Maltas overordnede revisionsorgan (1999-2003). Medlem af Udenrigs- og Europaudvalget (2003-2013), medlem af Udvalget for Miljø og Udvikling (2010-2013). Minister for bæredygtig udvikling, miljø og klimaændringer (2013-2016). Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. oktober 2016 til 30. september 2022. Modtog i 2019 en æresbevisning fra St. Julian's Local Council for sin indsats for kommunen.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Født i Voorburg den 13. december 1931; kandidatgrad i økonomi fra Amsterdams Universitet (1957); medlem af Nederlandenes centrale kontor for økonomisk planlægning (1958); vicedirektør for det centrale kontor for økonomisk planlægning (1966); lektor ved det internationale institut for socialvidenskab (1960). Generaldirektør for statsbudgettet i finansministeriet; medlem af og næstformand for De Europæiske Fællesskabers Udvalg for Økonomisk Politik (1969); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 31. december 1995: revision af udgifter på området energi, forskning og investering (1977); arbejdsmetoder og faglig uddannelse; hovedordfører i forbindelse med årsberetningen (1981); revision af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Udviklings-og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen; revision af de integrerede Middelhavsprogrammer; revision vedrørende koordineringen af strukturfondene; formand 1993-1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Født i Tilburg den 2. juni 1943; cand.jur. fra Groningens Universitet; supplerende studier i internationale forhold i Haag; rådgiver i direktoratet for finansielt og økonomisk udviklingssamarbejde under udenrigsministeriet (1968); medlem af det nederlandske parlament (1970); medlem af Europa-Parlamentet (1971). Rådgiver ved Det Internationale Energiagentur (1975); medlem af det nederlandske parlament; næstformand, kasserer og gruppeformand for partiet "Democraten 66"; medlem af forskellige parlamentariske undersøgelsesudvalg og formand for budgetkontroludvalget; suppleant i Den Atlantiske Forsamling og hovedordfører for denne forsamlings økonomiudvalg (1977); medlem af det nederlandske overordnede revisionsorgan og i denne egenskab blandt andet ordfører vedrørende revision af EF-midler og formand for INTOSAI's arbejdsgruppe om revision af miljøforanstaltninger (1990); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 1996 til 31. december 2010: ansvarlig for revision af EUGFL, Garantisektionen: finansiel revision, direkte udgifter, generelle spørgsmål og risikoanalyse (1996); ansvarlig for revision af EF-budgetudgifterne vedrørende landene i Central- og Østeuropa og Fællesskabet af Uafhængige Stater (2000); ansvarlig for revisionsgruppe III "Foranstaltninger udadtil" (2004); formand for denne gruppe (2006); medlem af Afdeling III "Foranstaltninger udadtil" (2010) og formand for INTOSAI's arbejdsgruppe om regnskabspligt og revision i forbindelse med katastrofebistand (2010); medlem af CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" og suppleant i Administrationsudvalget.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Født i New York den 22. februar 1956; kandidatgrad i jura og samfundsfag fra Leidens Universitet (1981); postdoktoralt sommerkursus ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (1981); universitetslærer ved instituttet for samfundsfag under det juridiske fakultet ved Leidens Universitet (1981); medlem af Europa-Parlamentet (1984). Georgetown Leadership Seminar, School of Foreign Service, Georgetown University, Washington DC (1993); formand for Den Liberale og Demokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet (1994); statssekretær for indenrigsanliggender og for forbindelserne inden for kongeriget (1998); medlem af andetkammeret; den nederlandske regerings repræsentant ved konventet om Den Europæiske Unions fremtid (Det Europæiske Konvent) (2002); ambassadør med særlige opgaver (2004); Den Europæiske Unions antiterrorkoordinator (2004); forskningsstipendiat ved Netherlands Institute for International Relations (Clingendael) (2007); næstformand for Nederlandenes overordnede revisionsorgan (2008); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2011 til 31. december 2013; medlem af Afdeling III "Foranstaltninger udadtil"; suppleant i Administrationsudvalget (2011); medlem af CEAD-Afdelingen som repræsentant for Afdeling III (2012); formand for INTOSAI's arbejdsgruppe om regnskabspligt og revision i forbindelse med katastrofebistand (2010).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Født i Amsterdam den 29. juni 1951. Kandidatgrad i jura fra Groningen Universitet; ph.d. fra Tilburg Universitet for en afhandling om adgang til domstolene og betydningen af et uafhængigt retsvæsen i stater, som bygger på retsstatsprincippet (1987). Professor i jura ved Radboud Universitet (1976-1980), Tilburg Universitet (1980-1984) og Amsterdam Universitet (1992-1996). Professor og dekan ved Leiden Universitets juridiske fakultet (1996-2005). Æresprofessor i jura ved Utrecht Universitet (2014-2022). Næstformand ved forvaltningsdomstolen i Arnhem (1984-1988). Dommer og næstformænd ved den højeste forvaltningsdomstol (appeldomstol for sager vedrørende offentlig forvaltning og socialsikring) (1988-2002). Dommer i afdelingen for skattesager ved appeldomstolen i 's-Hertogenbosch (1999-2005). National ombudsmand i Nederlandene (2005-2017); udførte mange systemanalyser af den offentlige sektors funktionsmåde. Formand for European Board of Directors of the International Ombudsman Institute (IOI) og medlem