Yes
No

​Det ingår inte i revisionsrättens uppdrag att utreda fall av misstänkta bedrägerier riktade mot EU:s ekonomiska intressen, men vi bidrar till att bekämpa bedrägerier mot EU:s budget genom att utföra särskilda revisioner av system för förebyggande eller upptäckt av bedrägerier. Vi avger också yttranden över kommissionens förslag till ny eller ändrad lagstiftning i frågor som rör bedrägerier.