Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Född i Nivelles den 4 augusti 1921; studerade klassisk humaniora (grekiska och latin) och industriell redovisning; examen i handel och finans; föreläsare vid Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis i Bryssel; revisor vid finansföretag i Bryssel och på den juridiska avdelningen vid Administration Centrale des Contributions Directes (1942). Generalsekreterare, vid avdelningen för studier, med ansvar för förhandlingar (Eurochemic, Eurocontrol) och internationellt arbete (Europeiska gemenskaperna) (1957); Service du Crédit Public, deltid fram till dess att han fick internationella uppdrag i april 1960; generalinspektör; ekonomisk rådgivare vid den ständiga representationen med ansvar för finansiella, skatterelaterade och administrativa förhandlingar, ordinare ledamot av budgetutskottet, Europeiska utvecklingsfonden och Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket samt suppleant i kommittén för Europeiska socialfonden; ledamot av Europaskolornas styrelses kommitté för administrativa och finansiella frågor; ledamot av styrelsens expertgrupp (1959); suppleant i Europeiska investeringsbankens styrelse (1970); revisor vid EKSG (1971); ledamot av revisionskommittén (1972); ledamot av revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 17 oktober 1987; avled den 20 januari 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Född i Winenne den 24 oktober 1923; doktorsexamen i juridik och examen i ekonomisk vetenskap; ekonom och ekonomisk rådgivare vid ekonomiministeriet (1949); finansinspektör vid ministerierna för sysselsättningspolitik, socialpolitik och näringspolitik (1959); rådgivare vid premiärministerns kansli (1963). Biträdande kanslichef hos ministern med ansvar för samordning av sociala frågor och utbildning (1966); chef för premiärministerns kontor för ekonomiska och sociala frågor (1968); kanslichef hos ordföranden för ministerkommittén för ekonomisk och social samordning (1972); chef för budgetministerns kansli (1974); generalfinansinspektör hos kommunikationsministern (1976); chef för budgetministerns kansli (1977); generalfinansinspektör, ackrediterad hos kommunikationsministern (1979); ombud vid reformen av statens räkenskaper (1982); ledamot av revisionsrätten från den 18 oktober 1987 till den 15 mars 1992; avled den 15 mars 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Född i Bouffioulx den 18 december 1928; examen i handel och finans (1953); godkänd i ett uttagningsprov för biträdande finansinspektörer (1958); vinnare av institutet för förvaltningsvetenskaps andrapris (1963); ledamot av kungliga sällskapet för ekonomisk politik; ordförande för Groupe Économique HEC Saint-Louis. Nationella statistikinstitutet (1947); olika befattningar vid Belgiens revisionsorgan (1954); specialavdelningen för budgetanalys (1966); tekniskt högnivåsamarbete i Zaire (1973); ledamot av Belgiens revisionsorgan (1975); kontaktperson för Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (1977); revisor vid Agence de Coopération Culturelle et Technique i Paris (1976); biträdande chef vid socialförsäkringsministerns kansli (1974); ledamot av Centre Public d’Aide Sociale i Bryssel (1989); ledamot av revisionsrätten från den 21 december 1992 till den 9 februari 1994; avled den 15 oktober 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Född i Etterbeek den 13 mars 1940; studier i juridik vid Bryssels fria universitet och i affärsmetoder vid Nancys universitets juridiska fakultet; verksam i privata näringslivet (1961–1963); handläggare vid Europeiska kommissionen; utkast till direktiv om harmonisering av bolagsrätten (1963); förste handläggare vid generaldirektoratet för budget (1968). Assistent till generaldirektören (1972); chef för avdelningen för den allmänna budgeten, förvaltning och finansiell information (1974); avdelningschef och sedan direktör med ansvar för bistånd till utvecklingsländer vid revisionsrätten (1978); direktör med ansvar för revisionsmetoder (1985); generalsekreterare (1989); ledamot av revisionsrätten från den 10 februari 1994 till den 28 februari 2000; revision av åtgärder till förmån för länderna i Central- och Östeuropa, de nya oberoende staterna (forna Sovjetunionen) och Mongoliet (1996); avled den 11 mars 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Född i Ostende den 23 maj 1945; ekonomexamen från universitetet i Gent; avdelningschef för den belgiska centralbankens forskningsavdelning; ansvarig för nationalräkenskaper och finansräkenskaper (1976); särskild rådgivare i ekonomisk politik och penningpolitik vid centralbanken i Burundi för Internationella valutafondens räkning (1983). Chef för Belgiens budgetministers kansli (1988); direktör vid och styrelseledamot i belgiska centralbanken (1991); styrelseledamot i belgisk-luxemburgska valutainstitutet (2000); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2000 till den 28 februari 2006; avled den 8 november 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Född i Overpelt den 19 juli 1952; masterexamen i ekonomi från universitetet i Cambridge (Storbritannien) som British Council-stipendiat; ekonomie doktorsexamen, med offentliga finanser och monetär ekonomi som specialinriktning, från katolska universitetet i Leuven; jur. kand. från universitetet i Antwerpen. Mellan 1977 och 1978 var han forskningsassistent i offentliga finanser vid centrumet för ekonomiska studier på katolska universitetet i Leuven; år 1978 gjorde han en sex månader lång studieresa till Japan som vinnare av ett pris som instiftats av den belgiske utrikeshandelsministern; han var revisor vid Belgiens högre revisionsorgan från 1980 till 1994, då han blev medlem av den belgiska regeringen; Han var utstationerad från Belgiens högre revisionsorgan mellan 1984 och 1994. Från 1983 till 2006 var han borgmästare i Overpelt. Mellan 1984 och 1985 var han rådgivare vid den belgiska vice premiärministerns kansli. Mellan 1985 och 1989 var han rådgivare vid den belgiska finansministerns kansli. Mellan 1989 och 1991 var han ledamot av Europaparlamentet, där han var ledamot av budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor. Mellan 1991 och 1994 var han ledamot av Belgiens parlament, där han var ledamot av finansutskottet. Han var försvarsminister mellan 1994 och 1995 och jordbruksminister samt minister med ansvar för små och medelstora företag mellan 1995 och 1999. Under sin tid som ledamot av Belgiens parlament mellan 1999 och 2006 var han ledamot av finansutskottet och utrikesutskottet. År 2004 valdes han till ordförande för utrikesutskottet. Han var ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2006 till den 30 april 2018. År 2015 förärades Karel Pinxten titeln baron av kung Philippe av Belgien.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Född i Bulgarien den 17 april 1956; masterexamen i ekonomi och förvaltning vid Karl Marx-universitetet i Sofia; forskare vid forskningsinstitutet för byggnadsekonomi i Sofia med specialisering på finansiell och ekonomisk analys av byggnation (1980-1986); föreläsare vid ekonomiska fakulteten vid Sofiauniversitetet "St. Kliment Ohridski" (1988-2006). Avdelningschef vid industriministeriet, där hon analyserade statliga företags skulder, beviljade krediter till statliga företag och ansvarade för förbindelser med internationella finansinstitut (1991); styrelseledamot i Sofia Bank Ltd. i Bulgarien (1993); ledamot av Bulgariens revisionsorgan och ansvarig för revisionen av den nationella centralbanken, statsskulden, garantifonden för banktillgodohavanden, det bulgariska organet för exportförsäkringar, privatiseringar, utlandsskulder med statliga garantier och offentlig-privata partnerskapsprojekt samt kontaktperson för andra högre revisionsorgan, däribland Europeiska revisionsrätten (1995); ledamot av revisionsutskottet vid Europarådets utvecklingsbank i Paris (2004); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2007 till den 31 december 2012, där hon ingick i revisionsgrupp IV ”Egna medel, bankverksamhet, administrativa utgifter, gemenskapsinstitutioner, gemenskapsorgan och inre politik”; suppleant i revisionsrättens förvaltningskommitté (2007); ledamot av avdelning IV ”Inkomster, forskning och inre politik, EU-institutioner och EU-organ”; företrädde avdelning IV i CEAD-avdelningen (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Född 1975 i Stara Zagora, Bulgarien. Masterexamen i internationell ekonomi från handelshögskolan i Varna, Bulgarien, och masterexamen från Thunderbird Shool of Global Management vid Arizona State University, USA. Har arbetat som samordnare för internationella finansinstitut vid jordbruks- och livsmedelsministeriet i Bulgarien (1999–2002) och investerings- och affärsanalytiker vid flera finans- och bankinstitut i USA (2004–2006). Har varit kommunalråd i Sofias kommun (2007–2009) och ledamot av Europaparlamentet (2009–2012) med bland annat följande uppdrag: vice ordförande för budgetkontrollutskottet (CONT), vice ordförande för särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och vice ordförande för EU-delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina. Utsågs till ledamot av revisionsrätten 2013 där hon har varit ansvarig ledamot för en rad regelefterlevnads- och effektivitetsrevisioner och, från 2016, doyen i avdelning II – Investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering – samt, från 2022, ordförande för kommittén för kontroll av revisionskvaliteten samt ordförande i Internationella organisationen för högre revisionsorgans (Intosai) kommitté för standarder för yrkesutövningen. Utsågs i september 2023 till ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Född i Prag 1965; universitetsexamen i finansiell ekonomi vid Prags ekonomiska universitet (1987); har fullföljt följande kurser: Offentlig bokföring och revision (CIPFA, London), Privatisering och offentliga finanser (JICA, Tokyo), Offentlig finansförvaltning (IMF, Wien), Statistik rörande den offentliga sektorns finanser (IMF, Washington D.C.) och Utvecklingsbistånd till företagssektorn (JICA, Tokyo); arbete vid Tjeckiens finansministerium, avdelningen för finansiell analys (1988) och statsbudgetavdelningen (1990). Biträdande direktör för statsbudgetavdelningen och chef för enheten för allmänna budgetfrågor (1994); ledamot av finanskommittén vid Europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN) (1993-1996); direktör för analysavdelningen vid Tjeckiens högre revisionsorgan (Nejvyšší kontrolní úřad); företrädare för Tjeckiens revisionsorgan i arbetsgruppen med Europeiska revisionsrättens, SIGMA:s och kandidatländernas experter på revisionshandböcker; expertuppdrag för Världsbanken (1999); utnämnd till ledamot av Tjeckiens högre revisionsorgan (juli 2003); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2010; ledamot av avdelning III ”Externa åtgärder”; ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté; ledamot av och ordförande för revisionskommittén; ledamot av och ordförande för Europols gemensamma tillsynsmyndighet; doyen i avdelning III ”Externa åtgärder” och ledamot av förvaltningskommittén (2010); avdelningens företrädare i CEAD-avdelningen (2011); ledamot av och senare doyen (2013) i avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurser” och avdelningens företrädare i CEAD-avdelningen.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Född i Köpenhamn den 29 augusti 1922; juristexamen (Juridisk Kandidat) från Köpenhamns universitet (1948); tjänsteman vid Danmarks kontor för revision av de offentliga räkenskaperna (1948); förordnad som jurist vid hovrätten (1952); revisor vid Natos internationella revisorskollegium i Paris (1957). Ledamot av revisionskommittén vid organisationen för europeisk rymdforskning i Paris (1964); enhetschef vid kontoret för revision av de offentliga räkenskaperna (1966); avdelningschef vid kontoret för revision av de offentliga räkenskaperna (1972); ledamot av Europeiska gemenskapernas revisionskommitté i Bryssel (1973); biträdande revisor av offentliga räkenskaper (1976); ledamot av revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 17 april 1983, avled den 1 maj 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Född i Herrested den 6 maj 1922; juristexamen från Köpenhamns universitet (1948); advokat (1948); tjänsteman vid Danmarks kontor för revision av de offentliga räkenskaperna (1949); tillfällig tjänst vid Natos internationella revisorskollegium (1956); revisor vid Natos internationella revisorskollegium (1960). Enhetschef vid kontoret för revision av de offentliga räkenskaperna (1967); avdelningschef vid kontoret för revision av de offentliga räkenskaperna (1974); delegerad revisor vid ECMWF i Reading i Förenade kungariket (1976); delegerad revisor vid EMBL i Heidelberg i Tyskland (1978); revisor (1977); ledamot av revisionsrätten från den 18 april 1983 till den 17 april 1989, avled den 23 september 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Född i Vejle den 24 oktober 1931; magisterexamen i ekonomi från Köpenhamns universitet (1957); revisor vid Danmarks kontor för revision av de offentliga räkenskaperna (1957); revisor vid Nato (1966); enhetschef vid Danmarks kontor för revision av de offentliga räkenskaperna (1971). Avdelningschef vid Danmarks kontor för revision av de offentliga räkenskaperna (1973); biträdande riksrevisor (1983); ledamot av revisionsrätten från den 18 april 1989 till den 30 juni 1995, avled den 4 juni 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Född i Köpenhamn 1940; examen i statsvetenskap från Köpenhamns universitet och från Handelshøjskolen i Köpenhamn; handläggare vid finansministeriet och utrikesministeriet (1965); biträdande enhetschef vid Rigsrevisionen. Enhetschef vid Rigsrevisionen med ansvar för revision av räkenskaperna för bygg- och anläggningsarbeten samt ministeriet för Grönland; medlem av ledningsgruppen och ansvarig för revisionen av socialministeriet och miljöministeriet (1971); riksrevisor (1985); ledamot av besvärsnämnden för monopol (1987); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 juli 1995 till den 31 december 2001: ansvarig för sektorn för socialpolitik, industripolitik, centrumet i Thessaloniki, Dublinfonden och Sammanhållningsfonden (miljöskyddsaspekten).