Yes
No

​Säkerhet och försvar är väsentliga delar av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EU strävar efter att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslighet, rasism och främlingsfientlighet samt genom samordning och samarbete mellan nationella polismyndigheter, rättsliga myndigheter och andra organ.