Yes
No

De Europese Rekenkamer heeft Besluit 6-2019 vastgesteld over het opendatabeleid en het hergebruik van documenten om de informatiestroom tussen de ERK en het publiek te verbeteren en grootschalig hergebruik van informatie te vergemakkelijken (artikel 1).

In dit verband heeft de ERK zich ertoe verbonden om, waar mogelijk en gepast, documenten die in haar bezit zijn, in open en machineleesbaar formaat beschikbaar te stellen op internet. 

 De rapporten in deze rubriek zijn samen met datasets gepubliceerd, overeenkomstig het besluit van de ERK over open data. Informatie over de in het verslag gepresenteerde data wordt ook gepubliceerd, waar mogelijk met inbegrip van de gegevensbronnen en de toegepaste methoden en berekeningen.

Open data die afkomstig zijn van de ERK, zijn ook beschikbaar via het EU Open Data Portal op ​ data.europa.eu, samen met datasets van andere EU- instellingen, -organen en -agentschappen, en van EU-lidstaten.