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Född i Köpenhamn den 31 mars 1949; juristexamen från Köpenhamns universitet; handläggare vid överförmyndarinstansen under justitieministeriet (1972); enhetschef vid Rigsrevisionen med ansvar för årsrapporten, övergripande planering mellan avdelningar samt granskning av socialministeriet, inrikesministeriet och miljöministeriet (1985). Avdelningschef vid Rigsrevisionen med ansvar för övergripande planering och ledning av finansiella revisioner (1995); medlem i en arbetsgrupp med företrädare för EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten om europeiska riktlinjer för tillämpning av Intosais revisionsstandarder (1996); biträdande riksrevisor vid Rigsrevisionen med ansvar för finansiell revision och effektivitetsrevision av försvarsministeriet, skatteministeriet och ministeriet för livsmedel, jordbruk och fiske (1999); kontaktperson för förbindelserna med Europeiska revisionsrätten och Natos internationella revisiorskollegium (2000); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2002 till den 29 februari 2012: ansvarig för granskningen av EU-institutionernas administrativa utgifter, Byrån för EU:s officiella publikationer, gemenskapens externa kontor och delegationer samt subventioner (2002); ledamot av revisionsgrupp IV ”Inkomster, bankverksamhet, administrativa utgifter, gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan, inre politik” (2004); doyen (2005); ledamot av CEAD-gruppen ”samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling”; suppleant i förvaltningskommittén (2009); ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi” och den ledamot som företrädde avdelning II i CEAD-avdelningen; doyen i avdelning II och ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Född i Köpenhamn den 14 november 1949; magisterexamen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet (1976); handläggare på Rigsrevisionen (1976–1984); lärare i nationalekonomi och statskunskap (1980–1983) och statistik (1983) vid Handelshøjskolen i Köpenhamn; attaché hos den danske ledamoten av Europeiska revisionsrätten (1984–1985) . Kanslichef hos den danske ledamoten av Europeiska revisionsrätten (1985–1988); handläggare på Rigsrevisionen (1988–1989); lärare i statistik vid Köpenhamns universitet (1988–1991); enhetschef vid Rigsrevisionen (1989–1995); lärare i företagsekonomi och statskunskap vid Köpenhamns universitet (1991–1995); riksrevisor (1995–2012); ordförande för Intosais kommitté för standarder för yrkesutövningen (2004–2012); ledamot av Europeiska revisionsrätten den 1 mars 2012; ledamot av CEAD-gruppen ”Samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling”, avled den 1 februari 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Född in Hagenbach den 1 mars 1922; studier i juridik vid universitetet i Mainz (1946); praktikperiod som Referendar (efter avlagd första statliga examen i juridik) därefter Assessor (efter avlagd andra statliga examen i juridik) (1949); juridisk praktik, sedan domare vid Sozialgericht i Speyer (1953); handläggare vid Rheinland-Pfalz ministerium för utbildning och kultur (1955). Ledamot av tyska förbundsdagen; ordförande för budgetutskottets underutskott för revision (1957); ordförande för CDU/CSU-gruppen i budgetutskottet (1965); parlamentarisk statssekreterare vid det federala finansministeriet (1967); ordförande för förbundsdagens budgetutskott (1969); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 november 1977 till den 17 oktober 1983, avled den 2 oktober 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Född i Kassel den 30 augusti 1923; examen i ekonomi från universitetet i Marburg (1948); Tysklands federala arbetsförmedling Bundesagentur für Arbeit (1953); ledamot av tyska förbundsdagen (1961); ledamot av förbundsdagens budgetutskott; ledamot av budgetutskottets underutskott för revision med ansvar för revision av den federala republikens räkenskaper (1962). Ordförande för budgetutskottet (1980); ordförande för förbundsdagens näringsutskott (1982); ledamot av revisionsrätten från den 18 oktober 1983 till den 20 december 1989, avled den 8 december 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Född i Ottersweier den 8 april 1932; doktor i ekonomi, examen från universitetet i Freiburg im Breisgau och från högskolan för ekonomi och offentlig förvaltning i Freiburg; höga poster inom den tyska förbundsrepublikens förvaltning och inom näringslivet; ledamot av tyska förbundsdagen (1976). Ledamot av budgetutskottet och ordförande för budgetkontrollutskottet (1982) ordförande för utskottet för godkännande av militära utgifter (1985); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 21 december 1989 till den 31 december 2001, ansvarig för revisionen av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), upplåning och utlåning, räntesubventioner samt bistånd till länderna i Central- och Östeuropa och de oberoende staterna i före detta Sovjetunionen; doyen i revisionsgruppen med ansvar för strukturstöd, det regionala området, de integrerade Medelhavsprogrammen samt området transportinfrastruktur inom Sammanhållningsfonden (1994); revisionsrättens ordförande (1996-1999). Avled den 18 maj 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Född i Quedlinburg/Harz den 18 juli 1942; doktorsexamen i juridik; avlagt den första och den andra statliga examen i juridik; studier i juridik vid universiteten i Kiel och Göttingen (Tyskland) och vid universitetet i Bordeaux (Frankrike); studier i internationella förbindelser vid Johns Hopkins University i Bologna (Italien); lokalförvaltningen i Hildesheim (Niedersachsen) (1971). Högre tjänsteman vid det tyska ministeriet för inrikesärenden och vid delstatsministeriet för inre angelägenheter och delstatsministeriet för ekonomi och transport i Niedersachsen (1975); personlig rådgivare vid delstatsministeriet för inre angelägenheter i Niedersachsen (1979); vice ordförande för lokalförvaltningen i Weser-Ems (1981); statssekreterare vid delstatsministeriet för livsmedel och jord- och skogsbruk i Niedersachsen (1983); ledamot av tyska förbundsdagen (1990); ordförande för Tysklands högre revisionsorgan (Bundesrechnungshof) (1993); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2002 till den 31 december 2007, ansvarig för granskningen av jordbrukspolitiken på området arealstöd och marknaderna för mjölkprodukter och nötkött (2002); en av de ansvariga ledamöterna för revisionsgrupp I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna” (2004); doyenne i revisionsgrupp I (2007); ledamot av revisionsrättens kommitté för internrevision; suppleant i revisionsrättens förvaltningskommitté och ledamot av Europols gemensamma kontrollkommitté.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Född i Frankfurt am Main den 22 april 1949; doktorsexamen i juridik från Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt am Main; första och andra statliga examen i juridik (1975); domarpraktik vid åklagarämbetet i Wiesbaden och Hanau (Hessen); lektor vid högskolan för administrativa studier i Wiesbaden, sektionen i Frankfurt am Main, under tre år (1980). Allmän åklagare (1981); ledningsuppgifter vid justitieministeriet i Hessen; chefsåklagare (1984); kansliråd (Ministerialrat) (1986); avdelningsdirektör för enheterna för budget och samhällsplanering vid justitieministeriet i Hessen; ledamot av Tysklands högre revisionsorgan (Bundesrechnungshof) och chef för enheten för revision på socialförsäkringsområdet (1989); biträdande kansliråd (Ministerialdirigent), chef för avdelningen för kärnkraftsinspektion och strålskydd vid Hessens ministerium för miljö, energi och federala frågor (1991); statssekreterare vid Hessens finansministerium (1994); verksam som advokat specialiserad på byggfrågor och offentlig upphandling samt offentlig-privata partnerskap; ledamot av Olafs övervakningskommitté (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) (1999); statssekreterare vid Nordrhein-Westfalens finansministerium (2000); styrelseledamot (2004) och senare vice vd (2005) för det tyska bankförbundet Bundesverband deutscher Banken; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2008 till den 28 februari 2014: revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi”; suppleant i revisionsrättens förvaltningskommitté (2008); ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi” (2010); doyen i avdelning II och ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté (2011); nominerad av Europeiska revisionsrätten till Europeiska stabilitetsmekanismens revisionsnämnd (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Född i Tartu 1969; filosofie kandidatexamen i biologi (genetik) vid universitetet i Tartu (1992); masterexamen i företagsekonomi (2001); arbetade för Hansapank Markets (avdelningen för bankinvesteringar) (1998). Ekonomisk-politisk rådgivare vid den estniska premiärministerns kansli med ansvar för kontakterna med IMF och andra multilaterala finansinstitut (EBRD, NIB och Världsbanken); deltog i förberedelserna av pensionsreformen (1999); finansdirektör vid kraftverket i Iru (2002); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 10 oktober 2016, där hon ingick i revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi”; ordförande i revisionsrättens förvaltningskommitté (2006); ledamot av CEAD-gruppen (samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) (2008); ledamot av Europols gemensamma kontrollkommitté; ledamot med ansvar för revisionsförklaringen i CEAD-avdelningen (2010); tillträdde som Estlands president den 10 oktober 2016 för en period på fem år.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Född i Tallinn i Estland 1966; examen i juridik (cum laude) från Tartus universitet. Innan Juhan Parts blev ledamot av Europeiska revisionsrätten var han Estlands premiärminister (2003–2005) och före det riksrevisor vid Estlands nationella revisionsorgan (1998–2002). Hans arbetsuppgifter vid revisionsrätten fokuserade på försvars- och utrikespolitik. Han ansvarade för många särskilda rapporter, bland annat om EU-stöd för rättsstaten på västra Balkan och om minskning av den storskaliga korruptionen i Ukraina. Juhan Parts var ordförande för reflektionsgruppen om framsynthet och även ledamot av rådgivande panelen för strategi och framsynthet.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Född i Cork den 19 januari 1919; olika tjänster inom offentlig förvaltning (1937); tjänsteman och sedan biträdande handläggare vid finansministeriet (1946); förste handläggare (1962) och biträdande statssekreterare för budgeten (1968); undersekreterare, chef för avdelningen för offentliga utgifter med ansvar för alla frågor som rör offentliga utgifter (1971). Statssekreterare vid finansdepartmentet; direktör vid Irlands centralbank; suppleant i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling; ledamot av samordningskommittén för kortsiktig ekonomisk och finansiell politik (EEG); ledamot av National Economic and Social Council; ledamot av National Science Council; ledamot av styrelsen och verkställande kommittén för institutet för ekonomisk och social forskning; revisor när det gäller flera olika budgetanslag, inklusive anslag till finansministerns kansli (1976); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 17 maj 1986; revisionsrättens ordförande 1977–1981; avled den 28 mars 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Född i Dublin den 27 februari 1929; examen i ekonomi, juridik och statsvetenskap från University College Dublin; affärs- och skatteadvokat; bolagsdirektör; ledamot av rådet (ekonomiska och finansiella frågor); guvernör i Internationella valutafonden och Europeiska investeringsbanken; finansminister och minister för offentliga tjänster (1973). Rådets ordförande (1975); ledamot av Europaparlamentet (1977); förste vice ordförande för Europaparlamentet (1984); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 maj 1986 till den 9 februari 1994; avled den 17 mars 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Född i Cork 1935; masterexamen i handelsrätt från National University of Ireland; medlem av institutet för industriingenjörer; Education and Industrial Officer vid irländska fackföreningarnas kongress (1961); ledamot av det irländska parlamentet (Dáil Éireann) (1969); delegat i Europarådets parlamentariska församling (1973); vice partiledare för irländska arbetarpartiet (1981). Ledamot av kommittén för offentliga räkenskaper (1987); ledamot av Europaparlamentet: vice ordförande för utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik; vice ordförande för Europeiska socialdemokratiska partiets grupp; ledamot av EP-AVS- och EP-USA-delegationerna (1989); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 10 februari 1994 till den 29 februari 2000: ansvar för sektorn EUGFJ-utveckling, forskning; doyen i revisionsgrupp I, ansvarig för sektorn EUGFJ I (animaliska produkter, socker och fiske) (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Född i Carna i grevskapet Galway den 5 september 1950; utexaminerad från Carysfort Teacher Training College i Blackrock i grevskapet Dublin; ledamot av det irländska parlamentet (Dáil Éireann) (1975); statssekreterare för ministern för näringslivs- och handelsfrågor och energi (1977); biträdande minister vid samma ministerium (1978); första kvinnliga statsrådet sedan staten Irland grundades; minister för Gaeltacht (1979). Biträdande utbildningsminister (1982); ordförande i den första parlamentariska tvärpolitiska kommittén för kvinnors rättigheter (1982); ledamot av den tvärpolitiska kommittén för skilsmässofrågor; biträdande minister för Europafrågor (1987); ansvar för samordningen av det irländska ordförandeskapet (1990); ordförande för den interministeriella kommittén om EU-politik och för råden (budget, kultur, utvecklingssamarbete och telekommunikation) under det irländska ordförandeskapet; minister för turism, transport och kommunikationer; ansvarade för elva av de viktigaste statsägda bolagen i Irland (1992); justitieminister (1993), medlem av irländska regeringens delegation vid förhandlingarna om den brittiska och den irländska regeringens gemensamma förklaring om fred och försoning på Irland från december 1993; yrkesverksam inom den privata sektorn som företagskonsult; företagsextern styrelseledamot av två större irländska bolag; kolumnist i tidningen Irish Times ansvarade för sändningsverksamheten vid TG4 (gaeliskspråkig TV-kanal) (1997); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2000 till den 9 februari 2010: ansvarade för granskningen av animaliska och vegetabiliska produkter inom EU, andra utgifter inom EUGFJ och jordbruksåtgärder (2000); ansvarig ledamot för ADAR-avdelningen (granskningsmetoder och granskningsrapporter) vid revisionsrätten; doyenne i CAED-avdelningen (samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) (2002); ledamot av revisionsgrupp III ”Externa åtgärder” (2006); ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté från det att den inrättades (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Född i grevskapet Galway 1976; auktoriserad revisor vid institutet för auktoriserade revisorer i Irland; medlem av det irländska institutet för skatterådgivare; examen i olika ämnen: handelsrätt, Law Society of Ireland; juridik, Honorable Society of King’s Inns, Irland; kommersiell processrätt, Law Society of Ireland; konkurs och företagsrekonstruktion, Law Society of Ireland; auktoriserad revisor hos Deloitte & Touche i Dublin (1996). Ordförande i Ground Marketing Group (Havas Plc/4D Irland) (2000); ordförande för institutet för ledarskapskonsulter i Irland (2005); verkställande direktör vid institutet för direktörer (Institute of Directors) i Irland (2006); medlem av den irländska polisens (An Garda Siochána) revisionskommitté (2009); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 31 mars 2010 till den 29 februari 2012: ledamot av revisionsgrupp III ”Externa åtgärder”; ledamot av avdelning IV ”Inkomster, forskning och inre politik, EU-institutioner och EU-organ”; suppleant i CEAD-avdelningen ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling”; föredragande ledamot för revisionsrättens arbete som rör EU-organ.