Yes
No

​Revisionsrätten erbjuder alla sina anställda utbildning för att de ska kunna utnyttja sina förutsättningar på bästa sätt. Vi anser att lärande är en livslång process. Vårt utbildningsprogram bidrar till att göra revisionsrätten till en intellektuellt stimulerande arbetsplats med motiverad och välutbildad personal som tjänar EU och dess medborgare.

ECAcademy  

Vår katalog över utbildningsaktiviteter omfattar en mängd olika ämnen. Några av våra kurser är också tillgängliga för omvärlden via vår portal ECAdemy.

Nyanställda revisorer erbjuds ett treårigt introduktionsprogram kallat ASPIRE. Aspire har genomförts sedan . År införde vi uppföljningsprogrammet Aspire Alumni, som möjliggör ytterligare fortbildning för enskilda alumnigrupper under vägledning av en ledamot av revisionsrätten som mentor.

Våra revisorer får också stöd för att förvärva och upprätthålla yrkeskvalifikationer. Vi ger också vår personal möjlighet att delta i akademiska forskarprogram.

Våra karriärrådgivare och mentorer står till förfogande för alla anställda vid revisionsrätten och kan ge vägledning i alla skeden av karriären.

Vi uppmärksammar och belönar prestation genom utmärkelser för egenansvar, prestation och kunskapshantering, program för ledarskapsutveckling och andra utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Revisionsrätten främjar rörlighet inom organisationen och uppmuntrar personalen att rotera mellan olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vår politik för personalrotation syftar till att öka motivationen och förbättra karriärutvecklingen och revisionskvaliteten och samtidigt bevara det yrkesmässiga oberoendet. Våra fast anställda erbjuds rörlighet mellan EU:s instit​utioner, vilket främjar deras utbildnings- och utvecklingsmöjligheter under hela yrkeskarriären.​​

Related documents