Yes
No

​För att främja jobbskapande och en sund ekonomi för EU en politik som ska skapa ett företagsklimat där företag kan blomstra och bli konkurrenskraftigare. En rad olika EU-program hjälper små och medelstora företag att få tillgång till finansiering och marknader samt stöder entreprenörskap, internationalisering och tillväxt.