No
No
​​
 

Disse aktivitetsrapporter oplyser årligt om Revisionsrettens arbejde.

Den årlige aktivitetsrapport giver et overblik over Revisionsrettens vigtigste resultater i det foregående år og beskriver den væsentligste udvikling i dens revisionsmiljø og dens interne organisation.

Rapporten fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede indeholder oplysninger om, hvordan Revisionsretten forvalter sine ressourcer, og hvordan dens interne kontrolsystem fungerer. Rapporten tjener til at sikre forvaltningsmæssig ansvarlighed både internt i Revisionsretten og eksternt over for budgetmyndigheden: Den sendes til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet som led i den årlige dechargeprocedure.

Bæredygtighedsrapporten indeholder oplysninger af interesse for vores institutionelle interessenter og EU-borgerne om Revisionsrettens bæredygtighedsrelaterede praksis og adfærd. Den giver et overblik over de økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger af vores aktiviteter.