Yes
No

​Målet för EU:s transport- och rörlighetspolitik är att tillhandahålla säkra, hållbara och konkurrenskraftiga transportsystem och transporttjänster samt att ta fram innovativa lösningar som bidrar till dessa mål. Politiken rör framför allt fem viktiga transportsätt: luftfart, vägtrafik, järnväg, sjöfart och inre vattenvägar.