No
No

Vi vill bidra så mycket som möjligt till ett motståndskraftigare, hållbarare och rättvisare EU.

För att kunna uppfylla den ambitionen sätter vi upp mål som ska vägleda vårt arbete. Dessa mål fastställs i fleråriga strategier. Vår nuvarande strategi omfattar perioden 2021–2025.

Vi har tre strategiska mål för perioden 2021–2025:

  • Förbättra arrangemangen för ansvarsskyldighet, öppenhet och revision inom alla typer av EU-åtgärder

  • Inrikta våra effektivitetsrevisioner på de områden och teman där vi kan ge störst mervärde

  • Tillhandahålla hög revisionssäkerhet i en utmanande och föränderlig miljö

I strategin för 2021–2025 anges våra värderingar, vårt uppdrag och vår vision. Vi beskriver också i detalj hur vi planerar att uppnå våra strategiska mål.

Revisionsrättens tidigare strategier