af IOI's World Board. Kommandør af Oranje-Nassau-Ordenen. Medlem af Den Europæiske Revisionsret tilknyttet Afdeling IV - Regulering af markeder og konkurrenceøkonomi (2014). Medlem af den særlige instans for økonomiske uregelmæssigheder (2014-2016); medlem af ECA Journal's redaktionsudvalg (2014-2016); protektor for Revisionsrettens Clear Language Award (2014-2021); medlem af og formand for Revisionsrettens Strategy Working Group (2016-2017 og 2018-2020); medlem af Digitaliseringsudvalget (2019-2021); medlem af Administrationsudvalget (2019-2021); formand for Afdeling IV (2019-2021). Død den 14. april 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Født i Wien den 29. december 1939; dr.jur. fra Wiens Universitet; fuldmægtig og senere vicedirektør i det østrigske socialministerium, beskæftiget med arbejdsmarkedspolitik (1959); revisor i Østrigs overordnede revisionsorgan; beskæftiget med revision af statsministeriet, udenrigsministeriet og justitsministeriet (1970). Kabinetschef for det overordnede revisionsorgans formand og leder af enheden med ansvar for INTOSAI's generalsekretariat (1975); leder af personaleafdelingen (organisation, budget- og personaleforhold samt uddannelse) (1981); generaldirektør for afdelingen for revision af offentlige virksomheder med ansvar for internationale spørgsmål, navnlig i forbindelse med INTOSAI og dets regionale organisationer (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS og SPASAI), samt for samarbejdet med De Forenede Nationer på området finansiel revision; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 1995 til 31. marts 2011: ansvarlig for ADAR-sektoren; formand (2005-2008).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Født i Wien den 27. juli 1953; jura- og økonomistudier (1971); juridisk embedseksamen (Magisterium og Doktorat); studerede statskundskab i Frankrig (1974); adgangseksamen til forbundsforvaltningen inden for både jura og revision (1975); ansat i Østrigs overordnede revisionsorgan (1974). Revisor i det overordnede revisionsorgan med ansvar for revision af østrigske socialsikringsorganer (1974); tjeneste i det østrigske parlament og derefter i Det Østrigske Folkepartis (ÖVP's) parlamentsgruppe; bl.a. medlem af udvalget om det overordnede revisionsorgan, udvalget om beskæftigelse og sociale anliggender, sundhedsudvalget, det udenrigspolitiske udvalg, videnskabsudvalget, økonomiudvalget, forfatningsudvalget, industriudvalget og ombudsmandsudvalget; politisk direktør for ÖVP's parlamentsgruppe (1992); kontorchef (Ministerialrat) i det overordnede revisionsorgan (1995); kontorchef (Parlamentsrat) i parlamentets direktion (1999); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. april 2011 til 28. februar 2014: medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"; medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" (2012).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Født i Schandorf, Østrig, den 16. februar 1958; jurastudier ved universitetet i Wien og uddannet cand.jur (1982); praktisk uddannelse i rets- og lovarbejde ved kriminalretten i Wien (1982); militærtjeneste i den østrigske forbundshær (1982-83); post- og telefonvæsenet (revision) (1983). Revisor i afdelingen for energi i Østrigs overordnede revisionsorgan (1991); medlem af den interne revisionstjeneste i Østrigs overordnede revisionsorgan (1995-2001); overordnet revisor i afdelingen for transport og jernbaner i Østrigs overordnede revisionsorgan (1996); overordnet revisor og stedfortrædende leder i afdelingen for forskningsanliggender i Østrigs overordnede revisionsorgan (1998); leder af afdelingen for banker og gældsforvaltning i Østrigs overordnede revisionsorgan (2003); ekspertrepræsentant for Østrigs overordnede revisionsorgan i statsgældsudvalget (2006-2013); repræsentant for Østrigs overordnede revisionsorgan i det faste udvalg om lokale myndigheders budgetter og regnskaber (2007-2009); stedfortrædende leder af sektion 4 (finanser og bæredygtighed) i Østrigs overordnede revisionsorgan (2008); leder af sektion 5 (finanser og økonomi) i Østrigs overordnede revisionsorgan (2011); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1.3.2014 til 31.7.2020: Afdeling II - Investering i samhørighed, vækst og inklusion; medlem af Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen (2017-2019); medlem af og formand for Etikudvalget (2016-2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Født i Nowa Ruda den 4. juli 1950; kandidat og ph.d. fra det tekniske universitet i Wroclaw; medlem af det polske parlament. Bl.a. ordfører for lovforslaget om det overordnede revisionsorgan i Polen (Najwyższa Izba Kontroli) - loven havde som et af sine formål at bringe Polens eksterne revisionssystem i overensstemmelse med de europæiske standarder og INTOSAI standarderne; polsk delegeret ved Europarådets parlamentariske forsamling (1993). Medlem af udvalget om handel og udvikling og af Europarådets valgobservationsmissioner ved valgene i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og i Hviderusland (1994); næstformand for det overordnede revisionsorgan i Polen (Najwyższa Izba Kontroli); ansvarlig for implementeringen af nye revisionsmetodologier og for udbygningen af samarbejdet på internationalt plan, navnlig med Den Europæiske Revisionsret og SIGMA; deltog også i INTOSAI-aktiviteter, navnlig i arbejdsgruppen vedrørende revision af privatisering. Var det overordnede revisionsorgans repræsentant i INTOSAI's permanente udvalg for IT-revision (1995); medlem for Polen af en arbejdsgruppe for en antikorruptionsstrategi