Yes
No

Het doel van de vele maatregelen van de EU op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid en gezondheid van planten is de bescherming van de menselijke gezondheid en de belangen van de consument binnen een goed functionerende interne markt.​