Yes
Yes

​Vi offentliggör resultaten av vårt revisionsarbete i rapporter.

 

I årsrapporten redovisar vi resultaten av våra finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner av EU:s budget. Den innehåller vår revisionsförklaring, som Europaparlamentet använder när det beslutar huruvida genomförandet av EU:s budget det aktuella året ska godkännas (förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet).

 

I särskilda årsrapporter presenterar vi resultaten av våra årliga finansiella revisioner av EU:s byråer, decentraliserade organ och gemensamma företag.

Varje år utför vi också ett antal effektivitets- och regelefterlevnadsrevisioner av särskilda utgifts- och politikområden av olika slag. Vi offentliggör resultaten av dessa effektivitetsrevisioner i särskilda rapporter.

 

Ibland offentliggör vi också översikter och yttranden.

I översikter beskriver och analyserar vi ett aktuellt EU-politikområde eller en aktuell EU-fråga.

 

De övriga EU-institutionerna kan be oss att bedöma nya eller uppdaterade EU-lagar som har en betydande inverkan på EU:s ekonomiska förvaltning. När så sker presenterar vi resultatet av vår bedömning i ett yttrande.

Vi offentliggör alla våra rapporter, yttranden och översikter på denna webbplats på alla officiella EU-språk.

Förhandsbeskrivningar innehåller information om kommande revisioner. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller det program som granskas.