Yes
No

Vi har beslutat oss för att ta itu med klimat- och miljörelaterade utmaningar, både i vårt revisionsarbete och som arbetsgivare. Vi är övertygade om att även små insatser gör skillnad och bidrar till skapandet av en hållbarare värld.

Här nedan beskriver vi några av våra miljöinitiativ:


  • En biodlarklubb för revisionsrättens personal som sköter om bikupor inom revisionsrättens fastighet och ger personalen möjlighet att skaffa praktisk erfarenhet av biodling. Honungen som produceras används i första hand för representationssyften.


  • En trädgårdsförening för personalen som sköter om blomrabatter och grönsaksodlingar inom revisionsrättens fastighet. Föreningen erbjuder även fröbyten med personalen för att öka medvetenheten om biologisk mångfald och permakultur.


  • Ett fyra år långt ideellt samarbete med en lokal icke-statlig organisation som går ut på att plantera träd på ett stycke mark i Luxemburg.


  • Vi erbjuder personalen gratis abonnemang på Luxemburgs stads hyrcykelsystem vel’OH!


  • För att minska plastanvändningen erbjuder vi personalen återanvändbara matlådor och vattenflaskor för hämtmat och dricksvatten.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    Revisionsrätten deltar i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) som är ett förvaltningsverktyg för att utvärdera, rapportera om och förbättra organisationers miljöprestanda. Här ​kan du läsa mer om revisionsrättens arbete med Emas.