under Verdensbankens repræsentation i Warszawa (2000); generalinspektør for afdelingen for finansdata i finansministeriet (afdeling med ansvar for bekæmpelse af hvidvaskning af penge); direktør for finansministeriets afdeling for spil og væddemål; ansvarlig for finansiering af lokaladministrationer og grundlæggende reformer af de offentlige finanser og decentralisering af den offentlige administration (2001); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2010; medlem af revisionsgruppe III "Foranstaltninger udadtil"; medlem af CEAD-gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2006); suppleant i Revisionsrettens Administrationsudvalg (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Født i Rydułtowy i 1957; kandidatgrad i socioøkonomi (erhvervsfakultetet ved det økonomiske akademi i Katowice) (1976); rapportør, tilsynsførende og inspektør for virksomhedsrevision ved "Rydułtowy"-kulminen i Rydułtowy (1980); ledende inspektør for virksomhedsrevision ved kulminekonsortiet "Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe" i Jastrzębie Zdrój (1984). Regnskabschef ved "Borynia"-kulminen i Jastrzębie Zdrój; specialisering i underjordisk udvinding af aflejringer (arbejderfakultetet ved den minetekniske højskole i Rybnik) (1986); direktør for skattekontoret i Katowice (1991); kvalifikation som autoriseret revisor (1996); postgraduate studier i skatteret i Den Europæiske Union (Nikolaus Kopernikus-universitetet i Toruń) (2001); chefinspektør for intern revision i det polske finansministerium (2002); udnævnelse til tjenestemand; attestering som intern revisor fra det polske finansministerium (2003); ledende rådgiver i det polske finansministerium (2006); status som CIA (autoriseret intern revisor); Rådgiver for formanden for det polske overordnede revisionsorgan (Najwyższa Izba Kontroli) (NIK) (2007); vicestatssekretær i det polske ministerium for regionaludvikling; kvalifikation som offentlig revisor fra det polske overordnede revisionsorgan (NIK) (2008); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2010 til 6. maj 2016; medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"; formand for Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"; medlem af Administrationsudvalget (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Født i 1954; kandidateksamen i jura fra universitetet i Łódź, fakultetet for jura og forvaltning (1977). Dommer ved en distriktsret, en regionalret og Polens appelret (1980-1993); midlertidigt overflyttet til Polens højesteret (1990-1991); medlem af Polens nationale råd for domstolene (1990-1993); dommer ved rigsretten (1991-1993); medlem af Sejm - det polske parlaments underhus (1993-1995); formand for Polens overordnede revisionsorgan - NIK (1995-2001); næstformand for Sejm (2001-2004); medlem af Europa-Parlamentet i tre mandatperioder (2004-2016); medlem af Europa-Parlamentets Tværpolitiske Gruppe for Dyrevelfærd og Dyrebeskyttelse fra sit første mandat i 2004 og formand fra 2014. Fem gang forfatter og medforfatter til kommentarer til den polske strafferet; forfatter til over 100 artikler og publikationer om strafferet i forskellige polske juridiske tidskrifter og til artikler om socialretlige emner. Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2016 til 30. november 2019: medlem af Afdeling I "Bæredygtig brug af naturressourcer"; medlem af Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen fra 14. juni 2018. Udnævnt til EU-kommissær med ansvar for landbrugsområdet fra 1. december 2019 med en femårig mandatperiode.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Født i Lissabon den 30. marts 1941; juridisk kandidateksamen fra Coimbra Universitet (1964); teknisk inspektør i generalinspektoratet for kredit og forsikring (1966); lektor ved det økonomiske institut (1973); juridisk revisor i den juridiske tjeneste i generalinspektoratet for kredit og forsikring (1974). Teknisk rådgiver for finansministeren og finansministeriets statssekretær (vedrørende banker og offentlige virksomheder) (1976); juridisk rådgiver i generalsekretariatet for ministeriet for finanser og planlægning; formand for beskatningsudvalget for Banco Nacional Ultramarino (1977); seniorinspektør i finansministeriets generaldirektorat; generaldirektør for Portugals overordnede revisionsorgan; juridisk ordfører for arbejdsgruppen om udarbejdelse af et udkast til investeringsstøttesystem; medlem af udvalget til koordinering af indsatsen mod skatteunddragelse og skattesvig (1980); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 27. januar 1986 til 9. februar 1994. Død den 8. april 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Født i Viana do Castelo den 9. marts 1948; kandidatgrad i regnskabsvæsen fra instituttet for regnskabsvæsen og administration i Porto; kandidatgrad i økonomi fra Portos Universitet; mastergrad i forvaltning fra Lissabons Universitet; revisor (1979); vicegeneralinspektør med ansvar for virksomhedsinspektion og EF-kontrol i generalinspektoratet for finanser (1984). Statsrevisor med ansvar for værdipapirmarkedet og derefter generaldirektør i agenturet for analyse af statsfinansiering og finansiering af offentlige virksomheder (1988); bestyrelsesformand for det finansielle institut for støtte til udvikling af landbrug og fiskeri (1990); formand for rådgivnings- og revisionsafdelingen i generalinspektoratet for finanser (1992); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 10. februar 1994 til 29. februar 2000; ansvarlig for revisionen af EUGFL, Garantisektionen: de fælles markedsordninger for animalske produkter og sukker, den fælles fiskeri- og havpolitik samt veterinærforanstaltninger; ansvarlig for revisionen af EKSF, långivnings- og låntagningsaktiviteter samt bankaktiviteter (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Født i Campo Maior den 2. januar 1960; juridisk kandidateksamen fra Universidade Clássica i Lissabon; licentiatgrad i europæiske studier fra det europæiske institut under det juridiske fakultet på Universidade Clássica i Lissabon; underviste på det juridiske fakultet på Universidade Clássica i Lissabon (1983) og på instituttet for nye erhverv (1996). Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2000 til 30. september 2016: ansvarlig for revision af EU's bankaktiviteter, herunder Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Europaskolerne, de decentrale organer og Euratoms Forsyningsagentur (2000); ansvarlig for Revisionsrettens revisionserklæring (DAS) og arbejdede i den forbindelse med følgende områder: regnskabernes rigtighed samt lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner på EU-budgettets forskellige indtægts- og udgiftsområder, reformen af Kommissionens system for intern kontrol og moderniseringen af EU's regnskabssystem; ordfører i forbindelse med Revisionsrettens udtalelse om indførelse af én enkelt revisionsmodel (single audit) og et forslag til en struktur for intern kontrol i EU (2002); formand for Revisionsrettens revisionsgruppe med ansvar for koordinering af finansiel revision, revisionsmetoder og kvalitetskontrol (CEAD-gruppen); medlem af Revisionsrettens Administrationsudvalg (2005); ansvarlig for kontoret for revisionsmetoder og beretninger (ADAR), herunder særlig kvalitetskontrol i forbindelse med Revisionsrettens revisionsberetninger og dens anvendelse af revisionsmetoder (2006); ordfører i forbindelse med den håndbog i forvaltningsrevision, som Revisionsretten vedtog i 2007; formand for Den Europæiske Revisionsret (2008-2016); EUROSAI's revisor (2008); medlem af bestyrelsen for den europæiske organisation af overordnede revisionsorganer (EUROSAI) (2011); ansvarlig for at føre tilsyn med Revisionsrettens arbejde, forbindelserne med Den Europæiske Unions institutioner, forbindelserne med overordnede revisionsorganer og internationale revisionsorganisationer, samt for juridiske anliggender og intern revision; var under sit første mandat drivkraften bag en reform af Revisionsrettens struktur og beslutningsproces, hvorved der blev indført et system med afdelinger for at optimere Revisionsrettens forvaltning og gøre den mere produktiv og effektiv; stod under sit andet mandat i spidsen for Revisionsretten i en periode, hvor dens revisionsberetninger og dens udtalelser om finansiel lovgivning fik endnu større betydning på grund af den finansielle krise og det påtrængende behov for at sikre bedre forvaltning af EU's midler; blev formand for Portugals overordnede revisionsorgan den 3. oktober 2016.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Født i Angola den 12. maj 1955. Juridisk kandidateksamen, Det juridiske fakultet, Universidade de Lisboa, Portugal (1978). Viede sin lange karriere til den offentlige sektor og specialiserede sig i områderne offentlig deontologi og etik, effektiviteten og lovligheden af offentlige forvaltningsakter, finansiel kontrol og revision. Medlem af Den Europæiske Revisionsret (2016-2021); dommer ved det overordnede portugisiske revisionsorgan, Tribunal de Contas (2008-2016); statssekretær for offentlig forvaltning, Portugals finansministerium (2005-2008); revisor og koordinator ved Tribunal de Contas (2003-2005) samt andre stillinger på højt niveau i forskellige ministerier. Død den 29. juni 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Født i Horodniceni i 1951; bachelorgrad i økonomi fra "Alexandru Ioan Cuza", universitetet i Iasi, Fakultetet for økonomiske studier; doktordisputats i regnskabsvæsen ved Akademiet for økonomiske studier, Fakultet: Regnskab, ledelse og IT-forvaltning, i Bukarest; økonom i O.J.T. (regionalt rejsebureau) i Prahova, Sinaia (1974). Økonomkontorchef, afdelingschef og vicedirektør med ansvar for økonomiske og finansielle forhold i B.T.T. (et ungdomsrejsebureau) i Bukarest (1979); vicedirektør med ansvar for økonomiske og finansielle forhold i virksomheden Group Management A/S (1994); rådgiver for den rumænske finansminister (1997); medlem af Rumæniens overordnede revisionsorgan i Bukarest: koordinerede aktiviteterne i forskellige revisionsafdelinger med ansvar for revision af gennemførelsen af statens budget, revision af Rumæniens statsgæld og revision af de lokale myndigheders budgetgennemførelse; ansvarlig for revision af Rumæniens førtiltrædelsesmidler (ISPA, SAPARD) (1999); ekspert i den parlamentariske gruppe i deputeretkammeret, der i marts 2005 tog initiativ til en række lovforslag om styrkelse af lovgivningen vedrørende det rumænske overordnede revisionsorgan; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2007 til 30. juni 2013: medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi"; medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" og suppleant i CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2010).
