Yes
No

​Folkhälsa är indirekt en del av flera av EU:s politikområden. Det primära ansvaret för hälsoskyddet och hälso- och sjukvårdssystemen ligger dock hos medlemsstaterna.