Yes
No

​Finansiell stabilitet är beroende av marknaders och finansinstituts motståndskraft mot ekonomiska chocker och systemets förmåga att upprätthålla allmänhetens förtroende. EU har därför vidtagit åtgärder för att säkerställa att banker och finansmarknader är noga reglerade och övervakade.