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Född i Dublin den 24 februari 1961; filosofie kandidatexamen från University of Washington (1983); masterexamen i företagsekonomi från University College Dublin (1991); examen i tillämpad finansrätt, Law Society of Ireland (2003). Generalsekreterare vid finansdepartementet (2010–2012); biträdande generalsekreterare vid finansdepartementet (2006–2010). Departementsråd, skattepolitik, vid finansdepartementet (2005–2006); departementsråd, avdelningen för bankverksamhet, finanser och internationella kontakter, vid finansdepartementet (2001–2005); chefstjänsteman, centrala policyenheten för informationsfrihet och etiska frågor, vid finansdepartementet (1999–2001); chefstjänsteman, avdelningen för administrativa budgetar, vid finansdepartementet (1998–1999); biträdande chef, pensioner inom offentliga sektorn, vid finansdepartementet (1996–1998); biträdande chef, policyenheten för monetära frågor och växelkursfrågor, vid finansdepartementet (1989–1996); handläggare, hantering av den inhemska statsskulden (biträdande obligationshandlare), vid finansdepartementet (1988–1989); handläggare, anställningsvillkor inom statsförvaltningen, vid finansdepartementet/departementet för offentliga sektorn (1986–1988); handläggare, lönepolitik, vid departementet för offentliga sektorn (1984–1986). Kevin Cardiff har vid olika tidpunkter de senaste åren dessutom haft bland annat följande befattningar: medlem av Irlands centralbankskommission, suppleant och ledamot av Europeiska investeringsbanken, ordförande för och medlem av den irländska regeringens skattestrategigrupp, Irlands representant i EU:s uppförandekodgrupp (beskattning) och ledamot och suppleant i EU:s kommitté för finansiella tjänster. Ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 maj 2012 till den 28 februari 2018: ledamot av avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”, av CEAD-avdelningen ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling”, där han ansvarade för utveckling och översyn av revisionen, och av avdelning IV ”Marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi”.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Född i Aten i 1924; juristexamen från Atens universitet; advokat (1949); distriktsdomare (1952); assessor vid förstainstansrätten (1954); utsedd av Greklands regering till domare vid Förenta nationerna (1962); ordförande för förstainstansrätten (1965); domare vid appellationsdomstolen (1967); rådgivare vid Greklands högre revisionsorgan (1975). Vice ordförande för Greklands högre revisionsorgan, revision av offentliga finanser och offentligrättsliga juridiska personer (1980); ledamot av revisionsrätten från den 1 januari 1981 till den 17 oktober 1983. Avled den 10 september 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Född i Platanos Trikalon 1926; juristexamen från Atens universitet (1952); doktorandstudier i handelsrätt och europeisk rätt vid Paris universitet; tjänsteman vid kommunikationsministeriet (generaldirektoratet för postväsendet) (1948); medlem av Atens advokatsamfund (1955). Distriktsdomare (1956); assessor och därefter domare vid förstainstansrätten (1957); ordförande för förstainstansrätten (1970); domare vid appellationsdomstolen och Thessalonikis borgmästare (1974); rådgivare vid Greklands högre revisionsorgan (1979); ledamot av revisionsrätten från den 18 oktober 1983 till den 20 december 1989. Avled den 9 november 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Född i Pyrgos Ilia 1923; juristexamen Atens universitet; advokat i Aten (1952); assessor och därefter domare vid förstainstansrätten (1954); assessor vid statens rättstjänst (1964); statens juridiska rådgivare vid samordningsministeriet (ekonomiministeriet), kultur- och vetenskapsministeriet, utrikesministeriet, jordbruksministeriet och försvarsministeriet (1969). Studier vid akademien för internationell rätt vid Dallas-universitet (1972); deltog vid förhandlingarna om Greklands anslutning till EG på Greklands ständiga representation i Bryssel (1975); juridisk rådgivare vid jordbruksministeriet (1976); ledamot av revisionsrätten från den 21 december 1989 till den 31 december 1995. Avled den 1 januari 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Född i Assos-Korinthos 1937; examen i nationalekonomi från Bonns universitet; magisterexamen i nationalekonomi från universitetet i Berkeley; doktorsexamen i nationalekonomi från Bonns universitet; sakkunnig och forskare vid centrumet för ekonomisk planering och forskning med ansvar för industrisektorn. Ledamot av Europaparlamentet, budgetsamordnare (1981); ordförande för Greklands statliga fastighetsbolag; Greklands ambassadör/ständiga representant vid OECD (1993); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 1996 till den 31 december 2001: ansvar för revision av utgifter inom EUGFJ-garanti 2.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Född den 21 mars 1957 på ön Kos; juristexamen från Atens universitet, kursetta (1975); akademiska påbyggnadsstudier i straffrätt (1980), offentlig rätt (1982) och offentliga finanser (1983) vid universitetet Paris II Sorbonne. Undervisat vid Greklands skola för offentlig förvaltning, i rättslära och offentliga finanser (1989) och vid Greklands högskola för domarutbildning, i den rättspraxis som tillämpas vid Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (1997); doktorsavhandling i juridik (1985, med högsta betyg); deltagit i uttagningsprov (1986) anordnade av det s.k. statsrådet och Greklands skola för offentlig förvaltning (etta i båda uttagningsproven); ämbetsman vid Greklands s.k. statsråd (1987); ämbetsman vid Greklands revisionsorgan (1993); vice ordförande för Greklands revisionsorgan; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2002 till den 31 december 2013: doyen i avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurser”; ansvar för revisionen av Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken och de administrativa utgifterna vid Europeiska unionens institutioner och organ och Europaskolorna; ansvar för att utveckla revisionsrättens metoder och metoderna inom forskningssektorn; ordförande för den kommitté som har till uppgift att kontrollera revisionsrättens ledamöters externa verksamheter; ledamot av och ordförande för Europols gemensamma kontrollkommitté.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Född i Tortosa den 1 maj 1920; doktorsexamen i ekonomi; revisor; professor i företagsbeskattning vid Barcelonas autonoma universitet; direktör för tidningen El Pueblo (1936); direktör för tidskriften Ara; senator i den konstituerande församlingen (1977). Ledamot av det blandade utskottet kongress/senat för budget- och finansfrågor och senatens budget; omvald som senator för provinsen Tarragona (1979); vice ordförande för budgetkommittén; medlem i finans-, budget-, hälso-, socialförsäkrings-, författnings- och ordförandekommittéerna, och medlem av senatens regionstyrelse; medlem av den delegation som företrädde Kataloniens parlamentariska församling i förhandlingarna med kongressens konstitutionella kommitté om regionens självständighet; talesman och sekreterare i den parlamentariska gruppen för demokrati och socialism i Katalonien; medlem i socialistgruppens ständiga avdelning och samordnare för gruppens verksamhet inom områdena ekonomi, finans och budget; ledamot av senatskommittén med ansvar för rapportering om statsbudgeten och av de kommittéer som rådfrågas om förslag till skattelagstiftning och ekonomisk lagstiftning (1978); senatens representant till Förbundsrepubliken Tyskland och Europarådet i skattefrågor och ekonomiska frågor; ordförande för revisionsavdelningen och ledamot av förvaltningskommittén (Comisiὀn de Gobierno) vid Spaniens högre revisionsorgan; ledamot av Europeiska revisionsrätten från 27 januari 1986 till 9 februari 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Född i Barcelona den 24 september 1950; doktorsexamen i ekonomi; professor vid universitetet i Barcelona; innehavare av professuren i offentlig ekonomi (1989); ordförande för en av de två avdelningarna vid Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984–1989). Ledamot av Kataloniens parlament, ledamot av budgetutskottet (1992–1994); ledamot av Europeiska revisionsrätten från 10 februari 1994 till 29 februari 2000: ansvar för sektorerna ”Egna medel” och ”Regioner – Transport – Turism” (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Född i Tortosa den 4 februari 1950; examen från Complutenseuniversitetet i, Madrid; ordförande för Partido Populars avdelning i Tarragona (1978); ledamot av Tarragonas parlament; ledamot av Nordatlantiska församlingen (1982). Talesman för Partido Populars avdelning i Tortosa (1979); regionordförande för Partido Populars avdelning i Katalonien; ledamot av Partido Populars nationella verkställande utskott (1986); biträdande ordförande för Europeiska folkpartiets grupp i Europarådets parlamentariska församling (1989); ledamot av Västeuropeiska unionens parlamentariska församling (1991); ledamot i budgetkontrollutskottet och utskottet för politiska frågor (1994); ledamot av Europeiska revisionsrätten (2000–2006): revisionsrättens ordförande, 2002–2005. Avled den 16 april 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Född i Palma de Mallorca 1943; doktorsexamen i juridik vid Complutenseuniversitetet i Madrid; biträdande professor och forskare vid Complutenseuniversitetet i Madrid (1969); professor vid universitetet i Valladolid (1976) och vid Balearernas universitet (1977); dekan vid juridiska fakulteten (1978). Biträdande domare vid Balearernas överdomstol (1979); vice rektor vid Balearernas universitet (1980); ledamot av det spanska parlamentet (1982); ordförande för utskottet för ekonomi, handel och finanser (1983); ledamot av de parlamentariska budget- och utrikesutskotten och ledamot av det blandade utskottet kongress/senat med ansvar för förbindelserna med Spaniens nationella revisionsorgan avseende granskningen av de nationella räkenskaperna (1984); representant för det spanska parlamentet vid den interparlamentariska unionens sammanträden (1985); rådgivare vid institutet för skattestudier som är knutet till spanska finansministeriet; deltog i utarbetandet av rapporten om den ekonomiska och finansiella förvaltningen av offentliga utgifter i Spanien (1990); ansvarig för utarbetandet av överklaganden till konstitutionsdomstolen av de kompletterande lagarna för den spanska statsbudgeten (1997); ledamot av Europeiska revisionsrätten från 1 mars 2006 till 29 februari 2012, ledamot av revisionsgrupp IV "Inkomster, bankverksamhet, administrativa utgifter, gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan, inre politik".
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Född i Paris den 22 maj 1931; examen i juridik; examen från Institut d’études politiques i Paris; studier vid École d’Administration, sektionen för ekonomi och finans (1956); finansministeriet (1958); generalsekretariatet för interministeriella ekonomiska samarbetsfrågor (1961). Sakkunnig vid premiärministerns kansli (1962); conseiller maître vid Frankrikes högre revisionsorgan; direktör för fonden för vägledning och reglering av jordbruksmarknaderna (1967); parlamentsledamot för Finistère (1968); minister för post och telekommunikationer (1974); styrelsemedlem i Caisse Nationale de Crédit Agricole och Air France; ledamot av revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 20 december 1989; revisionsrättens ordförande från 1981 till 1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Född i Paris den 10 juni 1929; examen från Institut d’études politiques i Paris (1950); doktorsgrad i ekonomisk vetenskap, examen i offentlig rätt; sakkunnig till ordförandeskapet för det styrande rådet, regeringens generalsekreterares kansli med ansvar för utrikesministeriet (1953). Utstationerad till Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission (gemensamma marknaden) som förste handläggare vid det verkställande sekretariatet; assistent till den administrativa generaldirektören (1959); direktör för inrikes frågor (1963); administrativ direktör (1968); personaldirektör (1970); budgetdirektör (1973); generaldirektör för budget vid Europeiska gemenskapernas kommission (1977); conseiller maître vid Frankrikes högre revisionsorgan i extraordinär ställning; delegat inom luftrum (1986); ordförande för det nationella organet för doktorer i ekonomi, ordförande i det verkställande presidiet (1978); lärare i europeiska offentliga finanser vid Europeiska högskolan i Brygge (1981); lärare vid det europeiska universitetscentrumet i Nancy; gästlärare vid universitetet i Strasbourg (1983); ledamot av revisionsrätten från den 21 december 1989 till den 20 december 1995; avled den 16 december 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Född i Paris den 5 mars 1948; ingenjörsexamen från École navale i Frankrike, examen från École d’administration des affaires maritimes i Frankrike samt från John F. Kennedy School of Government vid Harvard; olika befattningar vid försvarsministeriet, transport- och sjöfartsministeriet och vid den interministeriella havsdelegationen (1968). Revisor och senare conseiller référendaire vid Frankrikes högre revisionsorgan, med ansvar för granskningen av utbildnings- och forskningsministerierna samt utrikes- och biståndsministerierna; extern revision av Förenta nationernas och den meteorologiska världsorganisationens räkenskaper (1987); ledamot av Intosais och Eurosais kommittéer (1988); föredragande vid domstolen för finans- och budgetdisciplinfrågor (1990); sakkunnig hos det franska revisionsorganets förste ordförande, ansvarade för inrättandet av en enhet för internationella och europeiska ärenden, senare verksam som revisionsorganets vice generalsekreterare (1993); ledamot av den nationella disciplinnämnden för revisorer inom den privata sektorn, företrädare för den franska organisationen för auktoriserade revisorer i Internationella revisorsförbundets (Ifac) nämnd för den offentliga sektorn; föreläsare om gemenskapens offentliga finanser vid universitetet Paris I och docent vid ENA (École Nationale d’Administration); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 1996 till den 31 december 2007; ansvarig för granskningen av EU:s egna medel och ersättningar till medlemsstaterna; ansvarig för inrättandet av en ny revisionsenhet: landsbygdsutveckling, fiskerinäringen och havet (2000); doyen i revisionsgrupp I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”, ansvarig för granskning av marknaderna för animaliska och vegetabiliska produkter, landsbygdsutveckling, fiske och havsnäring (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Född i Lons-Le-Saunier den 17 augusti 1942; examen från École des Hautes Études Commerciales (HEC) och École Nationale d’Administration (ENA); revisor vid Frankrikes nationella revisionsorgan (1969); representant för Frankrikes revisionsorgans första ordförande såsom direktör vid FN:s revisionskommitté i New York (1986). Direktör för arbetsgruppen vid revisionskontoret vid Världsmeteorologiska organisationen (WMO) i Genève (1989); ständig representant i Rom för Frankrikes revisionsorgans första ordförande och direktör för extern revision av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) (1994); medlem av försvarsalliansen Natos internationella revisionskommitté i Bryssel (1998); ordförande för Frankrikes nationella revisionsorgans sjätte avdelning (2005); parallellt med uppgifterna vid det nationella revisionsorganet företrädare för Frankrike i kommittén för den offentliga sektorn inom Internationella revisorsförbundet (Ifac) (1989); ledamot av kommittén för fastställandet av standarder för franska statens allmänna redovisning; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2008 till den 31 december 2013; ledamot i revisionsgrupp I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna” (2008); doyen i avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna” och ledamot av förvaltningskommittén (2010); ledamot av avdelning I och suppleant i förvaltningskommittén.
