No
No
 

Met deze activiteitenverslagen wordt jaarlijks verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de ERK.

Het jaarlijks activiteitenverslag biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten en prestaties van de ERK gedurende het jaar en beschrijft de voornaamste ontwikkelingen in haar controleomgeving en interne organisatie.

Het verslag van de gedelegeerd ordonnateur bevat informatie over de wijze waarop de Europese Rekenkamer haar middelen beheert en de manier waarop haar internecontrolesystemen werken. Het verslag is een instrument om intern (binnen de ERK) en extern (aan de begrotingsautoriteiten) verantwoording over het beheer af te leggen; het wordt toegezonden aan de Commissie, het Europees Parlement en de Raad in het kader van de jaarlijkse kwijtingsprocedure voor de begroting.

Het duurzaamheidsverslag bevat informatie die van belang is voor onze institutionele belanghebbenden en de EU-burgers, over de praktijken en het gedrag van de ERK op het gebied van duurzaamheid. Het biedt een overzicht van de economische, ecologische en sociale impact van onze activiteiten.