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Født i Bukarest i 1958; civilingeniør fra Bukarest Universitet (1984); kandidatgrad fra det nationale forsvarsakademi (1999); kandidatgrad i internationale forbindelser og europæisk integration fra den nationale skole for stats- og administrationsstudier (2005); postgraduat uddannelse med specialisering i praksis vedrørende internationale forbindelser og euro-atlantiske studier (2007); bachelorgrad fra fakultetet for økonomiske studier og bogføring ved Danubius-universitet i Galati (2011). Ingeniør i en glas- og finkeramikvirksomhed (indtil 1992); byggepladsleder for Carpati Construction Holding (indtil 1994); direktør for Rumæniens overordnede revisionsorgan (indtil 2000); borgmesterrådgiver (rådhuset i 1. distrikt) (indtil 2002); generalsekretær i Rumæniens overordnede revisionsorgan (indtil 2013). 1. juli 2013 - medlem af Den Europæiske Revisionsret og tilknyttet Afdeling IV - Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Født i Temnica i 1946; kandidatgrad fra fakultetet for sociale videnskaber ved Ljubljanas Universitet, Slovenien; ph.d. fra Zagrebs Universitetet, Kroatien; leder af instituttet for sociale videnskaber ved Ljubljanas Universitet, et tværfagligt institut med mange forskningsenheder, som både udfører grundforskning og anvendt social forskning (1991). Første formand for Sloveniens overordnede revisionsorgan (Računsko sodišče) (1994); udarbejdede en ny revisionslov (2001); medlem af EUROSAI's bestyrelse (1999); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2010: medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi"; medlem af CEAD-gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2006); suppleant i Revisionsrettens Administrationsudvalg.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Født i Velenje den 19. maj 1959; kandidatgrad i økonomi (1983); mastergrad fra det økonomiske fakultet ved Ljubljanas Universitet (1990); analytiker, senioranalytiker og assistent for direktøren ved Sloveniens nationalbank (Banka Slovenije) (1983); økonom i Verdensbanken i Washington D.C., USA (1991). Arbejdede som økonom i Slovenien, på orlov fra Verdensbanken (1997); statssekretær for budget og offentlige finanser i finansministeriet med ansvar for gennemførelsen af reformer af de offentlige finanser i Slovenien som forberedelse til Sloveniens EU-medlemskab (1998); administrerende direktør og finansdirektør ved Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana (2000); minister uden portefølje med ansvar for europæiske anliggender (2004); medlem af Sloveniens nationalforsamling og formand for det parlamentariske udvalg for kontrol med de offentlige finanser (2004); generalsekretær i Sloveniens regering (2008); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2010 til 6. maj 2016: medlem af Afdeling IV "Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer"; medlem af CEAD-Afdelingen som repræsentant for Afdeling IV (2012); formand for Afdeling IV (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Født i Ljubljana den 24. februar 1972; afgangseksamen fra fakultetet for økonomi ved Ljubljanas Universitet (1995); ekstern revisor, konsulent, autoriseret ekstern revisor hos LM Veritas d.o.o., Ljubljana (1995-2004); overordnet revisor i Republikken Sloveniens Revisionsret (2004-2013) med ansvar for revisioner vedrørende privatiseringer, offentlige forsyningsvirksomheder og offentlige myndigheder og fonde samt miljørevisioner; næstformand for Republikken Sloveniens Revisionsret (2013-2016); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2016 til 6. maj 2022: medlem af Afdeling I "Bæredygtig brug af naturressourcer"; formand for Afdeling I (2020-22); medlem af Administrationsudvalget (2020-2022); medlem af Udvalget for Intern Revision (2017-2020); formand for Udvalget for Intern Revision (2018-2020); medlem af Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen (2016-2018).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Født i Vranov 1945; mastergrad fra det filosofiske fakultet ved Comenius-universitetet i Bratislava; ansat i Slovakiets undervisningsministerium med ansvar for forbindelserne mellem universiteter i Slovakiet og universiteter i Afrika, Asien og Latinamerika; sekretær i venskabsudvalget for samarbejde med internationale studentersammenslutninger ved slovakiske universiteter (1969). Ansat i Slovakiets centralkomité for antifascistiske kombattanter (1974); ansat i undervisningsministeriet med ansvar for forbindelserne til (specialiserede) mellemstatslige NGO'er (WHO, ILO og UNESCO); medlem af tjekkoslovakiske delegationer; deltog i bilaterale og multilaterale forhandlinger med UNESCO og forskellige udenrigs- og undervisningsministerier (1978); generaldirektør for instituttet for sprog og propædeutiske kurser for udenlandske studerende med ansvar for administration, budget, undervisningsmetoder, rekruttering af udenlandske studerende og intern revision; leder af afdelingen for videregående studier og forbindelserne udadtil ved Academia Istropolitana i Bratislava (1991); generaldirektør for undervisningsministeriets center for internationale forbindelser (1999); direktør for afdelingen for europæisk samarbejde og internationale forbindelser i Slovakiets overordnede nationale revisionsorgan med ansvar for internationale forbindelser inden for revision og samarbejde med internationale organisationer (INTOSAI, EUROSAI, NASACT, AISCUF og Den Europæiske Revisionsret). Deltog som repræsentant for Slovakiets overordnede nationale revisionsorgan i arbejdsudvalget under den slovakiske regerings ministerråd for europæisk integration og koordinerede afdelingen med ansvar for EU-retten i forbindelse med tiltrædelsen til EU (1997-1999 og 2001-2004); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 7. maj 2004 til 6. maj 2010: medlem af revisionsgruppe I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer".