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Född den 22 januari 1953 i Bayonne. Examen från École nationale d’administration (ENA). Magistrat vid Frankrikes nationella revisionsorgan (Cour des comptes) (1984) och senare chef för två av regionalkontoren (Rouen och Marseille). Ordförande (2020–2021) för European Evaluation Society, ledamot av olika tankesmedjor och akademiska nätverk.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Född i Zagreb 1951, fil.kand. i statsvetenskap, fakulteten för statsvetenskap, universitetet i Zagreb (1975), magisterexamen i ekonomi, fakulteten för utrikeshandel, universitetet i Zagreb (1981), fil.dr. i ekonomi, fakulteten för ekonomi, universitetet i Zagreb (1988), Fulbright-stipendiat, efter doktorsexamen, North-Western University, Evanston Illinois, USA (1990). Olika forskartjänster, inbegripet som chef för avdelningen för penningpolitik samt forskare vid Nationalekonomiska institutet, Zagreb, Kroatien (till 1992), medlem av rådgivande kommittéer om makroekonomisk politik och strukturreformer som tillsatts av den federala regeringen för f.d. Jugoslavien (till 1989), styrelsemedlem i regeringen för f.d. Jugoslaviens organ för omstrukturering av banker (till 1990), rådgivare till den kroatiska nationalbankens ordförande om införandet av den första kroatiska valutan efter Kroatiens självständighetsförklaring (till 1992), finanspolitisk ekonom för Pakistan, departementet för finanspolitik (till 1993), finanspolitisk ekonom för Polen, departementet för finanspolitik (till 1995), förste handläggare för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, departementet för Europafrågor (till 1997), förste handläggare för Slovakien, departementet för Europafrågor (till 1999), chef för uppdraget i Albanien (2000), chef för uppdraget i Rumänien (till 2004), ständig representant och chef för IMF:s kontor i Moskva, Ryssland (till 2009), chef för uppdraget i Vitryssland, parallellt med tjänsten i Moskva (till 2009), anställd vid Internationella valutafonden, Washington DC, USA (1992–2009), förste rådgivare för ledningen, Kroatiens nationalbank (2009–2013).
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Född i Rom den 11 april 1927; juristexamen (1947); godkänd vid ett uttagningsprov för handläggare vid ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet (1949); domare vid Italiens högre revisionsorgan (1953); rådgivare vid Italiens högre revisionsorgan (1970). Ledamot av Natos internationella revisorskollegium (1973); ordförande för Natos internationella revisorskollegium (1974); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 31 december 1992: revisionsrättens ordförande 1990 till 1992. Avled den 24 oktober 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Född i Rom den 18 december 1939; juristexamen och en högre examen i arbetsrätt från Roms universitet; olika ledande poster vid försvarsministeriet, postministeriet, ministeriet för bygg- och anläggningsarbeten och transportministeriet (1962). Domare vid det italienska högre revisionsorganet vid avdelningen för internationella förbindelser och gemenskapsförbindelser, den första sektionen med befogenheter över de offentliga räkenskaperna samt vid byrån med ansvar för samordningen av efterhandsrevisioner (1972); ledamot av revisionsrätten från den 1 januari 1993 till den 28 februari 2006: ansvar för revisionen av EUGFJ:s garantisektion (förfaranden för budgetförvaltning och budgetkontroll samt allmänna ärenden); ansvar för revisionen av Europeiska utvecklingsfonderna (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Född i Frosinone den 23 oktober 1937; juristexamen från Sapienza-universitet i Rom; domare vid Italiens högre revisionsorgan (1972) med olika ansvarsområden bland annat revision vid åklagarämbetet (1973), avdelningen för lokala myndigheter och olika domstolsavdelningar (1980). Domare vid Italiens konstitutionsdomstol (1993) och därefter vice ordförande (2001); avdelningsordförande vid Italiens högre revisionsorgan med ansvar för samordning av de regionala revisionsavdelningarna, och ledamot av avdelningskollegiet för bedömning av statens, regionernas och de självstyrande provinsernas räkenskaper och utarbetande av rapporter till parlamentet (2002); föreläsare i rättsvetenskap och offentliga räkenskaper samt förvaltningsrätt och konstitutionsrätt vid olika högre utbildningsanstalter; föredragande vid flera internationella konferenser; deltagit i många offentliga kommissioner och utredningsgrupper sedan 1980-talet; ordförande för den tekniska och vetenskapliga kommitté som inrättats inom inrikesministeriet för att undersöka de lokala myndigheternas grundläggande uppgifter (2003); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2006 till den 28 november 2011: ingick i revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi”; ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi” (2010). Avled den 18 juni 2013.
 • 01.03.2012 - 30.04.2024

  Pietro Russo

  Pietro RUSSO

  Pietro Russo föddes i Syrakusa på Sicilien den 10 februari 1952. Han avlade juristexamen med högsta betyg från Catania universitet 1975 och advokatexamen 1977, och klarade samma år uttagningsprovet för domare vid domstolar. Han tjänstgjorde som domare vid Italiens högre revisionsorgan från 1985 i flera olika roller, bland annat som föredragande, rådgivare och avdelningsdoyen. Han arbetade därefter vid Siciliens regionala åklagaravdelning, den centrala revisionsavdelningen och de gemensamma revisionsavdelningarna. Russo var kanslichef hos Europeiska revisionsrättens italienska ledamot från 1993 till 2003 och ledamot av Natos revisionskommitté från 2009 till 2012. Från 2012 till 2024 var han ledamot av Europeiska revisionsrätten där han tjänstgjorde i avdelningarna IV, V, II och I och var föredragande för EU-byråerna och för flera kapitel i revisionsrättens årsrapport. Han var gästprofessor vid Catania universitet och har skrivit åtskilliga artiklar i Italiens största juridiska tidskrifter och en monografi.

 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Född i Lefkoniko (Famagusta) den 27 augusti 1951; magisterexamen i ekonomi vid ekonomihögskolan (Hochschule für Ökonomie) i Berlin, med särskild inriktning på internationell handel och internationella ekonomiska förbindelser; chef för importavdelningen vid ett stort handelsföretag (1977). Chef för ett familjeföretag (1984); vald ledamot av det cypriotiska representanthuset (1991) som företrädare för Arbetarnas framstegsparti och omvald 1996; ledamot av det parlamentariska utskottet för ekonomi och budget, och ledamot i utskottet för handel, industri och turism (1991); ledamot av parlamentets utskott för transport och offentliga arbeten (1991); ledamot av gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Cypern; företrädde Cyperns parlament vid olika internationella möten utomlands (1996); generaldirektör för Cyperns största kooperativa kreditorganisation (1997); ordförande för de kooperativa företagens investeringsgrupp (1999); vald till borgmästare i Famagusta; ordförande för kommittén för de ockuperade kommunerna och förste vice ordförande för Cyperns samtliga kommuner (2001); utnämnd till minister för transporter och offentliga arbeten av Cyperns president (2003); utsågs också till ledamot av rådet för intern kontroll; deltog som minister i Europeiska unionens ministerrådsmöten där frågor om transport, utveckling, sjöfart och telekommunikationer behandlades; avgick från sin post i april 2004; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 2 november 2004 till den 1 november 2010; ansvarig för revisionsgrupp I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”; ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté (2004); ledamot av avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna” (2010).
 • 02.11.2010 - 01.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Född den 10 januari 1958 i Liopetri (Famagusta). Medlem av sammanslutningen för auktoriserade revisorer (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA). Magisterexamen i offentlig förvaltning från Kennedy School of Government (Harvard). Kandidatexamen i ekonomi från universitetet i Hull, Storbritannien. Praktiserade och arbetade som revisor vid revisionsbyråer i Storbritannien och i Cypern. Tjänstgjorde vid Cyperns skattemyndighet, Inland Revenue Departement (1989–1999), vid finansministeriet som Cyperns generalrevisor (2000–2010) och vid Europeiska revisionsrätten som ledamot (2010–2022). Som ledamot av revisionsrätten tjänstgjorde Lazaros S. Lazarou i avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna” (november 2010–april 2012), avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi” (maj 2012–januari 2014), CEAD-avdelningen som företrädare för avdelningarna I och II (januari 2011–januari 2014), CEAD-avdelningen som ordinarie ledamot (februari 2014–maj 2016), avdelning V som doyen (juni 2016–februari 2020) och avdelning II ”Investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering” (februari 2020–oktober 2022). Under sex års tid var han även den ledamot som ansvarade för revisionsrättens årsrapport (februari 2014–februari 2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Född i Jūrmala den 4 juni 1964; ekonomie doktor vid Vilnius universitet; högre påbyggnadsstudier i internationell skatterätt vid Robert Kennedy-universitetet; examensbevis i redovisning och verksamhetsanalys vid Lettlands universitet; föreläsare och sedan lärare vid fakulteten för redovisning vid Lettlands universitet (1985). Finansdirektör på det lettisk-tyska samriskföretaget IP Riga (1990); revisor och senare chefsrevisor på Coopers & Lybrand Lettland (1993); biträdande chef och sedermera chef för avdelningen för internrevision på Parex Bank (1997); verkställande direktör för en egen auktoriserad revisionsfirma (2003); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2016; revisionsgrupp IV ”Egna medel, bankverksamhet, administrativa utgifter, gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan” (2004); ledamot av förvaltningskommittén; doyen i CEAD-avdelningen (Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) med huvudansvar för revisionskvalitet och stöd; ledamot av förvaltningskommittén (2012); vice ordförande och ordförande för Europeiska stabilitetsmekanismens revisionskommitté.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Född i Šakiai den 15 oktober 1957; ekonomexamen vid Vilnius universitet, Litauen; auktoriserad revisor i Litauen och medlem i Association of Chartered Certified Accountants, Förenade kungariket. Har gått följande kurser och utbildningar: ett intensivprogram för utbildning av lärare i internationell redovisning, revision, informationssystem och finansiering av företag (Centrumet för internationell revisionsutveckling, Texas universitet, Dallas, Förenta staterna, Vilnius universitet, Litauen, och Sorosstiftelsen, New York, Förenta staterna); redovisningsprinciper, kostnads- och förvaltningsredovisning samt finansförvaltning (revisorsskolan vid Depaul University, Chicago, Förenta staterna); redovisningsekonom på ett konfektionsföretag i Vilnius (1980); chef för industriavdelningen vid Litauens datorcentrum för statistik (1983); lärare vid Vilnius handelshögskola (1987); förste revisor och chef på PricewaterhouseCoopers (1994), sedan chef för försäkringsavdelningen och biträdande direktör på PricewaterhouseCoopers i Vilnius (2003); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2010; ledamot av revisionsgrupp IV ”Inkomster, bankverksamhet, administrativa utgifter, gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan, inre politik”; ledamot av och senare ordförande (2005) för revisionsrättens kommitté för internrevision; ledamot av revisionsrättens CEAD-grupp (samordning, kommunikation utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) där hon företrädde revisionsgrupp IV; doyenne i revisionsgrupp IV (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Född i Plungė den 8 maj 1960; juristexamen (med högsta betyg) i civilrätt vid juridiska fakulteten, Vilnius universitet (1983); förvaltningschef i Marijampolė kommun (1983); chefsinspektör vid avdelningen för handikappfrågor, högre rådgivare på avdelningen för utarbetande av lagstiftning på Litauens socialförsäkringsministerium (1985). Rådgivare vid avdelningen för rättsliga frågor och rättsliga avtal, ministeriet för internationella ekonomiska förbindelser i Litauen (1992); rådgivare till premiärministern, Litauens regering (1993); rättslig rådgivare, aktiebolaget Lelija (1995); statssekreterare vid justitieministeriet (1997); viceminister vid justitieministeriet (1998); biträdande statssekreterare vid inrikesministeriet (2001); statssekreterare vid inrikesministeriet (2002); riksrevisor vid Litauens högre revisionsorgan (2005); styrelseledamot i Eurosai (Europeiska organisationen för högre revisionsorgan) (2005); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2010 till den 15 juni 2016, avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”; doyenne i avdelning I (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas Šadžius tog 1983 examen (cum laude) i kemi från Lomonosovuniversitetet i Moskva. År 2002 tog han mastersexamen vid den juridiska fakulteten vid Vilnius universitet. Fram till 2003 samlade han på sig yrkeserfarenhet som såväl forskare inom kvantkemi och fasta tillståndets fysik som översättare, redaktör och utgivare av vetenskaplig litteratur. Från 1996 arbetade han också som redovisnings- och skatterådgivare för ett privat företag. Han fortsatte sin karriär inom den litauiska regeringen som biträdande minister vid ministeriet för social- och arbetsmarknadsfrågor (2003–2004), hälsoministeriet (2004–2006) och finansministeriet (2006–2007). Från mitten av 2007 till slutet av 2008 var han Litauens finansminister. Under åren 2009–2012 undervisade han i offentliga finanser vid universitetet för utbildningsvetenskap i Litauen samt arbetade för ett akademiskt förlag. Från december 2012 till juni 2016 innehade han återigen den litauiska finansministerposten och var i denna egenskap ordförande för Ekofinrådet under andra halvåret 2013. Under hans tid som finansminister gick Litauen över till euro som valuta och blev den 1 januari 2015 euroområdets 19:e medlemsstat. Från den 16 juni 2016 till den 15 november 2022 var Rimantas Šadžius ledamot av Europeiska revisionsrätten. Han arbetade i avdelning IV marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi. Han var bland annat ansvarig för flera av revisionsrättens granskningar gällande kapitalmarknadsunionen och gemensamma resolutionsmekanismen samt de årliga granskningarna av EU:s byråer. År 2017 valdes han till revisionsrättens ledamot med ansvar för kontakter med andra institutioner.