No
No
 

Europeiska revisionsrätten tar emot besöksgrupper som vill lära sig mer om vår roll och vårt arbete.

Ansökan ska göras minst två månader i förväg. I ansökan ska skälen till besöket anges och även vilka ämnen som besökarna framför allt är intresserade av. Av säkerhets- och utrymmesskäl kan revisionsrätten inte ta emot grupper på över 5​0 personer. Besökarna måste vara minst 14 år.

Under besöken, som varar mellan en och en och en halv timme, presenterar en tjänsteman vid revisionsrätten institutionens roll och arbete, vilket följs av en diskussion.

Besöken organiseras av evenemangs- och protokolltjänsten.

Om du vill besöka Europeiska revisionsrätten ber vi dig fylla i formuläret nedan.