Yes
No

 

 

MANFREDI SELVAGGI
Ett EU som drivs med förnybar vätgas: hur fungerar det i praktiken?
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Särskild rapport 11/2024: EU:s industripolitik för förnybar vätgas
LEÃO
LINDBLAD
Indicative timetable of publication of ECA reports
Systemet för att kontrollera EU:s sammanhållningsutgifter fungerar inte
Översikt 03/2024: En översikt över garantiramen och de viktigaste faktorer som bidrar till fel i sammanhållnings-utgifterna 2014–2020
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Särskild rapport 10/2024: Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Det är fortfarande svårt för EU-medborgare att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra EU-länder
Våra arbetsvillkor
PILOS
PERREUR-LLOYD
PAVEL
METAXOPOULOU
Vätgasens framtid i EU – en verklig lösning eller ett luftslott?
BATALHA
OROSZKI
KUCZYNSKA
SWEENEY
MACHOWSKI
LEPKOWSKA
HIERNAUX-FRITSCH
GONZÁLEZ BASTERO
ZIPPEL
ROTA
REVERTE I CASAS
MACYS
COLONERUS
WEBER
SIMPSON
Etik
Hur ska en industripolitik för EU utformas?
2023 - Verksamhetsrapport från den delegerade utanordnaren (i enlighet med artikel 74.9 i budgetförordningen)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
SARVAMAA
Vi dyker ner i havsvattenkvaliteten i EU
Offentlig upphandling
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
EU:s gasförsörjning har fortfarande brister
Särskild rapport 09/2024: En tryggad gasförsörjning i EU
Kontaktformulär
Hur trygg är EU:s gasförsörjning?
Artificiell intelligens – går EU:s storslagna plan i lås?
Uppgiftsskydd
Evenemang