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Född i Esch-sur-Alzette den 10 maj 1927; doktorsexamen i juridik; advokat och medlem i Luxemburgs advokatsamfund (1953); den första redaktören för den internationella nyhetsbyrån Agence Europe (1955); biträdande talesperson för Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet (1960). Chef för de tre europeiska gemenskapernas informationskontor i New York (1964); chef för avdelningen för information till tredjeländer vid Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission (1967); minister för ekonomi, de fria yrkena, turism, transport och energi i Luxemburgs regering (1969); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 20 december 1989: revisionsrättens ordförande från 1984 till 1989. Avled den 15 november 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Född i Pétange den 19 juli 1939; examen i översättning (1964) och statsvetenskap från universitet i Geneve; parlamentarisk sekreterare vid Luxemburgs deputeradekammare (1966). Statssekreterare med ansvar för sysselsättning och invandring i Gaston Thorns regering (1974); suppleant, ledamot av de parlamentariska församlingarna Europarådet, Västeuropeiska unionen och Benelux; ledamot av kommunfullmäktige; ordförande för finanskommittén och kommittén för offentliga bygg- och anläggningsarbeten (1979); ordförande för den socialistiska gruppen i deputeradekammaren; ordförande för ekonomiutskottet; vice ordförande för finansutskottet (1984); ledamot av revisionsrätten från den 21 december 1989 till den 31 december 1995. Avled den 9 november 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Född i Esch-sur-Alzette den 5 mars 1940; elingenjörsexamen från École polytechnique fédérale i Zürich (Schweiz); verksam vid centret för atomforskning i Geel (Belgien) (1965). Arbetade för stålindustrigruppen ARBED (Luxemburg) inom området datoriserad processkontroll och utveckling av datorapplikationer (1975); invald i luxemburgska parlamentet (1979) och omvald 1984, 1989 och 1994; ordförande för Kristligt sociala folkpartiets (CSV) parlamentsgrupp mellan 1985 och 1995 och ordförande i finans- och budgetutskottet; ordförande för utskottet för forskning och utbildning, och initiativtagare till och föredragande för en allmän debatt om en lag om inrättande av offentliga forskningscentrum och om reformen av Luxemburgs Centre universitaire och Institut supérieur de technologie; författare av ett lagförslag om reformering av Luxemburgs högre revisionsorgan Chambre des Comptes; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 1996 till den 31 december 2007: ansvarade för revisionenen av EUGFJ:s utvecklingssektion, forskning, energipolitik och nya riktlinjer (1996); ansvarade för revisionen av Inre politik och forskning (inbegripet JET och Gemensamma forskningscentret) som omfattade utbildning, fortbildning, miljö, transporter, kultur, konsumentskydd och forskning (1998); ledamot av revisionsgrupp II: ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi”; doyen i revisionsgrupp II (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Född i Esch-sur-Alzette den 16 juli 1950; generalsekreterare för Luxemburgs demokratiska parti mellan 1981 och 1990 samt från 1994 till 2004. Från 1999 till 2004 ekonomiminister och transportminister, under en kort period 2004 även minister för den offentliga förvaltningen. Olika befattningar vid Luxemburgs handelskammare från 1976 till 1989; utsågs 1981 till handelskammarens generalsekreterare. Ledamot av deputeradekammaren från 1984 till 1999 och även mellan 2004 och 2008; ledamot av finans- och budgetutskottet 1990–1999 och senare ordförande för budgetkontrollutskottet; vice talman i deputeradekammaren 1998–1999 och 2006–2007. Som ledamot av deputeradekammaren ansvarade Henri Grethen för utarbetandet av den lag från 1999 som inrättade och reglerade Luxemburgs nationella revisionsorgan och även för ändringen av den 2007; för båda lagförslagen var han föredragande i deputeradekammaren. Som en direkt följd av lagen fick Luxemburg ett oberoende revisionsorgan som kontrollerar dels att statens inkomster och utgifter är lagliga och korrekta, dels förvaltningen av offentliga medel. Ledamot av Europeiska revisionsrätten sedan den 1 januari 2008; mellan den 1 januari 2008 och den 1 juni 2010 ledamot av revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi” och av förvaltningskommittén. Efter revisionsrättens omorganisation ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi” från den 1 juni 2010 och suppleant i förvaltningskommittén. Från oktober 2013 till september 2016 var Henri Grethen doyen i avdelning II och därmed ordinarie ledamot av förvaltningskommittén.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Född i Budapest 1947; universitetsexamen i ekonomi vid Karl Marx-universitetet för ekonomisk vetenskap i Budapest; deltog i kurser i internationella ekonomiska förbindelser vid institutet för doktorandstudier vid Karl Marx-universitetet för ekonomisk vetenskap och i ett internationellt universitetsprogram för revisorer vid Förenta staternas nationella revisionsorgan. Biträdande handläggare och sedan avdelningschef vid Centrala statistikkontoret i Ungern där han ansvarade för internationella förbindelser, planering och rapportering samt samordning av datainsamling; chef för ordförandens kansli (1970); förste revisor vid den statliga kontrollkommissionen där han granskade finansinstitut och statsfinanser (1984); biträdande generaldirektör och sedan generaldirektör för revision vid det statliga revisionsorganet i Ungern (Állami Számvevőszék) med ansvar för granskningen av statliga företag, privatiseringar, socialförsäkrings- och sjukvårdsfonder, större investeringsprojekt, utländskt stöd, bland annat EU:s stöd inför anslutningen, statliga fastigheter samt politiska partiers och ideella organisationers finanser; ansvarade för internationella förbindelser; anordnade den artonde kongressen för den internationella organisationen för högre nationella revisionsorgan (Intosai) (1990); huvudsamordnare och chef för en gemensam avdelningsövergripande arbetsgrupp för ekonomistyrning under ledning av den gemensamma kommissionen för europeisk integration och utrikesministeriet; medlem i den ungerska föreningen för finansiella revisorer (1996); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2010; ledamot av och sedan doyen (2009) i revisionsgrupp I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”; ledamot av CEAD-gruppen (samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling); suppleant i revisionsrättens förvaltningskommitté (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Född i Budapest 1947; ungersk medborgare; ekonomexamen (1971) och doktorsexamen (1973) vid handelshögskolan i Budapest; ministeriet för utrikeshandel (1973–1989); biträdande minister och sekretariatschef för internationella ekonomiska förbindelser (1989–1990). Ungerns chefsrepresentant vid Österrikes statliga industrier (1990–1995); biträdande statssekreterare, ministeriet för industri och handel (1995–1996); Ungerns ambassadör i Bonn 1996; minister för industri, energi, handel och turism (1996–1998); DaimlerChrysler-koncernens företrädare i Ungern (1998–2002); ledamot av Ungerns parlament och ordförande för den nationella gruppen i Interparlamentariska unionen (2002–2004); ledamot av Europaparlamentet 2004–2009: ordförande för budgetkontrollutskottet (2004–2006); kvestor, medlem av Europaparlamentets presidium (2006–2009); ledamot av budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien, förste vice ordförande för Europeiskt energiforum; ordförande för och styrelseledamot i flera civila organisationer (Ungern i Europa, en ekonomiorganisation, den europeiska dialogen, det ungerska rådet för Europarörelsen och de ungerska bilimportörernas förening); han har fått Ungerska förtjänstordens kommendörskors med stjärna, Österrikes förtjänstordens kors i band och Tysklands förtjänstordens stora kors; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2010 till den 31 augusti 2017: ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi” (2010–2012); ledamot av avdelning III ”Externa åtgärder” (2012) och suppleant i förvaltningskommittén; avled den 31 mars 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Född i Birzebbuga (Malta) den 15 april 1953; filosofie doktor och magisterexamen vid Simon Fraser University, Kanada; hedersdoktor i humaniora, Rikkyos universitet, Japan; civilekonomexamen (med beröm), Maltas universitet; professor i ekonomi. Föreläsare vid Deakin University i Australien från 1980 till 1988 och vid Maltas universitet från 1988 till 2004; ekonomisk rådgivare till Maltas premiärminister på området för ekonomisk politik, bland annat när det gällde inkomstskattereformen (1988); statssekreterare vid finansministeriet med arbetsuppgifter som gällde ekonomisk politik (1994); minister för ekonomiska tjänster med ansvarsområdena ekonomisk utvecklingspolitik, nationella statistikbyrån, konkurrenspolitik och statliga investeringar inom elektricitet, vatten och telekomföretag, det nationella flygbolaget, Malta Shipyards, Maltas internationella flygplats och Malta Freeport (1995); ledamot i utskottet för offentliga räkenskaper, utskottet för utrikes- och Europafrågor och gemensamma parlamentarikerkommittén Malta-EU; företrädde också Malta i Europarådets parlamentariska församling (1992); ledamot av Maltas representanthus 1992, 1996, 1998 och 2003; observatör vid Europaparlamentet, där han deltog i sammanträden i utskottet för ekonomi och valutafrågor och i utskottet för regionalpolitik, transport samt turism (2003); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2010: ledamot av revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi” (2004); ansvarig ledamot för revisionsrättens revisionsförklaring (DAS) i CEAD-gruppen (samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) (2006), doyen i CEAD-gruppen (2008); utsedd till chef för Maltas centralbank den 1 juli 2011.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Född i Mqabba den 2 januari 1948; juristexamen från Maltas universitet; advokat; föreläsare i socialrätt och arbetsrätt vid institutionen för offentlig rätt vid Maltas universitet (1999); har tilldelats utmärkelser av Spanien, Frankrike, Bulgarien och Cypern. Vald till ledamot av representanthuset (1976); generalsekreterare för Partit Nazzjonalista (1977); har innehaft olika ministerposter på områdena social utveckling, hälso- och sjukvård, utbildning, sysselsättning, inrikes frågor (inbegripet nationell säkerhet och fängelser), kultur och konst samt politikområdena kvinnor, familj, barn och särskilda behov (1987); under Maltas förhandlingar om EU-anslutning var han medordförande för den gemensamma parlamentarikerkommittén Malta–EU (1998); enhälligt vald till talman i parlamentet (2008); gav stöd till olika parlamentsutskott (utskottet för offentliga räkenskaper, det nationella revisionsorganet och ombudsmannen); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2010 till den 30 september 2016: ledamot av avdelning IV med ansvar för utarbetandet av årsrapporter och särskilda rapporter om finansiella revisioner och effektivitetsrevisioner på EU:s olika budgetområden – inkomster, EU-institutionernas och EU-organens administrativa utgifter, forskning och inre politik samt finansiell och ekonomisk styrning; föredragande ledamot för institutionernas administrativa utgifter och för Europaskolorna (2010); ledamot av förvaltningskommittén; föredragande ledamot för EU:s byråer och gemensamma företag; doyen i avdelning IV (2012).
 • 01.10.2016 - 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Född i Mqabba den 2 januari 1948; juristexamen från Maltas universitet; advokat; föreläsare i socialrätt och arbetsrätt vid institutionen för offentlig rätt vid Maltas universitet (1999); har tilldelats utmärkelser av Spanien, Frankrike, Bulgarien och Cypern. Vald till ledamot av representanthuset (1976); generalsekreterare för Partit Nazzjonalista (1977); har innehaft olika ministerposter på områdena social utveckling, hälso- och sjukvård, utbildning, sysselsättning, inrikes frågor (inbegripet nationell säkerhet och fängelser), kultur och konst samt politikområdena kvinnor, familj, barn och särskilda behov (1987); under Maltas förhandlingar om EU-anslutning var han medordförande för den gemensamma parlamentarikerkommittén Malta–EU (1998); enhälligt vald till talman i parlamentet (2008); gav stöd till olika parlamentsutskott (utskottet för offentliga räkenskaper, det nationella revisionsorganet och ombudsmannen); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2010 till den 30 september 2016: ledamot av avdelning IV med ansvar för utarbetandet av årsrapporter och särskilda rapporter om finansiella revisioner och effektivitetsrevisioner på EU:s olika budgetområden – inkomster, EU-institutionernas och EU-organens administrativa utgifter, forskning och inre politik samt finansiell och ekonomisk styrning; föredragande ledamot för institutionernas administrativa utgifter och för Europaskolorna (2010); ledamot av förvaltningskommittén; föredragande ledamot för EU:s byråer och gemensamma företag; doyen i avdelning IV (2012).
