Yes
No

​EU:s finansiella landskap har formats under flera årtionden. Dess medelpunkt utgörs av EU:s budget som finansierar en mängd olika politikområden, till exempel jordbruk, utveckling av landsbygds- och stadsområden, transportinfrastruktur, forskning, hälsa, migration och bistånd till utvecklingsländer samt EU-institutionernas och andra EU-organs verksamhet. Det finns även fonder och instrument som ligger utanför EU-budgeten eller har inrättats utanför den.