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Balko, der blev født i Slepčany i Slovakiet i 1954, har en doktorgrad i jura og er lektor i finans- og handelsret. Han arbejdede som journalist ved den tjekkoslovakiske radio (1980-1990), inden han blev ledende advokat i Den Slovakiske Republiks tolddepartement (1990-1991). Han arbejdede derefter i forskellige ledende stillinger, herunder som vicegeneraldirektør i den største slovakiske forretningsbank, Všeobecná úverová banka (1991-1999); vicedirektør og bestyrelsesmedlem i Den Slovakiske Republiks import-eksport-bank (2001-2004); leder af det statslige slovakiske agentur for udvikling af investering og handel, SARIO (2004-2006); og næstformand i bestyrelsen for den statsejede slovakiske garanti- og udviklingsbank, SZRB (2006-2010). Balko arbejdede som universitetsadjunkt og blev senere leder af finansretsinstituttet under det juridiske fakultet ved Comeniusuniversitetet i Bratislava, inden han blev medlem af Den Europæiske Revisionsret den 7. maj 2010. Indtil den 30. januar 2014 var Balko ansvarlig for DAS-revision og forvaltningsrevision (forskning og andre interne politikker) som medlem af Afdeling IV. Fra april 2012 repræsenterede han Afdeling IV som suppleant i CEAD-Afdelingen, og fra den 1. februar 2013 var han Afdeling IV's suppleant i Administrationsudvalget. Balko var også medlem af Udvalget for Intern Revision fra den 12. februar 2012 og var formand for udvalget fra den 24. april 2013 til den 28. februar 2014. I februar 2014 blev han udnævnt til medlem af Afdeling II med ansvar for strukturpolitikker, transport og energi og blev ordfører for årsberetningens kapitel 6 "Økonomisk, social og territorial samhørighed". Han var også ansvarlig for DAS-revision og for en række forvaltningsrevisioner inden for samme område og var repræsentant for Afdeling II i CEAD-Afdelingen og Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen. Balko var medlem af Det Rådgivende Fremsynspanel fra 2019 til 2022 og var fra januar 2022 medlem af Afdeling V, "Finansiering og forvaltning af Unionen".
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Født den 22. februar 1942 i Kiuruvesi; Cand.merc. fra Handelshøjskolen i Helsinki (1967); statsautoriseret revisor (1976); projektleder i Otto Wuorio Oy, Frankrig (1967); eksportchef i Asko SA, Belgien (1970), handelsattaché ved den finske ambassade i Bruxelles (1971); partner i SVH/Coopers & Lybrand Helsinki (1973-1995). Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 1995 til 28. februar 2006; ansvarlig for sektoren "EKSF, lånoptagelse og långivning, bankvirksomhed" (1995); revision af driftsudgifter for EU-institutionerne, Publikationskontoret, Fællesskabernes informationskontorer og delegationer, Europaskolerne, decentrale organer (med undtagelse af Thessaloniki Centret og Dublin Instituttet) samt af tilskud; rådgiver for Den Europæiske Udviklingsbank; selvstændig statsautoriseret revisor (2006). Død den 23. august 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Født den 2. august 1949 i Loimaa; Cand.merc. (Master of Economic Sciences); statsautoriseret revisor (KHT); 30 års erfaring med forvaltning og kontrol af offentlige og private finanser; lektor i regnskabslære og jura ved Loimaa handelsskole (1974); lektor i regnskabslære og jura ved Turku School of Economics (1989). Partner i et revisionsfirma, hvor han arbejdede på deltid som revisor, fra 1995 til 2005; medlem af den finske rigsdag (1991); beskæftiget med mange af Rigsdagens arbejdsområder; formand for finansudvalget (budget- og budgetkontroludvalget); medlem af skattesektionen og transportsektionen samt medlem af præsidiet (2003); parlamentsvalgt revisor for Finlands Nationalbank og formand for det rådgivende udvalg i Finlands øverste nationale revisionsorgan; statsrevisor (suppleant) (1992); medlem af Rigsdagens tilsynsråd for Finlands Nationalbank (1993); anden suppleant i Rigsdagens tilsynsråd for Finlands Nationalbank i 1993 og herefter første suppleant (1993); formand for Rigsdagens tilsynsråd for Finlands Nationalbank og for det rådgivende udvalg i Finlands øverste nationale revisionsorgan; medlem af Den Nordiske Investeringsbanks kontrolkomité (2003); medlem af styrelsesrådet for Finlands fond for forskning og udvikling (1993) og herefter formand (2003); medlem af kommunalbestyrelsen i Loimaa (1982) og herefter formand (2000); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2006 til 28. februar 2012; ansvarlig for revisionsgruppe I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" og medlem af CEAD-gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, sikkerhed og udvikling" (2006), medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" og suppleant i Revisionsrettens Administrationsudvalg (2010); partner og bestyrelsesformand, BDO Ltd (2012); seniorrådgiver, BDO Ltd Suomi.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Født den 10. maj 1959 i Luumäki; juridisk kandidateksamen (1989); "Varatuomari" (dommer) (1991); eksamen som praktiserende advokat i 1995. Medlem af Europa-Parlamentet (2004-2012): næstformand for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokraters gruppe (2004-2006); medlem af Budgetudvalget (2004-2009). Vicekoordinator og medlem af Budgetkontroludvalget(2009-2012); medlem af Transport- og Turismeudvalget og suppleant til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. I det finske parlament: formand for "Det Store Udvalg" (2003-2004); revisor for den finske centralbank (1996-2000); medlem af Forfatningsudvalget (1995-2000), formand fra 1996 til 2000; medlem af Transportudvalget (1995-1996). I den finske regering: indenrigsminister (Lipponen II-regeringen) fra 2000 til 2003; formand for Det Nationale Koalitionsparti (2001-2004). Medlem af valgmandskollegiet ved det finske præsidentvalg (1988); formand for Åbo kommunalbestyrelse fra 1993 til 1995. Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2012 til 28. februar 2018.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Født i Stockholm den 1. juni 1939, afgangseksamen fra Stockholm Universitet (økonomi, statskundskab og historie); kancellisekretær og derefter departementssekretær i landbrugsministeriet (1962); politisk rådgiver for statsministeriet (1968); sekretær i Stockholms magistrat, budget og finanser (1973). Vicesekretær i Nordisk Råds Præsidium (1977); statssekretær for skandinavisk samarbejde og statssekretær i finansministeriet; formand for "Storstadsutredningen" (storbykommissionen) (1988); rådgiver og koordinator i statsministeriet (1990); statsministerens personlige repræsentant i den samordnede nyvurdering af det nordiske samarbejde i forbindelse med Sveriges indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og medlemskab af Den Europæiske Union (1990); forhandler og rådgiver for den socialdemokratiske riksdagsgruppes sekretariat i økonomiske, finansielle og budgetmæssige spørgsmål (1992); generaldirektør i udenrigsministeriet (1994); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 1995 til 31. december 2001; ansvarlig for revisionen på området "Samarbejde med udviklingslande og andre tredjelande (Den Europæiske Unions almindelige budget); formand for Den Europæiske Revisionsret (1999-2001). Død den 19. september 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Født i Göteborg i 1938; dr.phil. (1973); formand for Sveriges Forenede Studentersammenslutninger (1964); ansat af det svenske forbund af brancheorganisationer (1965), næstformand for Moderata Samlingspartiet (1974); medlem af den svenske Rigsdagen, medlem af finansudvalget, medlem af Udenrigspolitisk Nævn (1994). Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2002 til 28. februar 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Født i 1950 i Stockholm; forsker og underviser i økonomi ved handelshøjskolen i Stockholm; forskningsområder: udviklingsøkonomi, strukturelle ændringer og arbejdsmarkedsøkonomi (1972); sekretær for det svenske økonomforbund (1981); vicestatssekretær i det svenske finansministerium og leder af afdelingen for mellem- og langfristede økonomiske anliggender (1985). Statssekretær i det svenske finansministerium med ansvar for økonomiske anliggender, cheføkonom i Svenska Handelsbanken (leder af Handelsbankens afdeling for markedsresearch) (1992); vicedirektør i Sveriges Riksbank (den svenske nationalbank) med ansvar for monetær politik (1995) og nationalbankdirektør (2003); har haft en række bestyrelsesposter i offentlige organer og virksomheder og på universiteter; har repræsenteret Sverige i internationale organer som Den Internationale Valutafond (IMF), Den Internationale Betalingsbank (BIS), Det Monetære Udvalg (senere Det Økonomiske og Finansielle Udvalg) i EU og Den Europæiske Centralbank (ECB); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. marts 2006 til 9. juni 2011: medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi"; medlem med ansvar for kommunikation i CEAD-gruppen "Koordinering, kommunikation, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2006); medlem af Revisionsrettens administrationsudvalg (2007), medlem af Afdeling III "Foranstaltninger udadtil" og suppleant i CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" (2010); medlem af CEAD-Afdelingen som repræsentant for Afdeling III (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Født i Göteborg den 26 april 1952; bachelor i statskundskab, historie og kommunikation fra Göteborgs universitet; statssekretær, Statsministeriet (2007-2010); statssekretær, Udenrigsministeriet (2007); statssekretær, Forsvarsministeriet (2006-2007); generaldirektør, Bolagsverket (det svenske selskabsregister) (2004-2006). Vicegeneraldirektør, Svenskt Näringsliv (svensk pendant til Dansk Industri) (2001-2004 ); informationsdirektør, fungerende administrerende direktør, vicedirektør og administrerende direktør, Sveriges Industriforbund (svensk pendant til Industrirådet) (1991-2001); informationsdirektør, SIAB (et byggefirma) (1990-1991); presseofficer, pressechef, og senere informationschef, Forsvarets Personeltjeneste, og talsmand for forsvarets øverstkommanderende (1982-1990); formand for Sveriges Forenede Studentersammenslutninger (SFS) (1980-1982); Medlem af E-Nämden (statens nævn for elektronisk forvaltning/interoperabilitet) og bestyrelsesmedlem i Verket för Högskoleservice (det nationale organ for serviceydelser til universiteter og højskoler) (2005-2006); formand for Centralförbundet Folk och Forsvar; medlem af kriseberedskabsmyndighedens rådgivende nævn og medlem af den øverstkommanderendes erhvervsråd (2003-2004); formand for partiet Moderaterne i Stockholm (1997-2003); suppleant i Riksbankens bestyrelse (1998-2002); bestyrelsesmedlem i Birka Energi (1999-2002); formand for Svenska Bostäder (1999-2001); formand for Locum AB (1999-2001); medlem af Akademiet for Krigsvidenskab og bestyrelsesmedlem i Sveriges Radio (1996-1998); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 10. juni 2011 til 28. februar 2018; død den 29. marts 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Født i januar 1915; uddannet på Plaistow Grammar School; ansat i toldvæsenet med sagsbehandlende funktioner og ledelsesfunktioner (1933); skatteinspektør (1939); fuldmægtig i skatteforvaltningen (1951); fuldmægtig i skattevæsenet (1965); leder af skattevæsenet (1973). Medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1977 til 17. oktober 1983; død den 19. februar 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Født den 11. november 1933 i Rugby, Warwickshire; afgangseksamen i klassisk litteratur, oldtidshistoire, klassisk og moderne filosofi fra Oxford University; diplom som russisk oversætter; ansat i Det Forenede Kongeriges ministerium for finanser og offentligt ansatte (1957). Udlånt til udenrigstjenesten som økonomisk og finansiel rådgiver ved Det Forenede Kongeriges Faste Repræsentation ved De Europæiske Fællesskaber i Bruxelles (1974); fuldmægtig i finansministeriet med ansvar for offentlig og parlamentarisk udgiftskontrol (1978); ansvarlig for bistand til oversøiske lande og for handelsanliggender, eksportkredit og problemer vedrørende international gæld i finansministeriets afdeling for oversøiske anliggender (1982); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 18. oktober 1983 til 31. december 1992; ansvarlig for landbrugsudgifterne (1983); medlem af Institute of Public Finance and Accountancy i medfør af forordning nr. 6 af 23. september 1988. Død den 8. august 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Født i London i 1938; afgangseksamen i histoire og filosofi fra Oxford University; mastergrad i økonomi fra Harvard University; ansat i finansministeriet, hvor han arbejdede med makroøkonomisk politik og kontrol af offentlige udgifter (1961-1979); Principal Private Secretary for finansministeren (1980-1981). Under-Secretary med ansvar for oliedirektoratet i energiministeriet (1981-1984); ansat i regeringens centralsekretariat (1985-1985); Under-Secretary og derefter Deputy Secretary i ministeriet for undervisning og videnskab med ansvar for spørgsmål vedrørende løn, arbejdsforhold og videreuddannelse af lærere; medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 1993 til 31. december 2001: ansvarlig for sektoren, der reviderede sociale politikker, industripolitikker, Berlin-centret, Dublin-instituttet og Samhørighedsfonden (miljøaspektet); ansvarlig for sektoren, der udarbejdede revisionserklæringen (DAS); formand for DAS-gruppen (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Født i Cheltenham i 1948; mastergrad i statskundskab (Economics of Public Policy) fra University College, London og bachelorgrad i samtidshistorie fra Oxford University; udlånt til Det Forenede Kongeriges Faste Repræsentation ved EU (økonomiske og finansielle anliggender) som andensekretær og til kontoret for økonomiske anliggender under Cabinet Office (1971). Chef for finansministeriets kontor for landbrug (1984); økonomisk og finansiel rådgiver ved Det Forenede Kongeriges Faste Repræsentation ved EU (1985); leder af European Union Group i finansministeriet, suppleant i bestyrelsen og senere medlem af bestyrelsen for Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg (1990); stedfortrædende fast repræsentant for Det Forenede Kongerige ved EU i Bruxelles (1995); under Det Forenede Kongeriges formandskab for Rådet i 1998 formand for De Faste Repræsentanters Komité (1. Afdeling) (1998); leder af Europasekretariatet under Cabinet Office (1999-2000); gæsteforelæser (Visiting Fellow) ved London School of Economics, Centre for International Studies, og underviser (Practitioner Fellow) ved University of Sussex, European Institute (2000); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra 1. januar 2002 til 31. december 2013: ansvarlig for revisionen af landbrugspolitikkerne: revisionserklæring, regnskabsafslutning og eksportrestitutioner; medlem af CEAD-gruppen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling"; medlem af revisionsgruppe I "Landbrugspolitikker" (2004); medlem af revisionsgruppe II "Strukturpolitikker, transport, forskning og energi" (2006); gruppeformand (2008); formand for CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" med ansvar for revisionskvalitet og støtte; medlem af Administrationsudvalget (2010); medlem af Afdeling III "Foranstaltninger udadtil" (2012); død den 3. september 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Født 1960; MBA fra London Business School; Advanced Management Programme ved Harvard Business School og BA og MA (historie) fra University College, Oxford. Arbejdede i mere end 18 år i Finansministeriet, herunder to perioder i kabinetter - som assisterende ministersekretær for finansministeren (1984-86) og kabinetschef for departementschefen i Finansministeriet (1991-93); leder af grupperne for Transport, Skat og Budget og Skattepolitik, Finansministeriet (1993-99); direktør, Enheden for reguleringseffekt, Cabinet Office (1999-2003); direktør, Finanssektoren, Finansministeriet (2003-04); generaldirektør, Strategi og pensioner, Ministeriet for Arbejde og Pension (DWP) (2004-09); næstformand og bestyrelsesmedlem i Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (2008-13); generaldirektør, Nationale klimaforandringer og forbrugerstøtte, Ministeriet for Energi og Klimaforandringer - DECC (2009-11); generaldirektør, Internationale klimaforandringer og energieffektivitet, DECC (2011-13); fungerende departementschef, DECC (oktober 2012-januar 2013); medlem af Den Europæiske Revisionsret fra januar 2014 til januar 2020; som medlem arbejdede han med revision af EU's samhørighedspolitik (2014-16) og bæredygtig anvendelse af naturressourcer (2016-20); formand for Afdeling I (Bæredygtig anvendelse af naturressourcer) (2016-18).