Yes
No

Via haar gemeenschappelijk landbouwbeleid verstrekt de EU een breed scala aan subsidies en andere maatregelen om de voedselzekerheid te waarborgen, landbouwers een redelijke levensstandaard te verzekeren, plattelandsontwikkeling te bevorderen en het milieu te beschermen.​