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Född i Voorburg den 13 december 1931; examen i ekonomisk vetenskap från Amsterdams universitet (1957); ledamot av Nederländernas kontor för central planering (1958); biträdande chef för kontoret för central planering (1966); föreläsare vid det internationella institutet för samhällsvetenskap (1960). Generaldirektör för budgeten vid finansministeriet; ledamot/vice ordförande för EG:s kommitté för ekonomisk politik (1969); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 31 december 1995: revision av utgifter för energi, forskning och investeringar (1977); arbetsmetoder och fortbildning; huvudföredragande för årsrapporten (1981); Europeiska regionala utvecklingsfonden, utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket; integrerade medelhavsprogram; samordning av strukturfonderna; ordförande 1993–1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Född i Tilburg den 2 juni 1943; magisterexamen i juridik från Groningens universitet; doktorandstudier i internationella relationer i Haag; rådgivare till chefen för direktoratet för finansiellt och ekonomiskt utvecklingssamarbete inom utrikesdepartementet (1968). Ledamot av det nederländska parlamentet (1970); ledamot av Europaparlamentet (1971); rådgivare vid Internationella energiorganet (1975); ledamot av det nederländska parlamentet; vice ordförande, kassör och ledare för partiet "Democraten 66"; ledamot av flera parlamentariska undersökningskommittéer och ordförande för budgetkontrollutskottet; suppleant i Nordatlantiska rådet och talesman för dess ekonomiutskott (1977); styrelseledamot i Nederländernas högre revisionsorgan, föredragande för revisioner av EU-medel och ordförande för Intosais arbetsgrupp för revision på miljöområdet (1990); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 1996 till den 31 december 2010: ansvarig för EUGFJ:s garantisektion: redovisningsrevision, direkta utgifter, allmänna ärenden och riskanalys (1996); ansvarig för revisionen av EU:s budgetutgifter för länderna i Central- och Östeuropa och Oberoende staters samvälde (2000); ansvarig för revisionsgrupp III “Externa åtgärder” (2004); doyen i grupp III (2006); ledamot av avdelning III “Externa åtgärder” (2010) och ordförande för Intosais arbetsgrupp om redovisningsskyldighet för och revision av katastrofbistånd (2010); ledamot av CEAD-avdelningen "Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling" och suppleant i förvaltningskommittén.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Född i New York den 22 februari 1956; examen i juridik/statsvetenskap vid universitetet i Leiden (1981); postdoktoral sommarskola vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens (1981); föreläsare vid statsvetenskapliga institutionen vid Leidenuniversitetets juridiska fakultet (1981). Ledamot av Europaparlamentet (1984); Georgetown Leadership Seminar, School of Foreign Service, Georgetownuniversitetet, Washington DC (1993); ordförande för den liberala och demokratiska gruppen i Europaparlamentet (1994); statssekreterare vid ministeriet för inrikesfrågor och rikets inre förbindelser (1998); ledamot av det nederländska parlamentets andra kammare; nederländska regeringens representant vid konventet om Europeiska unionens framtid (Europeiska konventet) (2002); ambassadör med särskilt uppdrag (2004); EU:s samordnare i kampen mot terrorism (2004); ledamot av Nederländernas institut för internationella förbindelser (Clingendael) (2007); vice ordförande för Nederländernas revisionsorgan (2008); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2011 till den 31 december 2013; ledamot av avdelning III “Externa åtgärder”; suppleant i förvaltningskommittén (2011); ledamot som företrädde avdelning III i CEAD-avdelningen (2012); ordförande för Intosais arbetsgrupp om redovisningsskyldighet för och revision av katastrofbistånd (2010).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex BRENNINKMEIJER

  Alex BRENNINKMEIJER

  Född den 29 juni 1951 i Amsterdam. Examen i juridik vid Groningens universitet; doktorsexamen vid Tilburgs universitet med en avhandling om tillgång till domstolsprövning och betydelsen av ett oberoende rättsväsen i en demokratisk rättsstat (1987). Lärare i juridik vid Radbouds universitet (1976–1980), Tilburgs universitet (1980–1984) och Amsterdams universitet (1992–1996). Professor och dekan vid juridiska fakulteten vid Leidens universitet (1996–2005). Hedersprofessor i juridik vid Utrechts universitet (2014–2022). Vice ordförande vid förvaltningsdomstolen i Arnhem (1984–1988). Domare och vice ordförande vid högsta förvaltningsdomstolen (appellationsdomstol för mål som rör offentlig förvaltning och socialförsäkringar) (1988–2002). Domare vid avdelningen för skattemål vid appellationsdomstolen i ’s-Hertogenbosch (1999–2005). Nederländernas nationella ombudsman (2005–2017); han bedrev omfattande systemisk forskning om den offentliga sektorns funktionssätt i Nederländerna. Ordförande för den europeiska regionens styrelse vid det internationella ombudsmannainstitutet (IOI) och ledamot av IOI:s globala styrelse. Kommendör av Oranien-Nassauorden. Ledamot av Europeiska revisionsrätten och avdelning IV marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi (2014). Ledamot av den specialiserade panelen för bedömning av finansiella oriktigheter (2014–2016); ledamot av redaktionskommittén för revisionsrättens tidskrift Journal (2014–2016); beskyddare av revisionsrättens klarspråkspris (2014–2021); ledamot och ordförande för revisionsrättens strategiarbetsgrupp (2016–2017 och 2018–2020); ledamot av digitaliseringskommittén (2019–2021); ledamot av förvaltningskommittén (2019–2021); doyen i avdelning IV (2019–2021). Avled den 14 april 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Född den 29 december 1939 i Wien; doktorsexamen i juridik från Wiens universitet; arbetsmarknadspolitisk handläggare och senare ställföreträdande direktör vid Österrikes socialministerium (1959). Revisor vid Österrikes revisionsorgan med ansvar för förbundskanslerns kansli, utrikesministeriet och justitieministeriet (1970); chef för ordförandens kansli vid Österrikes revisionsorgan och senare chef för den enhet som ansvarar för Intosais generalsekretariat (1975); personalchef (organisation, budget- och personalfrågor och utbildning) (1981); generaldirektör för den avdelning som granskar offentliga företag, med ansvar för bevakningen av den internationella utvecklingen när det gäller Intosai och dess regionala organisationer (Afrosai, Arabosai, Asosai, Eurosai, Olacefs och Spasai) och för deltagande i Förenta nationernas projekt på området redovisningsrevision; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 1995 till den 31 mars 2011; ansvarig för ADAR; ordförande för revisionsrätten (2005–2008).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Född den 27 juli 1953 i Wien; studier i juridik och nationalekonomi (1971); juristexamen (magister- och doktorsexamen) med studier i statsvetenskap i Frankrike (1974); inträdesprov till österrikiska statsförvaltningens akademiska rättstjänst och till det nationella revisionsorganet (1975). Anställd vid Österrikes revisionsorgan (1974); revisor vid Österrikes revisionsorgan, ansvarig för revision av Österrikes socialförsäkringsorgan (1974); förordnad till Österrikes parlament och senare till österrikiska folkpartiets (Österreichische Volkspartei, ÖVP) parlamentsgrupp, med ansvar för bland annat utskottet för Österrikes revisionsorgan, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, hälsovårdsutskottet, utrikesutskottet, vetenskapliga utskottet, ekonomiutskottet, utskottet för konstitutionella frågor, näringsutskottet och utskottet för ombudsmannaämbetet; politisk direktör för ÖVP:s parlamentsgrupp (1992); högre befattning (Ministerialrat) vid Österrikes revisionsorgan (1995); högre befattning (Parlamentsrat) vid parlamentet (1999); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 april 2011 till den 28 februari 2014; ingick först i avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurser” och sedan avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi”.
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Född i Schandorf i Österrike den 16 februari 1950; juridikstudier vid Wiens universitet och juridisk magisterexamen (1982); domstolspraktik vid distriktsdomstolen i Wien (1982); militärtjänstgöring i den österrikiska armén (1982–1983); post- och teleförvaltningen (revision) (1983). Revisor vid avdelningen för energisektorn inom Österrikes högre revisionsorgan (1991); medlem av internrevisionsenheten vid Österrikes högre revisionsorgan (1995–2001); högre revisor vid avdelningen för transport och järnväg vid Österrikes högre högre revisomsorgan (1996); högre revisor och ställföreträdande chef för avdelningen för forskningsfrågor vid Österrikes högre revisionsorgan (1998); chef för avdelningen för bankverksamhet och skuldförvaltning vid Österrikes högre revisionsorgan (2003); företrädare för Österrikes högre revisionsorgan i ständiga kommittén för ekonomiska prognoser och bokslut för lokala och regionala myndigheter (VR-kommittén) (2007–2009); ställföreträdande chef för sektion 4 (finans och hållbarhet) vid Österrikes högre revisionsorgan (2008); chef för sektion 5 (finans och ekonomi) vid Österrikes högre revisionsorgan (2011); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2014 till den 31 juli 2020, där han tillhörde avdelning II – investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering; ledamot av kommittén för kontroll av revisionskvaliteten (2017–2019); ledamot av och ordförande för etikkommittén (2016–2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Född i Nowa Ruda den 4 juli 1950; fil.dr. och civilingenjör vid Wrocławs tekniska universitet; ledamot av det polska parlamentet; föredragande för lagförslaget om den högsta kontrollmyndigheten (SCC; Najwyższa Izba Kontroli) som syftade till att anpassa Polens system för extern revision till europeiska standarder och Intosais standarder. Polens delegat i Europarådets parlamentariska församling (1993); ledamot av utskottet för handel och utveckling, och medlem av Europarådets observatörsgrupper under valen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Vitryssland (1994); vice ordförande för Polens högsta kontrollorgan (Najwyższa Izba Kontroli); ansvarade för genomförandet av nya revisionsmetoder och utökat internationellt samarbete, särskilt med Europeiska revisionsrätten och Sigma-programmet; deltog i Intosais verksamhet, främst i arbetsgruppen för granskning av privatiseringar; SCC:s företrädare i Intosais ständiga kommitté för it-revision (1995); Polens representant i en arbetsgrupp för antikorruptionsstrategier vid Världsbankens kontor i Warszawa (2000); statsinspektör för finansinformation (statligt organ för bekämpning av penningtvätt) på finansministeriet; ledde avdelningen för hasardspel och vadslagning vid finansministeriet; ansvarig för finansiering av lokala myndigheter och viktiga reformer som gällde offentliga finanser och decentralisering av offentlig makt (2001); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2010; ledamot av revisionsgrupp III ”Externa åtgärder”; ledamot av CEAD-gruppen (samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) (2006); suppleant i revisionsrättens förvaltningskommitté (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Född i Rydułtowy 1957; masterexamen i socioekonomi (industrifakulteten vid akademin för ekonomi i Katowice) (1976); rapportör, övervakare och inspektör för verksamhetsrevisionen vid stenkolsgruvan ”Rydułtowy” i Rydułtowy (1980). Chefsinspektör för verksamhetsrevisionen vid Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe (konsortium för kolgruvedrift) i Jastrzębie Zdrój (1984); chefsrevisor vid stenkolsgruvan ”Borynia” i Jastrzębie Zdrój; specialisering i exploatering av gruvfyndigheter (fakulteten för arbetare vid tekniska högskolan för gruvteknik i Rybnik) (1986); direktör vid skattekontoret i Katowice (1991); auktoriserad revisor (1996); påbyggnadsstudier i skatterätt i Europeiska unionen (Nicolaus Copernicus-universitetet i Toruń) (2001); chefsinspektör för internrevisionen, finansministeriet (2002); rådgivare i skattefrågor; internrevisor – godkänd av finansministeriet (2003); allmän rådgivare, finansministeriet (2006); internrevisor – (Certified Internal Auditor, CIA); rådgivare till ordföranden för det högre revisionsorganet (Najwyższa Izba Kontroli) (NIK) (2007); statssekreterare vid ministeriet för regional utveckling; revisor av offentliga räkenskaper – godkänd av Polens högre revisionsorgan (NIK) (2008); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2010 till den 6 maj 2016; ledamot av avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”; doyen i avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”; ledamot av förvaltningskommittén (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Född 1954; masterexamen i juridik från Łódz universitet, fakulteten för juridik och förvaltning (1977). Domare vid en distriktsdomstol, en regionaldomstol och Polens appellationsdomstol (1980–1993); tjänstgöring vid Polens högsta domstol (1990–1991); ledamot av det nationella rådet för domstolsväsendet (1990–1993); domare vid Polens statstribunal (1991–1993); ledamot av det polska parlamentets underhus (sejmen) (1993–1995); ordförande för Polens högre revisionsorgan (NIK) (1995–2001); vice talman i sejmen (2001–2004); ledamot av Europaparlamentet under tre mandatperioder (2004–2016); ledamot av Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för djurs välbefinnande och djurskydd från och med den första mandatperioden 2004 och ordförande från 2014. Författare och medförfattare till fem lagkommentarer till den polska strafflagen; författare till över 100 artiklar och publikationer om strafflagstiftning i olika juridiska tidskrifter i Polen och författare till artiklar om socialrättsliga frågor. Ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2016 till den 30 november 2019, där han tillhörde avdelning I hållbar användning av naturresurser; ledamot av kommittén för kontroll av revisionskvaliteten från den 14 juni 2018. Utsedd till EU:s jordbrukskommissionär för en mandatperiod på fem år från och med den 1 december 2019.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Född i Lissabon den 30 mars 1941; juristexamen från universitetet i Coimbra (1964); teknisk inspektör vid låne- och försäkringsinspektionen (1966); föreläsare vid det högre institutet för ekonomi (1973); juridisk revisor vid låne- och försäkringsinspektionens juridiska direktorat (1974). Teknisk rådgivare till finansministern och till den biträdande finansministern (sektorn för banker och offentliga företag) (1976); juridisk rådgivare vid finans- och planeringsministeriets generalsekretariat; ordförande för Banco Nacional Ultramarinos tillsynskommitté (1977); överinspektör vid generaldirektoratet för finanser; generaldirektör vid Portugals revisionsorgan; juridisk föredragande för arbetsgruppen med ansvar för att utarbeta ett förslag till system för investeringsstöd; ledamot av kommittén för samordning av kampen mot skatteflykt och bedrägerier (1980); ledamot av revisionsrätten från den 27 januari 1986 till den 9 februari 1994. Avled den 8 april 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Född i Viana do Castelo den 9 mars 1948; examen i redovisning från Portos högre institut för redovisning och förvaltning; examen i ekonomi från Portos universitet; magisterexamen i administration och förvaltning från Lissabons universitet; revisor (1979). Biträdande generalinspektör med ansvar för företagsinspektioner och gemenskapsrevisioner vid finansinspektionen (1974); riksrevisor med ansvar för värdepappersmarknaden, därefter generaldirektör för kontoret för analys av statlig och offentlig finansiering av företag (1988); styrelseordförande i det finansiella institutet för stöd till utvecklingen av jordbruket och fisket (1990); chef för avdelningen “Råd och revision” vid finansinspektionen (1992); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 10 februari 1994 till den 29 februari 2000; ansvarig för garantisektionen vid EUGFJ: gemensamma organisationerna av marknaderna för animalieprodukter och socker, gemensamma fiskeri- och havspolitiken och åtgärder på veterinärområdet; ansvarig för revisionen av EKSG, upp- och utlåningsverksamhet och bankverksamhet (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Född i Campo Maior den 2 januari 1960; juristexamen från Universidade Clássica i Lissabon; påbyggnadsexamen i Europastudier från juridiska fakultetens Europainstitut vid Universidade Clássica i Lissabon; undervisade vid juridiska fakulteten vid Universidade Clássica i Lissabon (1983) och vid högre institutet för nya yrken (1996). Ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2000 till den 30 september 2016: ansvarig för revisionen av EU:s bankverksamhet, inbegripet Europeiska centralbanken, Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Europaskolorna, de decentraliserade byråerna och Euratoms försörjningsbyrå (2000); ansvarig för revisionsrättens revisionsförklaring (DAS) på följande områden: räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet inom de olika inkomst- och utgiftsområdena i EU:s budget, reformen av kommissionens internkontrollsystem och moderniseringen av EU:s redovisningssystem; föredragande för revisionsrättens yttrande över en modell för samordnad granskning samt förslaget till ram för gemenskapens internkontroll (2002); doyen i revisionsgruppen med ansvar för samordning av finansiell revision, revisionsmetoder och kvalitetskontroll (CEAD-gruppen); ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté (2005); ansvarig för avdelningen för utveckling av revisionsmetoder och granskningsrapporter (ADAR), särskilt för kvalitetskontrollen av revisionsrättens granskningsrapporter och genomförandet av revisionsmetoder (2006); föredragande ledamot för den handbok om effektivitetsrevision som revisionsrätten antog 2007; ordförande för Europeiska revisionsrätten (2008–2016); revisor av Eurosai (2008); ledamot av styrelsen för Europeiska organisationen för högre revisionsorgan (Eurosai) (2011); ansvarig för tillsynen över revisionsrättens arbete, kontakterna med Europeiska unionens institutioner, kontakterna med högre revisionsorgan och internationella revisionsorganisationer, rättsliga frågor och internrevisionen; under sin första mandatperiod uppmuntrade och förvaltade han omorganisationen av revisionsrättens strukturer och beslutsfattande genom att införa ett system med avdelningar i syfte att optimera institutionens förvaltning och göra den mer ändamålsenlig och effektiv; under sin andra mandatperiod ledde han institutionen under en tid när revisionsrättens granskningsrapporter om och yttranden över finansiell lagstiftning fick ännu större betydelse på grund av finanskrisen och det akuta behovet av att se till att EU:s medel förvaltas bättre; blev ordförande för Portugals revisionsorgan den 3 oktober 2016.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Född den 12 maj 1955 i Angola. Examen i juridik, juridiska fakulteten vid Lissabons universitet, Portugal (1978). Han ägnade sin långa karriär åt offentlig förvaltning, med särskild inriktning på etik och moral inom offentlig verksamhet, effektivitet och laglighet i offenliga förvaltningsfunktioner, finansiell kontroll och revision. Ledamot av Europeiska revisionsrätten (2016–2021); domare vid Portugals revisionsorgan Tribunal de Contas (2008–2016); statssekreterare med ansvar för offentlig förvaltning, finansministeriet (2005–2008); revisionssamordnare vid Tribunal de Contas (2003–2005) samt andra högre befattningar inom olika ministerier. Avled den 29 juni 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Född i Horodniceni 1951; filosofie kandidatexamen i ekonomi från fakulteten för ekonomiska studier vid ”Al. Ioan Cuza”-universitetet i Iasi; doktorsexamen i redovisning från akademien för ekonomiska studier, fakulteten för redovisning och it-förvaltning, i Bukarest; ekonom vid O.J.T. (regional resebyrå) i Sinaia i distriktet Prahova (1974). Ekonom, kontorschef, avdelningschef och vice direktör med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor vid ungdomsresebyrån (C.B.T.T) i Bukarest (1979); vice ordförande med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor vid ”Group Management” S.A” (1994); rådgivare till Rumäniens finansminister (1997); ledamot av Rumäniens nationella revisionsorgan i Bukarest; samordnade verksamheterna inom olika revisionsavdelningar med ansvar för revisionen av de årliga allmänna räkenskaperna för genomförandet av statsbudgeten, för Rumäniens statsskuld och för budgetgenomförandet vid lokala offentliga myndigheter; även ansvarig för revisionen av det föranslutningsstöd som beviljades Rumänien (Ispa och Sapard) (1999); sakkunnig inom den parlamentariska grupp i den rumänska deputeradekammaren som i mars 2005 tog initiativ till lagförslag om förbättringar av lagstiftningen om Rumäniens nationella revisionsorgan; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2007 till den 30 juni 2013, där han ingick i revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi”; ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transporter och energi” och suppleant i CEAD-avdelningen ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling”.
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Född i Bukarest 1958, civilingenjörsexamen från universitet i Bukarest (1984), examen från nationella försvarsskolan (1999), masterexamen i internationella förbindelser och europeisk integration från nationella skolan för politiska och administrativa studier (2005), påbyggnadskurs i internationella relationer och euroatlantiska studier (2007), kandidatexamen i redovisning från Danubiusuniversitetet i Galati, ekonomiska fakulteten (2011). Ingenjör vid ett glas- och keramikföretag (till 1992), platschef vid Carpati Construction Holding (till 1994), direktör vid Rumäniens högre nationella revisionsorgan (till 2000), rådgivare till borgmästaren (stadshusdistrikt 1) (till 2002), generalsekreterare vid Rumäniens högre nationella revisionsorgan (till 2013). George Pufan blev ledamot av Europeiska revisionsrätten den 1 juli 2013 och utsågs till ledamot av avdelning IV – Inkomster, forskning och inre politik, EU-institutioner och EU-organ.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Född i Temnica 1946; examen vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Ljubljanas universitet i Slovenien; filosofie doktor (fil.dr.) i samhällsvetenskap vid Zagrebs universitet i Kroatien; chef för institutet för samhällsvetenskap vid Ljubljanas universitet, ett tvärvetenskapligt institut med flera forskningsavdelningar för såväl grundforskning som tillämpad forskning (1991). Ordförande för Sloveniens revisionsorgan (Računsko sodišče) (1994); utarbetade en ny revisionslag (2001); ledamot av Eurosais styrelse (1999); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2010: ledamot av revisionsgrupp II "Strukturpolitik, transport, forskning och energi"; ledamot av CEAD-gruppen (samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) (2006); suppleant i revisionsrättens förvaltningskommitté.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Född i Velenje den 19 maj 1959; examen i ekonomi (1983); masterexamen vid ekonomiska institutionen vid Ljubljanas universitet (1990); analytiker, chefsanalytiker och assistent till chefen för Sloveniens centralbank (Banka Slovenije) (1983). Ekonom vid Världsbanken i Washington D.C. i USA (1991); ekonom vid Världsbankens kontor i Slovenien (1997); statssekreterare för budget och offentliga finanser vid finansdepartementet, med ansvar för att reformera de offentliga finanserna i Slovenien inför Sloveniens anslutning till EU (1998); verkställande direktör och förste finansansvarig vid Nova Ljubljanska Banka dd i Ljubljana (2000); minister utan portfölj med ansvar för EU-frågor (2004); ledamot av Sloveniens nationalförsamling och ordförande i parlamentsutskottet för kontroll av offentliga finanser (2004); generalsekreterare i den slovenska regeringen (2008); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2010 till den 6 maj 2016: ledamot av avdelning IV ”Inkomster, forskning och inre politik, EU-institutioner och EU-organ”; ledamot som företrädde avdelning IV i CEAD-avdelningen (2012); doyen i avdelning IV (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Född i Ljubljana den 24 februari 1972; examen från ekonomiska fakulteten vid Ljubljanas universitet (1995); externrevisor, konsult, auktoriserad externrevisor vid LM Veritas d.o.o., Ljubljana (1995–2004); revisor vid Sloveniens högre revisionsorgan (2004–2013) med ansvar för revisioner av privatiseringar, allmännyttiga företag och offentliga organ och medel samt för miljörevisioner; vice ordförande för Sloveniens högre revisionsorgan (2013–2016); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2016 till den 6 maj 2022: ledamot av avdelning I ”Hållbar användning av naturresurser” (2016–2022) och doyen i samma avdelning (2020–22); ledamot av förvaltningskommittén (2020–2022); ledamot av internrevisionskommittén (2017–2020) och ordförande för densamma (2018–2020); ledamot av kommittén för kontroll av revisionskvaliteten (2016–2018).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Född i Vranov 1945; magisterexamen vid Comenius-universitetet i Bratislava, filosofiska fakulteten; ansvarig för internationella förbindelser mellan universiteten i Slovakien och Afrika, Asien och Latinamerika vid Slovakiens utbildningsministerium; sekreterare i vänskapskommittén för samarbete med föreningar för utländska studenter vid slovakiska universitet (1969). Funktionär i centralkommittén för slovakiska föreningen för antifascistiska kombattanter (1974); handläggare vid utbildningsministeriet och ansvarig för ministeriets förbindelser med mellanstatliga fackorgan (WHO, ILO och Unesco); medlem av tjeckoslovakiska delegationer vid bilaterala och multilaterala förhandlingar med Unesco och ett flertal utrikes- och utbildningsministerier (1978); generaldirektör för Institutet för språk och akademiska förberedelser för utländska studenter, med ansvar för administration, budget, undervisningsmetoder, rekrytering av utländska studenter och internrevision; chef för avdelningen för avancerade studier och utrikes förbindelser vid Academia Istropolitana i Bratislava (1991); generaldirektör för slovakiska utbildningsministeriets centrum för internationella förbindelser (1999); direktör för avdelningen för europeiskt samarbete och internationella förbindelser vid Slovakiens högre revisionsorgan med ansvar för internationella förbindelser på området för revision och samarbete med internationella organisationer (Intosai, Eurosai, Nasact, Aiscuf och Europeiska revisionsrätten). Företrädare för det slovakiska revisionsorganet i regeringskansliets arbetsgrupp för europeisk integration och sektorssamordnare under anslutningsförfarandet till EU (gemenskapens regelverk) (1997–1999 och 2001–2004); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 7 maj 2004 till den 6 maj 2010, där han ingick i revisionsgrupp I ”Bevarande och förvaltning av naturresurserna”.
