Yes
No

​EU:s sysselsättningspolitik är inriktad på skapandet av fler – och bättre – jobb på hela kontinenten. För att uppnå detta – och för att främja ökad social trygghet och delaktighet – tillhandahåller och samordnar EU finansiering i syfte att hjälpa medlemsstaterna att investera i områden som barnomsorg, hälso- och sjukvård och utbildning.