Yes
No

Het doel van het vervoers- en mobiliteitsbeleid van de EU is te zorgen voor veilige, duurzame en concurrerende vervoerssystemen en -diensten, en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die aan deze doelstellingen bijdragen. Het heeft voornamelijk betrekking op vijf belangrijke vervoerswijzen: door de lucht, over de weg, per spoor, over zee en over binnenwateren.​