Yes
No

​Organisatoriskt är EU ett nätverk av sju institutioner och över 50 byråer och andra organ som är spridda över medlemsstaterna. De arbetar tillsammans för att ta tillvara EU:s och dess medborgares gemensamma intressen.