Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Mediakontakt
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Budget och ansvarsskyldighet
Cohesion Conference 2023
Informationsbroschyr - Väktare av EU:s finanser
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Mål för hållbar utveckling
Uppgiftsskydd
EU:s budget: dags för en reform? Ett informationsdokument om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Organisation
Briefing paper: Mid-term review of the multi-annual financial framework
Misused English words and expressions in EU publications
Särskild rapport 17/2023: Den cirkulära ekonomin
Jobba på revisionsrätten
The European Court of Auditors' audit powers under the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
ECA sustainability report 2022
Särskild rapport 22/2023: Havsbaserad förnybar energi i EU
Översikt 04/2023: Digitalisering av förvaltningen av EU-medel
Jordbruk och sammanhållning: en översikt över EU:s utgifter 2007–2013
Konsekvenser för offentlig redovisningsskyldighet och offentlig revision i EU och revisionsrättens roll mot bakgrund av den rådande finansiella och ekonomiska krisen
Europeiska revisionsrättens svar på kommissionens andra utvärderingsrapport enligt artikel 318
Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2016
Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet
Särskild rapport 19/2023: EU:s insatser för hållbar markanvändning
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Samarbete med de högre nationella revisionsorganen i EU
Transport och rörlighet
Styrning
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Revisionsrättens tidskrift Journal
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Reflections (special publication) - ECA's 35th anniversary (2012-2013)
EU:s finanser
Internationellt samarbete
Kultur och utbildning
Lärande och utveckling
Uppdrag, vision och värderingar
Mångfald och inkludering