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Född i Slepčany, Slovakien 1954. Ladislav Balko har en doktorsexamen i juridik och är docent i finansrätt och handelsrätt. Han arbetade som journalist vid den tjeckoslovakiska radion, Československý rozhlas (1980–1990), innan han blev chefsjurist vid Slovakiens tullmyndighet (1990–1991). Därefter hade han olika chefstjänster, bland annat var han vice generaldirektör vid Slovakiens största affärsbank, Všeobecná úverová banka (1991–1999), vice direktör och ledamot i styrelsen för Slovakiens export- och importbank (2001–2004), verkställande direktör för Slovakiens statliga organ för utländska investeringar och handel, SARIO (2004–2006) och vice ordförande i styrelsen för den statligt ägda banken Slovenská záručna a rozvojová banka, SZRB (2006–2010). Ladislav Balko arbetade också som universitetslärare och blev senare föreståndare för institutionen för finansrätt vid juridiska fakulteten vid Comenius-universitetet i Bratislava innan han blev ledamot av Europeiska revisionsrätten den7 maj 2010. Fram till och med den 30 januari 2014 ansvarade Ladislav Balko som ledamot i avdelning IV för DAS-revisionen och effektivitetsrevisionen (forskning och annan inre politik). Från och med april 2012 företrädde han avdelning IV som suppleant i CEAD-avdelningen och från den 1 februari 2013 som suppleant i förvaltningskommittén. Från och med den 12 februari 2012 var Ladislav Balko även ledamot i internrevisionskommittén och dess ordförande från den 24 april 2013 till den 28 februari 2014. I februari 2014 blev han ledamot av avdelning II och ansvarig för strukturpolitik, transporter och energi och föredragande för kapitel 6 i årsrapporten, Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Han ansvarade också för DAS-revisionen och för åtskilliga effektivitetsrevisioner inom samma område samt företrädde avdelning II i CEAD-avdelningen och kommittén för kontroll av revisionskvaliteten. Ladislav Balko var ledamot i rådgivande panelen för strategi och framsynthet från 2019 till 2022, och från och med januari 2022 var han ledamot i avdelning V EU:s finansiering och förvaltning.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Född Kiuruvesi den 22 februari 1942; ekonomie magister från Helsingfors handelshögskola, Finland (1967); revisor (1976); projektledare, Otto Wuorio Oy, Frankrike (1967); exportchef, Asko SA, Belgien (1970). Handelssekreterare vid Finlands ambassad i Belgien (1971); delägare i SVH/Coopers & Lybrand Helsingfors (1973–1995); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 1995 till den 28 februari 2006; ansvarig för sektorn EKSG, upplåning och utlåning, bankverksamhet (1995); ansvarig för granskningen av institutionernas administrativa utgifter, Byrån för EG:s officiella publikationer, gemenskapernas externa kontor och delegationer, Europaskolorna, subventioner, decentraliserade organ (med undantag av centrumet i Thessaloniki och Dublinfonden) samt Euratoms försörjningsbyrå; ledamot av Europeiska utvecklingsbankens styrelse; oberoende revisor (2006). Avled den 23 augusti 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Född i Loimaa den 2 augusti 1949; ekonomie magisterexamen; auktoriserad revisor (KHT); trettio års erfarenhet av förvaltning och övervakning av offentliga och privata finanser; undervisade i redovisning och rättslära vid Loimaa handelsläroverk (1974) och vid Åbo handelshögskola (1989). Delägare i en auktoriserad revisionsbyrå från 1995 till 2005 där han var revisor på deltid; riksdagsledamot i Finland (1991) – verksam inom ett flertal områden av riksdagsarbetet: ordförande för finansutskottet (budget och budgetkontroll), medlem av skattedelegationen och trafikdelegationen samt medlem av Talmanskonferensen (2003); en av revisorerna vid Finlands Bank och sedan ordförande för revisorerna; ställföreträdande statsrevisor (1992); medlem i riksdagens bankfullmäktige, Finlands Bank (1993); andre ersättare (1993) och sedan förste ersättare (1993–1999) i ordinarie bankfullmäktige, Finlands bank; ordförande i riksdagens bankfullmäktige för Finlands bank och ordförande för delegationen för statens revisionsverk; medlem i Nordiska investeringsbankens kontrollkommitté (2003); styrelsemedlem i (1993) och sedan ordförande för (2003) styrelsen för finska nationalfonden för forskning och utveckling; ledamot av (1982) och sedan ordförande för (2000) Loimaa kommunfullmäktige; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2006 till den 28 februari 2012: ledamot av revisionsgrupp I Bevarande och förvaltning av naturresurserna och ledamot av CEAD-avdelningen (samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) (2006); ledamot av revisionsgrupp I Bevarande och förvaltning av naturresurserna och suppleant i förvaltningskommittén (2010). Delägare och styrelseordförande i BDO Oy (2012); förste rådgivare vid BDO Oy, Finland.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Född i den 10 maj 1959 i Luumäki; juris kandidatexamen (1989); Varatuomari (juris magisterexamen med tingsmeritering) (1991); advokatexamen 1995. Ledamot av Europaparlamentet (2004–2012): vice ordförande för Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (2004–2006). Ledamot av budgetutskottet (2004–2009); biträdande samordnare i och ledamot av budgetkontrollutskottet (2009–2012); ledamot av utskottet för transport och turism och suppleant i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Finlands riksdag: Ordförande för stora utskottet (2003–2004); revisor vid Finlands Bank (1996–2000); ledamot av (1995–2000) och ordförande för (1996–2000) grundlagsutskottet; ledamot av trafikutskottet (1995–1996). Finlands regering: Inrikesminister (i Lipponens andra regering) 2000–2003; ordförande för Samlingspartiet (2001–2004). Elektor vid valet av Finlands president (1988); ordförande för Åbo stadsfullmäktige (1993–1995). Ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2012 till den 28 februari 2018.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Född i Stockholm den 1 juni 1939; examen från Stockholms universitet (ekonomi, statsvetenskap och historia); kanslisekreterare och därefter departementssekreterare på jordbruksdepartementet (1962); politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen (1968). Borgarrådssekreterare (finansroteln) i Stockholms stadshus (1973); ställföreträdande presidiesekreterare i Nordiska rådet (1977); statssekreterare för nordiskt samarbete och statssekreterare på finansdepartementet; ordförande i storstadsutredningen (1988); sakkunnig och samordnare i statsrådsberedningen (1990); statsministerns personliga representant i den gemensamma nyvärderingen av nordiskt samarbete vid medlemskap i EES och EU (1990); förhandlare och rådgivare i ekonomiska och finansiella frågor och budgetfrågor i den socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli (1992); generaldirektör i utrikesdepartementet (1994); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 1995 till den 31 december 2001: ansvarig för området ”Samarbete med utvecklingsländer och tredje land (EU:s allmänna budget)”; ordförande för Europeiska revisionsrätten (1999–2001); avled den 19 september 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Född i Göteborg 1938; filosofie doktor (statsvetenskap) vid Göteborgs universitet (1973); ordförande för Sveriges förenade studentkårer (1964); anställd vid Saco (1965). Partisekreterare i Moderata samlingspartiet (1974); riksdagsledamot, ledamot av finansutskottet, ledamot av utrikesnämnden och vice ordförande i EU-nämnden (1994); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2002 till den 28 februari 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Född i Stockholm den 13 september 1950; forskare och lärare i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, med forskningsområden som utvecklingsekonomi, strukturförändringar och arbetsmarknadsekonomi (1972); sekreterare i Nationalekonomiska föreningen (1981). Departementsråd vid finansdepartementet och chef för avdelningen för medel- och långfristiga ekonomisk-politiska frågor (1985); statssekreterare för ekonomiska frågor på finansdepartementet; chefsekonom vid Svenska Handelsbanken (chef för Markets Research) (1992); vice riksbankschef, med ansvar för penningpolitiken (1995); riksbankschef (2003); styrelseposter i flera statliga organ, företag och universitet; företrädde Sverige i internationella organ som Internationella valutafonden (IMF), Banken för internationell betalningsutjämning (BIS), Monetära kommittén (senare Ekonomiska och finansiella kommittén) inom EU och Europeiska centralbanken (ECB); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 mars 2006 till den 9 juni 2011: ledamot av revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi”; ledamot med ansvar för kommunikation i CEAD-gruppen (Samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) (2006); ledamot av revisionsrättens förvaltningskommitté (2007); ledamot av avdelning III ”Externa åtgärder” och suppleant i CEAD-avdelningen ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling” (2010); företrädare för avdelning III i CEAD-avdelningen (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Född i Göteborg den 26 april 1952; fil. kand. i statskunskap, historia och kommunikation vid Göteborgs universitet; statssekreterare vid statsrådsberedningen (2007–2010); statssekreterare vid utrikesdepartementet (2007); statssekreterare vid försvarsdepartementet (2006–2007). Generaldirektör för Bolagsverket (2004–2006); vice verkställande direktör för Svenskt näringsliv (2001–2004); informationsdirektör, tillförordnad verkställande direktör, vice verkställande direktör och verkställande direktör för Sveriges industriförbund (1991–2001); informationsdirektör vid SIAB (byggnadsföretag) (1990–1991); presstalesman, presschef och senare informationschef vid Försvarsstaben och talesman för överbefälhavaren (1982–1990); ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) (1980–1982). Ledamot av E-nämnden och styrelseledamot vid Verket för högskoleservice (2005–2006); ordförande för Centralförbundet Folk och försvar; ledamot av Krisberedskapsmyndighetens rådgivande nämnd och ledamot av överbefälhavarens näringslivsråd (2003–2004); ordförande för Stockholmsmoderaterna (1997–2003); suppleant i riksbanksfullmäktige (1998–2002); styrelseledamot vid Birka Energi (1999–2002); ordförande för Svenska Bostäder (1999–2001) ordförande för Locum AB (1999–2001); ledamot av Krigsvetenskapsakademin och styrelseledamot vid Sveriges Radio (1996–1998). Ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 10 juni 2011 till den 28 februari 2018; avled den 29 mars 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Född i januari 1915; studerat vid Plaistow Grammar School; verkställande och övervakande funktioner vid det brittiska tullverket (1933); skatteinspektör (1939); sekreterare vid skattemyndigheten (1951); medlem i skattemyndighetens styrelse (1965). Styrelseordförande för skattemyndigheten (1973); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1977 till den 17 oktober 1983, avled den 19 februari 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Född den 11 november 1933 i Rugby, Warwickshire i England; examen i klassiska språk, antikens historia och antik och modern filosofi från Oxforduniversitetet; auktoriserad tolk från ryska; brittiska finansministeriet och civilförvaltningsdepartementet (1957). Utstationerad i diplomattjänst som ekonomisk och finansiell rådgivare till Förenade kungarikets ständiga representation vid Europeiska gemenskaperna i Bryssel (1974); sekreterare vid finansministeriet med ansvar för offentlig och parlamentarisk granskning av utgifter (1978); ansvarig för utlandshjälp och handelsfrågor, exportkrediter och internationella skuldproblem inom finansministeriets utlandsavdelning (1982); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 18 oktober 1983 till den 31 december 1992; ansvarig för jordbruksutgifter (1983); ledamot av Institute of Public Finance and Accountancy enligt förordning nr 6 av den 23 september 1988. Avled den 8 augusti 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Född i London 1938; examen i historia och filosofi från Oxforduniversitetet; masterexamen i nationalekonomi från Harvard; arbetat med frågor om beskattning, penningpolitik och kontroll av offentliga utgifter vid det brittiska finansministeriet (1961-1979). Finansministerns förste personlige sekreterare (1980-1981); statssekreterare med ansvar för energiministeriets oljeavdelning (1981-1984); arbetat inom sekretariatet vid regeringens centrala kansli (1985-1985); statssekreterare och sedan biträdande minister vid utbildnings- och vetenskapsministeriet, med ansvar för tillhandahållande av samt utbildning och löner för lärare; ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 1993 till den 31 december 2001: ansvarig för revision inom social sektor, industripolitik, centrumet i Berlin, Dublinfonden, miljö och sammanhållningsfonden (miljöaspekter); ansvarig för sektorn för produktion av revisionsförklaringen (DAS-sektorn); doyen inom DAS-gruppen (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Född 1948 i Cheltenham i England; masterexamen i ekonomi (Economics of Public Policy) från University College, London och fil.kand. i modern historia från Oxforduniversitetet; tillfällig tjänstgöring som andresekreterare vid Storbritanniens ständiga representation vid EU (ekonomi och finans) och inom sekretariatet för ekonomiska ärenden vid regeringens centrala kansli (1971). Chef för finansministeriets jordbruksavdelning (1984); finansiell och ekonomisk rådgivare vid Storbritanniens ständiga representation vid EU (1985); chef för finansministeriets grupp med ansvar för Europeiska unionen, suppleant och senare ledamot i Europeiska investeringsbankens styrelse i Luxemburg (1990); Storbritanniens ständiga representant vid EU i Bryssel (1995); ordförande för Coreper I under Storbritanniens ordförandeskap i rådet (1998); chef för regeringskansliets sekretariat för europeiska ärenden (1999-2000); föreläsare (Visiting Fellow) vid centret för internationell forskning vid London School of Economics och föreläsare (Practitioner Fellow) vid europeiska institutet vid universitetet i Sussex (2000); ledamot av Europeiska revisionsrätten från den 1 januari 2002 till den 31 december 2013: ansvarig för revision inom jordbrukspolitik – revisionsförklaringen, godkännande av räkenskaper och exportbidrag; ledamot av revisionsrättens CEAD-grupp (samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling); en av de ansvariga ledamöterna för revisionsgrupp I ”Jordbrukspolitik” (2004); ingick i revisionsgrupp II ”Strukturpolitik, transport, forskning och energi” (2006); doyen (2008); doyen i CEAD-avdelningen ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling”, med ansvar för revisionskvalitet och stöd; ledamot av förvaltningskommittén (2010); ledamot av avdelning III ”Externa åtgärder” (2012), avled den 3 september 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Född 1960; MBA från London Business School; Advanced Management Programme från Harvard Business School och fil.kand. och fil.mag. (historia) från University College, Oxford. Arbetade i mer än 18 år vid finansministeriet (HM Treasury), varav två perioder inom statsrådskanslier – som biträdande assistent till finansministern (1984–1986) och som assistent till statssekreteraren vid finansministeriet (1991–1993); gruppchef inom transporter, skatter och budget samt skattepolitik vid finansministeriet (1993–1999); direktör för enheten för konsekvensutredningar, regeringskansliet (1999–2003); direktör för finanssektorn, finansministeriet (2003–2004); generaldirektör för strategi och pensioner, ministeriet för arbete och pensioner (DWP) (2004–2009); vice ordförande och direktör utan verkställande befogenheter vid Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (2008–2013); generaldirektör för nationella klimatförändringar och konsumentstöd vid ministeriet för energi och klimatförändring (DECC) (2009–2011); generaldirektör för internationella klimatförändringar och energieffektivitet vid DECC (2011–2013); tillförordnad statssekreterare vid DECC (okt 2012–jan 2013); ledamot av Europeiska revisionsrätten från januari 2014 till januari 2020: som ledamot arbetade han med revision av EU:s sammanhållningspolitik (2014–2016) och hållbar användning av naturresurser (2016–2020); doyen i avdelning I (hållbar användning av naturresurser) (2016–2018).