Yes
No

​EU för en handels- och investeringspolitik med vars hjälp förbindelserna med andra delar av världen sköts. Inom den inre marknaden, där principen om fri rörlighet för varor och tjänster över EU:s inre gränser råder, har medlemsstaterna kommit överens om att anpassa sina regler för beskattning av varor och tjänster i en tullunion. EU bistår även medlemsstaterna med anpassningen av deras ekonomiska politik och bolags- och inkomstskattenivåer.